L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Rękopisy / Samizdat \ Samizdat polski - teksty
1 2 3 4 5 z 5


51.
Gniazdo wronie : (szopka satyryczna). – [S.l. : s.n., ca 1982]. – 8 s. ; 21 cm
Uwagi: Wyd. samizdatowe. - Sygn. AR zawiera także 2 inne odpisy maszyn. (2-3). - Maszyn.

AR 2951 II RARA (F.CDCN)
R 9165 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10866   A:           SOLIDAR

52.
Gniazdo Wronie : (szopka). – [S.l. : s.n., ca 1982]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - odpis b-g

CDCN, M 3298 III
 DO GÓRY   ID: 53833   A: ku          SOLIDAR

53.
Goździewicz Hieronim
List otwarty / Ks. Dr Hieronim Goździewicz. – [S.l. : s.n., 1983]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Jako wieloletni / przez ponad 30 lat / sekretarz śp. Ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego...

CDCN, M 3037 III
 DO GÓRY   ID: 52981   A: ar          SOLIDAR

54.
Groszkowski Janusz
Do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na ręce Marszałka Sejmu obywatela Stanisława Gucwy : w Warszawie, gmach sejmu / Janusz Groszkowski. – [S.l. : s.n., 1976]. – 3 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b.
Incipit: W intencji obrony praw mojego kraju...

CDCN, M 3038 III
 DO GÓRY   ID: 52982   A: ar          SOLIDAR

55.
Groszkowski Janusz
Wypowiedź prof. Janusza Groszkowskiego w sprawie środowiska naukowego. / prof. Janusz Groszkowski. – [S.l. : s.n., 1980]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.- odpis : b
Incipit: Szanowni koledzy. Nowe błędy i wypaczenia, jakie w ciągu ostatnich...

CDCN, M 3039 III
 DO GÓRY   ID: 52983   A: ar          SOLIDAR

56.
Hardek Władysław
Moje uwagi na temat zgody narodowej. / Władysław Hardek. – [S.l. : s.n., post 1980]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Brak k. 2.
Incipit: Władzy nie wolno krytykować...

CDCN, M 3040 III (BJ 85 D 4/21)
 DO GÓRY   ID: 52984   A: ar          SOLIDAR

57.
Havel Vaclav
List Vaclava Havla do Gustawa Husaka / Vaclav Havel. – [S.l. : s.n.], 1975. – 12 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Vaclav Havel jest jedynym z najbardziej utalentowanych młodych dramaturgów...

CDCN, M 3285 III
 DO GÓRY   ID: 53819   A: ku          SOLIDAR

58.
Holoubek Gustaw
Wystąpienie posła Gustawa Holoubka wygłoszone na posiedzeniu Sejmu PRL w dn. 5 września 1980 r. / Gustaw Holoubek. – [S.l. : s.n., 1980]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 3 odpisy: a-c. - Egz. b: przedr. z : "Biuletynu Informacyjnego SPATiF-ZASP" 1980, nr 1 (8 IX). - Egz. c: oryginał + 2 kopie.
Incipit: Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Proszę mi wybaczyć, że w swoim niewielkim wystąpieniu...

CDCN, M 3041 III
 DO GÓRY   ID: 52985   A: ar          SOLIDAR

59.
Hrabyk Klaudiusz
List Klaudiusza Hrabyka do Jędrzeja Giertycha w Londynie : Warszawa, 16 lipca 1976 r. / Klaudiusz Hrabyk. – [S.l. : s.n., 1976]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Szanowny Panie. Otrzymałem właśnie Pański "List otwarty...

CDCN, M 3042 III
 DO GÓRY   ID: 52986   A: ar          SOLIDAR

60.
Jagiełło Mieczysław
List otwarty : Panie Ministrze Sprawiedliwości / Mieczysław Jagiełło. – [S.l. : s.n., post 1976]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Będąc po raz pierwszy w szczenięcych latach w Warszawie...

CDCN, M 3043 III
 DO GÓRY   ID: 52987   A: ar          SOLIDAR

61.
Jałosz Franciszek
O pomyślności narodu. / Franciszek Jałosz. – [S.l. : s.n., post 1945]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Suwerenność narodu to najbardziej bezwzględny...

CDCN, M 3044 III
 DO GÓRY   ID: 52988   A: ar          SOLIDAR

62.
Jan
"Po trzykroć muszą zwyciężać kłamliwi" / Jan. – [S.l. : s.n.], 1982. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Jestem zawiedziony postawą inteligencji polskiej...

CDCN, M 3266 III
 DO GÓRY   ID: 53798   A: ku         

63.
Jasienica Paweł
Bezkarny zamach stanu / Paweł Jasienica. – [S.l. : s.n., ca 1981]. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: "Ustawą Rządową" przeprowadzono na drodze zamachu stanu.

CDCN, M 3046 III
 DO GÓRY   ID: 52990   A: ar          SOLIDAR

64.
Jedlicki Jerzy
Antynomie liberalnej koncepcji wolności / Jerzy Jedlicki. – [S.l. : s.n., 1977]. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Sesja KIK-u (Warszawa) : Chrześcijanie wobec praw człowieka, XI. 1977
Incipit: Jakkolwiek bądź zechcemy zdefiniować "wolność"...

CDCN, M 3047 III
 DO GÓRY   ID: 52991   A: ar          SOLIDAR

65.
Jerzewski Leopold
Dzieje sprawy Katynia / Leopold Jarzewski. – [S.l. : s.n., 1980]
Uwagi: Maszyn. - wyciąg z miesięcznika "Głos" Warszawa, marzec-kwiecień 1980, - odpis b
Incipit: Wg. źródeł radzieckich w ręce Armii Czerwonej dostało się we wrześniu 1939 r. 230, 670 żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych

CDCN, M 3287 III
 DO GÓRY   ID: 53822   A: ku         

66.
Kaciński Krzysztof
Co można zrobić? / Krzysztof Kaciński. – [S.l. : s.n., 1980]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Właściwie spodziewali się tego wszyscy.

CDCN, M 3048 III
 DO GÓRY   ID: 52994   A: ar          SOLIDAR

67.
Kaduk Oswald
[Wywiad z Oswaldem Kadukiem SS-manem z obozu koncentracyjnego w Auschwitz] / Oswald Kaduk. – [S.l. : s.n., post 1965]. – [1], 7 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Oswald Kaduk urodził się 36 sierpnia 1906 r. jako syn...

CDCN, M 3049 III
 DO GÓRY   ID: 52995   A: ar         

68.
Kalendarium strajku [Stoczni Gdańskiej]. – [S.l. : s.n., 1980]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: 14.08.1980 czwartek 6.00 przerywają pracę Wydziały K-1 i K-3...

CDCN, M 3297 III
 DO GÓRY   ID: 53832   A: ku          SOLIDAR

69.
Kaleta Józef, Lejda Stanisław
Dogmaty nie rezygnują : z prof. Józefem Kaletą - rektorem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu rozmawia Stanisław Lejda. / prof. Józef Kaleta, Stanisław Lejda. – [S.l. : s.n., 1984]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b.
Incipit: S.L. Ze sformułowania tematu Pańskiego wykładu...

CDCN, M 3050 III
 DO GÓRY   ID: 52996   A: ar          SOLIDAR

70.
Kalwarczyk Grzegorz
Relacja ks. Grzegorza Kalwarczyka z podjęcia zwłok ks. Jerzego Popiełuszki w Prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku dnia 2 listopada 84 r. / ks. Grzegorz Kalwarczyk. – [S.l. : s.n., 1984]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Na mocy upoważnień Kurii Metropolitalnej Warszawskiej...

CDCN, M 3051 III
 DO GÓRY   ID: 52997   A: ar          SOLIDAR

71.
Karâkin Ûrij
"Płyn Żdanowa" : albo przeciwko oczernianiu / Jurij Koniakin. – [S.l. : s.n., ca 1988]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Jeszcze rok temu żądanie uwolnienia Uniwersytetu Leningradzkiego...

CDCN, M 3061 III
 DO GÓRY   ID: 53013   A: ar          SOLIDAR

72.
Kąkol Kazimierz
Polityka polskiego rządu wobec Kościoła : fragment odczytu ministra Kazimierz Kąkola, dyrektora Urzędu Wrzynań, wygłoszonego 5 maja 1976, mającego służyć jako dyrektywy dla dziennikarz PAP, działaczy partyjnych i innych współpracowników / Kazimierz Kąkol. – [S.l. : s.n., 1976]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Odczyt obfitował w dygresje- dowcipy i anegdoty...

CDCN, M 3270 III
 DO GÓRY   ID: 53802   A: ku          SOLIDAR

73.
Kelus Jan Krzysztof
Z nieskończoną wciąż piosenką : 1980-1982 / Jan Krzysztof Kelus . – [S.l. : s.n., ca 1982]. – 62 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1982 (przep.). - Maszyn.

AR 7795 II RARA (FCDCN, 3 PAS)
 DO GÓRY   ID: 10463   A:           SOLIDAR

74.
Kersten Krystyna
Historia polityczna polski 1944-1956 / Krystyna Kersten. – [S.l. : s.n., post 1956]. – 14 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Wydarzenia jakie na przełomie lat 1943/44 nastąpiły...

CDCN, M 3162 III
 DO GÓRY   ID: 53170   A: eb          SOLIDAR

75.
Kiesielewski Stefan
Wspomnienia polityczne / Stefan Kisielewski. – [S.l. : s.n., 1980]
Uwagi: Maszyn. - Przedruk z "Krytyki" 4/80 bez wiedzy i zgody autora, - odpis b
Incipit: Proszę Państwa! Właściwie tytuł mojej pogadanki będzie inny chyba niż zapowiedziano...

CDCN, M 3273 III
 DO GÓRY   ID: 53805   A: ku          SOLIDAR

76.
Kijowski Andrzej
[Podanie o zwolnienie Andrzeja Kijowskiego z funkcji dyrektora i kierownika artystycznego teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie] / Andrzej Kijowski. – [S.l. : s.n., 1981]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b.
Incipit: Proszę uprzejmie o zwolnienie mnie z powierzonej mi...

CDCN, M 3052 III
 DO GÓRY   ID: 53000   A: ar          SOLIDAR

77.
Kołakowski Leszek
Drogi Edwardzie Thompson / Leszek Kołakowski. – [S.l. : s.n., post 1973]. – 18 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Fakt, iż list twój w równej...

CDCN, M 3054 III
 DO GÓRY   ID: 53003   A: ar          SOLIDAR

78.
Kołakowski Leszek
Epilog / Leszek Kołakowski. – [S.l. : s.n., 1977]. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b. - Egz. b: przedr. z : "Kultura" nr 7-8 / 1977.
Incipit: Marksizm był największą fantazją naszego stulecia.

CDCN, M 3053 III
 DO GÓRY   ID: 53002   A: ar          SOLIDAR

79.
Kołakowski Leszek
Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? : katechizm / Leszek Kołakowski. – [S.l. : s.n., ca 1979]. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Przep. z : Aneks 1979, nr 20, s. 3-6.
Incipit: Motto: "Proszę się cofnąć do przodu!"...

CDCN, M 3055 III
 DO GÓRY   ID: 53005   A: ar          SOLIDAR

80.
Kołakowski Leszek
O nas samych / Leszek Kołakowski. – [S.l. : s.n., post 1974]. – 13 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - 2 odpisy: a-b. - Egz. a: nr akcesji: BJ 85 D 6/135.
Incipit: Samokrytyka inteligencji jest jednym...

CDCN, M 3058 III
 DO GÓRY   ID: 53009   A: ar          SOLIDAR

81.
Kołakowski Leszek
O tak zwanym kryzysie chrześcijaństwa / Leszek Kołakowski. – [S.l. : s.n., 1975]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Słowo kryzys należy od kilkudziesięciu lat...

CDCN, M 3056 III
 DO GÓRY   ID: 53006   A: ar          SOLIDAR

82.
Kołakowski Leszek
Obrona rewolucji : odpowiedź Zygmuntowi Baumanowi / Leszek Kołakowski. – [S.l. : s.n., 1983]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Podobne do Schumpeterowskich przewidywania Baumana...

CDCN, M 3259 III
 DO GÓRY   ID: 53791   A: ku          SOLIDAR

83.
Kołakowski Leszek
Sprawa polska ; Tezy o nadziei i beznadziejności ; O nas samych / Leszek Kołakowski. – [S.l. : s.n., ca 1980]. – [1], 32, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Słowo wstępne. Leszek Kołakowski jest filozofem polskim.

CDCN, M 3057 III
 DO GÓRY   ID: 53008   A: ar          SOLIDAR

84.
Kołakowski Leszek
Sprawa polska / Leszek Kołakowski. – [S.l. : s.n., post 1956]. – 8 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Będziemy powtarzać to, co wielu pisało...

CDCN, M 3060 III
 DO GÓRY   ID: 53012   A: ar          SOLIDAR

85.
Kołakowski Leszek
Tezy o nadziei i beznadziejności / Leszek Kołakowski. – [S.l. : s.n., ca 1971]. – 12 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Profesor Leszek Kołakowski jest jednym z najwybitniejszych...

CDCN, M 3059 III
 DO GÓRY   ID: 53011   A: ar          SOLIDAR

86.
Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość"
Od zespołu redakcyjnego / [Konwersatorium DiP]. – [S.l. : s.n.], 1982. – 67 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Incipit: Nasz czwarty raport poświęcony jest konsekwencjom wprowadzenia stanu wojennego...

CDCN, M 3267 III
 DO GÓRY   ID: 53799   A: ku          SOLIDAR

87.
Kowieński Olgierd
Kościół Katolicki na Litwie / Olgierd Kowieński [pseud.]. – [S.l. : s.n., post 1945]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Kościół Katolicki w ZSRR jest na ogół kościołem diaspory.

CDCN, M 3062 III
 DO GÓRY   ID: 53015   A: ar          SOLIDAR

88.
Krawczyk Rafał
Ocena sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego : tezy, Warszawa 11 lutego 1982. / Doc. dr hab. Rafał Krawczyk. – [S.l. : s.n., 1982]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: I.1. Wprowadzenie w nocy z 12 na 13.XII stanu wojennego...

CDCN, M 3063 III
 DO GÓRY   ID: 53016   A: ar          SOLIDAR

89.
Krzyżtoporski Zygmunt Junosza
Narodziny II Rzeczpospolitej / Zygmunt Junosza Krzyżtoporski. – [S.l. : s.n., post 1945]. – 11 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Oryginał + 2 kopie.
Incipit: Upalne lata 1918 roku powoli zbliżało się ku...

CDCN, M 3159 III
 DO GÓRY   ID: 53165   A: eb          SOLIDAR

90.
Kuroń Jacek, Hall Aleksander
Polemika Jacek Kuroń - Aleksander Hall / Jacek Kuroń, Aleksander Hall. – [S.l. : s.n., 1982]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Przep. z: "Solidarność" nr 2/65, 24.04.1982 r.
Incipit: Jacek Kuroń "Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia" 1. Gospodarka jaka jest każdy widzi.

CDCN, M 3161 III
 DO GÓRY   ID: 53169   A: eb          SOLIDAR

91.
Kuroń Jacek
[Program ideowy Jacka Kuronia opublikowany w "Biuletynie Informacyjnym"] / Jacek Kuroń. – [S.l. : s.n., post 1976]. – 21 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Brak s. 1. - Przep. z: "Biuletyn Informacyjny".
Incipit: [...] w większym stopniu niż spowodowane kryzysem gospodarczym...

CDCN, M 3065 III
 DO GÓRY   ID: 53019   A: ar          SOLIDAR

92.
Kuroń Jacek
Do stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża : list otwarty / Jacek Kuroń. – [S.l. : s.n., 1980]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Zwracam się do Was, bo to przed wszystkim...

CDCN, M 3066 III
 DO GÓRY   ID: 53020   A: ar          SOLIDAR

93.
Kuroń Jacek
List otwarty do Pana Enrico Berlinguera Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Włoch / Jacek Kuroń. – [S.l. : s.n., 1976]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.

CDCN, M 3275 III
 DO GÓRY   ID: 53808   A: ku          SOLIDAR

94.
Kuroń Jacek
Propozycja wyjścia z sytuacji beznadziejnej : ("Le Monde" 31 marca 1982) / Jacek Kuroń. – [S.l. : s.n., 1982]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - Przep. za tłum. z: "Le Monde", 31.03.1982
Incipit: W więzieniu w Białołęce, gdzie jest internowany...

CDCN, M 3067 III
 DO GÓRY   ID: 53021   A: ar          SOLIDAR

95.
Kuroń Jacek
"Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia" : z dodatku publicystycznego Tygodnika Mazowsze nr 8. / Jacek Kuroń. – [S.l. : s.n., 1982]. – 4 s. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - odpis b, Przep. z: "Tygodnik Mazowsze" nr 8, 31.03.1982 r.
Incipit: 1 Gospodarka jaka jest każdy widzi.

CDCN, M 3064 III
 DO GÓRY   ID: 53018   A: ar          SOLIDAR

96.
Kuroń Jacek
Zasady ideowe / Jacek Kuroń. – [S.l. : s.n., ca 1978]. – 36 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn. - Brak k. 1.
Incipit: Środki i formy realizacji uzasadniane i tym samym...

CDCN, M 3101 III
 DO GÓRY   ID: 53081   A: eb          SOLIDAR

97.
Kurowski Stefan
Przyczynek do programu NSZZ (wersja wstępna) / Stefan Kurowski. – [S.l. : s.n., 1980]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.- egz. A akc. 93 D LAK 1/2
Incipit: Odpowiedzialność musi się ściśle wiązać z decyzjami....

CDCN, M 3279 III
 DO GÓRY   ID: 53813   A: ku         

98.
Kurs : niezależny miesięcznik literacki : wybór tekstów. – [S.l. : s.n], 1984. – 17 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn., - Wybór tekstów z nr 9: Foksal-81 / Dariusz Fikus. Sowietyzacja (fragmenty) / Stanisław Mikołajczyk. Nasza klasa / Jacek Kaczmarski. O Panie, Panie, noc i mgła... / Natalia Gorbaniewska
Incipit: Mali wielcy ludzie...

CDCN, M 3300 III
 DO GÓRY   ID: 53836   A: ku          SOLIDAR

99.
Kuśmierek Józef
[List Józefa Kuśmierka do towarzysza Zamiatina] / Józef Kuśmierek. – [S.l. : s.n., 1981]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Tragicznym nieporozumieniem i politycznym błędem...

CDCN, M 3072 III
 DO GÓRY   ID: 53026   A: ar          SOLIDAR

100.
Kuśmierek Józef
[List Józefa Kuśmierka do wicepremiera Mieczysława Rakowskiego] / Józef Kuśmierek. – [S.l. : s.n., 1982]. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.
Incipit: Jako polityk dość często posługujący się przykładem historii...

CDCN, M 3160 III
 DO GÓRY   ID: 53167   A: eb          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm