L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Rękopisy / Samizdat \ Samizdat polski - teksty
1 2 3 4 5 z 5


151.
Osmańczyk Edmund
Przemówienie sejmowe posła Edmunda Osmańczyka wygłoszone w dniu 8 października 1982 roku / Edmund Osmańczyk. – [S.l. : s.n.], 1982. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - odpis b
Incipit: Obywatelu Marszałku! Zanim zabiorę głos w debacie nad ustawą o związkach zawodowych...

CDCN, M 3263 III
 DO GÓRY   ID: 53795   A: ku          SOLIDAR

152.
Ossowski Stanisław
Problematyka swobody słowa w dyskusjach naukowych. / Stanisław Ossowski. – [S.l. : s.n., 1962]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Oryginał + kopia.
Incipit: Ateński termin, wśród podstawowych zasad demokracji...

CDCN, M 3109 III
 DO GÓRY   ID: 53091   A: eb          SOLIDAR

153.
Pacula Jan
[Proces przeciwko Janowi Paculi i siedmiu innym osobom] / Jan Pacula. – [S.l. : s.n., 1983]. – 23 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: W dniu 28 stycznia 1983 roku rozpoczął...

CDCN, M 3164 III
 DO GÓRY   ID: 53175   A: eb          SOLIDAR

154.
Podgórska Anna, Turlejska Maria
Z archiwum Bolesława Bieruta / Wera Wąsowicz, Łukasz Socha. – [S.l. : s.n., post 1955]. – 46 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Przep. z: "Krytyka" nr 8/81.
Incipit: Dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności...

CDCN, M 3165 III
 DO GÓRY   ID: 53177   A: eb          SOLIDAR

155.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Zespół Problemowy
Myśli o dzisiejszej ojczyźnie / Zespół Problemowy Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. – [S.l. : s.n., 1983]. – 16 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Nikt chyba dotychczas nie zastanowił się...

CDCN, M 3271 III
 DO GÓRY   ID: 53803   A: ku          SOLIDAR

156.
Połtawski Piotr
"Solidarność" a samorządność : krótki zarys problematyki / Piotr Połtawski. – [S.l. : s.n., ca 1982]. – 14 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: "Jest przy tym rzeczą charakterystyczną...

CDCN, M 3111 III
 DO GÓRY   ID: 53094   A: eb          SOLIDAR

157.
Pomian Krzysztof
"Czy Gierek rządzi Polską?" / Krzysztof Pomian. – [S.l. : s.n., 1977]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Tłum. za: "La Monde" 1977, 8 VI
Incipit: To, co dzieje się w Polsce od początku maja...

CDCN, M 3112 III
 DO GÓRY   ID: 53095   A: eb          SOLIDAR

158.
Popiełuszko Jerzy
Homilia na Mszy św. za ojczyznę : ks. Popiełuszko, 24 czerwca 1984 r., Warszawa / ks. Jerzy Popiełuszko. – [S.l. : s.n., 1984]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Liturgia dnia dzisiejszego ukazuje nam postać św. Jana Chrzciciela...

CDCN, M 3114 III
 DO GÓRY   ID: 53097   A: eb          SOLIDAR

159.
Popiełuszko Jerzy
Kazania ks. Jerzego Popiełuszki : Warszawa - Kościół św. Stanisława Kostki / ks. Jerzy Popiełuszko. – [S.l. : s.n., 1982]. – 18 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, niedziela 25 IV 1982. Wprowadzenie do liturgii Mszy św.

CDCN, M 3113 III
 DO GÓRY   ID: 53096   A: eb          SOLIDAR

160.
Porzuczek Zdzisław
Problemy rewindykacji kadr administracyjnych średniego szczebla / Zdzisław Porzuczek. – [S.l. : s.n., post 1980]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Podstawowy proces rewindykacyjny, dotyczący dóbr materialnych...

CDCN, M 3115 III
 DO GÓRY   ID: 53098   A: eb          SOLIDAR

161.
Posłannictwo wielkiej wagi z Fatimy. – [S.l. : s.n., 1980]. – 12 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.

CDCN, M 3289 III
 DO GÓRY   ID: 53824   A: ku         

162.
Proces Władysława Frasyniuka. – [S.l. : s.n., 1981]. – 26 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. Sygn. Akt III K 186/82 doraźny Sąd Wojewódzki art. 45 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.XII.1981 o stanie wojennym
Incipit: Władysław Frasyniuk urodz. 25 XI 1984...

CDCN, M 3291 III
 DO GÓRY   ID: 53826   A: ku         

163.
Program Polski Walczącej. – [S.l. : s.n.] , 1976. – (7 k. ; 30 cm)
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Sytuacja Polityczna, gospodarcza i moralna naszego społeczeństwa...

CDCN, M 3292 III
 DO GÓRY   ID: 53827   A: ku         

164.
Próba analizy sytuacji politycznej w kraju. – [S.l. : s.n., 1982]. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Po trzech miesiącach stanu wojennego można...

CDCN, M 3173 III
 DO GÓRY   ID: 53187   A: eb          SOLIDAR

165.
[Przesłuchanie SB] : pytania-monologi funkcj. SB Tadeusza Chirosa z 10.IV. 1987godz. 8-17 w Białym domku wspomagane przez kpt. J. Dybowskiego i NN. – [S.l. : s.n., 1987]. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Kto będzie Proboszczem w Mistrzejowicach?...

CDCN, M 3272 III
 DO GÓRY   ID: 53804   A: ku         

166.
Pytania o Polską nadzieję. – [S.l. : s.n., 1982]. – 10 k.; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Czy dziś w pół roku po wprowadzeniu stanu wojennego...

CDCN, M 3293 III
 DO GÓRY   ID: 53828   A: ku         

167.
Rajski Marian
List otwarty do anonimowej "Grupy specjalistów z MHZ" : odpowiedź M. Rajskiego na artykuł pt. "Na czym polega fałszerstwo wywodów M. Rajskiego" opracowany przez grupę specjalistów z MHZ / Marian Rajski. – [S.l. : s.n., 1981]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Przep. z: "Solidarność" 1981, nr 31
Incipit: W kraju pojawiło się ostatnio, w kilkutysięcznym...

CDCN, M 3117 III
 DO GÓRY   ID: 53102   A: eb          SOLIDAR

168.
Rajski Marian
Przemówienie wygłoszone na miejskiej konferencji partyjnej w Gdyni dnia 16 maja 1981 r. przez Mariana Rajskiego / Marian Rajski. – [S.l. : s.n.], 1981. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.

CDCN, M 3276 III
 DO GÓRY   ID: 53810   A: ku          SOLIDAR

169.
Rajski Marian
Tabu, czyli ile dolarów płacimy za wyeksportowany rubel? : Wystąpienie delegatów na miejską konferencję partyjną w Gdyni w dniu 16 maja 1981 r. / Marian Rajski. – [S.l. : s.n., 1981]. – 13 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 9 odpisów: a-i. - Egz. a: nr akcesji 93 D LAK 1/3. - Egz. e: oryginał + kopia. - Egz. e-f: wariant tyt.: Wystąpienie delegata na miejską konferencję partyjną w Gdyni 16 maja 1981 r. - Egz. g: wariant tyt.: Z wystąpień delegatów na miejską konferencję partyjną w Gdyni w dniu 16.V.1981 r. - Egz. h: wariant tyt.: ...na przedzjazdowej Konferencji Partyjnej w Gdyni w dniu 16 maja 1981 r. - Egz. i: wariant tyt.: Wystąpienie tow. Mariana Rajskiego delegata na Miejską Konferencję Partyjną w Gdyni w dniu 16 maja 1981 r. - Egz. i: zał. koperta.
Incipit: Towarzysze! Nie wszyscy mają zaufanie do cytatów.

CDCN, M 3116 III
 DO GÓRY   ID: 53099   A: eb          SOLIDAR

170.
Rakowski Mieczysław, Fallaci Oriana
Wywiad z wicepremierem Polski - Mieczysławem Rakowskim. Przeprowadziła Oriana Fallaci : "The Times", 22.02.1982 r. / Mieczysław Rakowski, Oriana Fallaci. – [S.l. : s.n., 1982]. – 4 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Pyt.: Panie Mieczysławie Rakowski. Czy pamięta Pan...

CDCN, M 3118 III
 DO GÓRY   ID: 53103   A: eb          SOLIDAR

171.
Reczek Krzysztof
Dlaczego protestujemy? / Krzysztof Reczek. – [S.l. : s.n., 1981]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Zbliżający się dzień 24 stycznia i ponownie niejasny...

CDCN, M 3119 III
 DO GÓRY   ID: 53104   A: eb          SOLIDAR

172.
Reiff Ryszard
Wstrzymać konfrontacje : tekst artykułu, który miał się ukazać w "Słowie Powszechnym" z dn. 7 grudnia 1981, lecz został zatrzymany przez wysokiego funkcjonariusza Komitetu Centralnego PZPR. / Ryszard Reiff. – [S.l. : s.n., 1981]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b.
Incipit: Niech nikt imienia partii nie utożsamia...

CDCN, M 3120 III
 DO GÓRY   ID: 53106   A: eb          SOLIDAR

173.
Rejmann Stanisława
List otwarty do Rady Państwa PRL na ręce Jej Przewodniczącego Prof. Henryka Jabłońskiego w Warszawie. / Stanisława Rejmann. – [S.l. : s.n., 1980]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Dążąc do likwidacji grasującego w Polsce...

CDCN, M 3121 III
 DO GÓRY   ID: 53107   A: eb          SOLIDAR

174.
Reykowski Janusz
Strategie rozwiązywania konfliktu społecznego w Polsce / Janusz Reykowski. – [S.l. : s.n., ca 1980]. – 14 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Wiele wskazuje na to, że władze państwa...

CDCN, M 3122 III
 DO GÓRY   ID: 53108   A: eb          SOLIDAR

175.
Romaszewski Zbigniew
Jak Polak z Polakiem : rozdroży ciąg dalszy / Zbigniew Romaszewski. – [S.l. : s.n.], 1987. – 32 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: We wrześniu ubiegłego roku władze podjęły decyzję o...

CDCN, M 3278 III
 DO GÓRY   ID: 53812   A: ku         

176.
Romaszewski Zbigniew
Rozdroża Solidarności / Zbigniew Romaszewski. – [S.l. : s.n., 1986]. – 34 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Mówiąc o sytuacji jaka nastąpiła po 11 września...

CDCN, M 3124 III
 DO GÓRY   ID: 53110   A: eb          SOLIDAR

177.
Romaszewski Zbigniew
Sierpień 1980 - Grudzień 1981 - co dalej? / Zbigniew Romaszewski. – [S.l. : s.n., 1982]. – 17 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b.
Incipit: Moim przyjaciołom więzionym za to, że chcieli...

CDCN, M 3123 III
 DO GÓRY   ID: 53109   A: eb          SOLIDAR

178.
Rozmarynowicz Andrzej
Apel : grono prawników krakowskich / Dr Andrzej Rozmarynowicz. – [S.l. : s.n., post 1975]. – [1],6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Ojcze Święty, naznaczeni twórczym znamieniem...

CDCN, M 3125 III
 DO GÓRY   ID: 53111   A: eb          SOLIDAR

179.
Rybicki Józef
Przemówienie Józefa Rybickiego - "Andrzeja" w dniu 2 października 1975 r. na pogrzebie ś.p. Kazimierza Moczarskiego - "Rafała". / Józef Rybicki. – [S.l. : s.n., 1975]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b.
Incipit: Zebraliśmy się tu nie tylko, aby oddać ostatnią posługę...

CDCN, M 3126 III
 DO GÓRY   ID: 53112   A: eb          SOLIDAR

180.
Siek Wincenty
Dlaczego rząd PRL przedłuża kryzys? / Wincenty Siek. – [S.l. : s.n.], 1983. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Rozpatrując w szerszym aspekcie historycznym lat 1945-1963...

CDCN, M 3283 III
 DO GÓRY   ID: 53817   A: ku         

181.
Sierpiński Zdzisław
Do obywatela redaktora "Życia Warszawy", Zdzisława Morawskiego : Warszawa, 4.I.1982 r. / mgr Zdzisław Sierpiński. – [S.l. : s.n., 1982]. – 2 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 5 odpisów: a-e.
Incipit: Szanowny Panie Redaktorze. W związku z rozpoczętą w dniu dzisiejszym...

CDCN, M 3127 III
 DO GÓRY   ID: 53114   A: eb          SOLIDAR

182.
Siła-Nowicki Władysław
[List Władysława Siła-Nowickiego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego] / Władysław Siła-Nowicki. – [S.l. : s.n., 1984]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Szanowny Panie Generale! Ostatnie zdarzenia w życiu naszej adwokackiej...

CDCN, M 3128 III
 DO GÓRY   ID: 53115   A: eb          SOLIDAR

183.
Siła-Nowicki Władysław
Przemówienie mec. Władysława Siła-Nowickiego, obrońcy Jerzego Kaniewskiego : nie autoryzowane, notowane bez wiedzy mec. Siły-Nowickiego. / Władysław Siła-Nowicki. – [S.l. : s.n., 1982]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b.
Incipit: Moje przemówienie obrończe, jakkolwiek będzie zawierało...

CDCN, M 3130 III
 DO GÓRY   ID: 53118   A: eb          SOLIDAR

184.
Siła-Nowicki Władysław
Przemówienie mec. Władysława Siły-Nowickiego na procesie Stefana Niewiadomskiego i Witolda Karolewskiego, wygłoszone w sądzie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z marca 1982 r. / Władysław Siła-Nowicki. – [S.l. : s.n., 1982]. – 9 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Ważna to sprawa, bardzo ważna, odbywające się w tej chwili...

CDCN, 3129 III
 DO GÓRY   ID: 53117   A: eb          SOLIDAR

185.
Siwek Sławomir
[Listy Sławomira Siwka do ministra Zenona Komendera] / Sławomir Siwek. – [S.l. : s.n., 1982]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Szanowny Panie. Wstąpiłem swego czasu do Stowarzyszenia PAX...

CDCN, M 3131 III
 DO GÓRY   ID: 53120   A: eb          SOLIDAR

186.
Skałuba Tadeusz
IV Rozbiór Polski / Tadeusz Skałuba. – [S.l. : s.n.], 1981. – 36 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Pamięci Bohaterów walki o niepodległość i suwerenność Polski

CDCN, M 3255 III
 DO GÓRY   ID: 53786   A: ku          SOLIDAR

187.
Sokolnicki Michał
Fragment z książki Michała Sokolnickiego, wydanej w r. 1936 przez Instytut Badania Najnowszej Historii Polski / Michał Sokolnicki. – [S.l. : s.n., post 1945]. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - odpis b
Incipit: W tych warunkach "walka klasowa" w Polsce...

CDCN, M 3134 III
 DO GÓRY   ID: 53124   A: eb          SOLIDAR

188.
"Solidarność" dziś : program działania. – [S.l. : s.n., 1982]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: A. Solidarność w nowej sytuacji...

CDCN, M 3172 III
 DO GÓRY   ID: 53186   A: eb          SOLIDAR

189.
Solženicyn Aleksandr Isaevič
Inteligenctwo / A. Sołżenicyn. – [S.l. : s.n., ok. 1980]. – 20 k. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Krytyka" 1978, nr 1 (przep.). - Maszyn

AR 3851 III RARA (1983 D 1825/15)
 DO GÓRY   ID: 5984   A:           SOLIDAR

190.
Solženicyn Aleksandr Isaevič
Wywiad z Aleksandrem Sołżenicynem / Aleksander Sołżenicyn. – [S.l. : s.n., post 1955]. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Aleksander Sołżenicyn przyjął w moskiewskim mieszkaniu swojej żony...

CDCN, M 3135 III
 DO GÓRY   ID: 53126   A: eb          SOLIDAR

191.
Solženicyn Aleksandr Isaevič
Żyć bez kłamstwa : tekst ten jest ostatnim tekstem napisanym przez Sołżenicyna przed wygnaniem. Napisał go 12 lutego w czasie godzin poprzedzających aresztowanie. / Aleksander Sołżenicyn. – [S.l. : s.n., 1974]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 4 odpisy: a-d.
Incipit: Był czas, kiedy nie mieliśmy odwagi zaszeptać.

CDCN, M 3136 III
 DO GÓRY   ID: 53127   A: eb          SOLIDAR

192.
Spasowski Romuald
Oświadczenie byłego ambasadora PRL w Waszyngtonie Romualda Spasowskiego wygłoszone w dniu 20.12.1981 r. w Departamencie Stanu USA i przed kamerami telewizji / Romuald Spasowski. – [S.l. : s.n., 1981]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Oryginał + 3 kopie.
Incipit: Szanowni Państwo! Jestem ambasadorem Polski w Waszyngtonie.

CDCN, M 3137 III
 DO GÓRY   ID: 53135   A: eb          SOLIDAR

193.
Sprawozdanie sądowe w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego podziemia w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz obwodów zachodnich Białorusi i Ukrainy, rozpatrzonej przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR 18-21 czerwca 1945 r. w Moskwie : wydawnictwo prawnicze Komisariatu Ludowego Sprawiedliwości ZSRR, Moskwa 1945.. – [S.l. : s.n., post 1945]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: skład sądu: przewodniczący - gen. płk służby sprawiedliwości W. Ulrych...

CDCN, M 3171 III (93 D LAK 1/1)
 DO GÓRY   ID: 53185   A: eb          SOLIDAR

194.
Sroka Bronisław
Dlaczego nadużywa się oskarżeń o nacjonalizm i antysemityzmy... / ks. Bronisław Sroka SJ. – [S.l. : s.n.], 1988
Uwagi: maszyn.
Incipit: Na zaproszenie działaczy "Solidarności" w Toruniu wygłosiłem...

CDCN, M 3268 III
 DO GÓRY   ID: 53800   A: ku          SOLIDAR

195.
Stelmachowski Andrzej
[List prof. dr Andrzeja Stelmachowskiego do prof. dr hab. Henryka Samsonowicza, rektora Uniwersytetu Warszawskiego] / prof. dr Andrzej Stelmachowski. – [S.l. : s.n., 1981]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Stosownie do polecenia z dnia 29 października br. udałem się...

CDCN, M 3138 III
 DO GÓRY   ID: 53137   A: eb          SOLIDAR

196.
Stomma Stanisław
Komentarz do sytuacji : referat - 29.I.1982 r. / Stanisław Stomma. – [S.l. : s.n., 1982]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Referat ten potraktowany jako komentarz...

CDCN, M 3139 III
 DO GÓRY   ID: 53139   A: eb          SOLIDAR

197.
Surdykowski Jerzy
Czołg a sprawa polska / Jerzy Surdykowski. – [S.l. : s.n., 1980]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Ostatnio bardzo modne są czołgi.

CDCN, M 3140 III
 DO GÓRY   ID: 53140   A: eb          SOLIDAR

198.
Sytuacja w Polsce i jej perspektywy rozwoju. – [S.l. : s.n.], 1982. – 12 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Aby uporządkować przesłanki do analizy tego co obecnie dzieje się w Polsce...

CDCN, M 3277 III
 DO GÓRY   ID: 53811   A: ku         

199.
Szanowny Panie Generale! . – [S.l. : s.n.], 1984. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Ostatnie zdarzenia w życiu naszej adwokackiej społeczność..

CDCN, M 3256 III
 DO GÓRY   ID: 53787   A: ku          SOLIDAR

200.
Szczegółowy opis zajść w Wierzchowie 13 II 82 r. wieczorem wg dostępnych informacji.. – [S.l. : s.n., 1982]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: W Pawilonie I ZK w Wierzchowie przebywa...

CDCN, M 3170 III
 DO GÓRY   ID: 53183   A: eb          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm