L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Cenzurowane \ Zwarte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 18


101.
Cieślikowski Zbigniew
Tajemnice śledztwa KO 1042/27 : sprawa generała Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego / Zbigniew Cieślikowski. – Wyd. 2. roz.. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1979. – 329, [3] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-11-06279-X

Z 333 I (2033/3)
 DO GÓRY   ID: 33813   A: ms         

102.
Cieślikowski Zbigniew
Tajemnice śledztwa KO-1042/27 / Zbigniew Cieślikowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983. – 345, [1] s., 19,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-11-06897-6

Czyt. Z 1293 I (2947/22)
 DO GÓRY   ID: 56918   A: as         

103.
Comte Henryk
Zwierzenia adiutanta : w Belwederze i na Zamku / Henryk Comte. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976 . – 239, [1] s., fot. [32] , 19,5 cm.

Czyt. Z 1302 I (2947/58)
 DO GÓRY   ID: 56927   A: as         

104.
Custine Astolphe Markiz de
Listy z Rosji : Rosja w 1839 roku / Astolphe Markiz de Custine ; [z fr. przeł. Marian Górski]. – [Kraków] : Aramis, [1989]. – 249, [2] s. ; 21 cm

Z 551 I (1197)
 DO GÓRY   ID: 34188   A: ms         

105.
Cybulski Henryk
Czerwone noce / Henryk Cybulski . – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1966. – 372, [4] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-11-07834-3

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 49 (2252)
 DO GÓRY   ID: 32767   A: ms         

106.
Cydzik Grzegorz
Ułani, ułani... / Grzegorz Cydzik. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983. – 188, [4] s. ; 17 cm
Uwagi: ISBN 83-11-06879-8

Z 817 I
 DO GÓRY   ID: 46754   A: ms         

107.
Cygański Mirosław
Zawsze przeciwko Polsce : kariera Otto Ulitza / Mirosław Cygański. – Warszawa : Zachodnia Agencja Prasowa, 1966. – 303, [1] s., fot. I - XXIV, 20,5 cm.

Czyt. Z 1274 I (2947/37)
 DO GÓRY   ID: 56899   A: as         

108.
Cynk Jerzy Bogdan
Siły lotnicze Polski i Niemiec : wrzesień 1939 / Jerzy B. Cynk. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989. – 284 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-206-0686-1

Czyt. VII-1 1939 20 (2078/10)
 DO GÓRY   ID: 27249   A: ms         

109.
Czajkowski Bogusław
Rodło : wszystko o... / Bogusław Czajkowski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa Książka Ruch", 1975. – 124, [4] s., 16 x 11 cm. . – (wszystko o...)

Czyt. Z 1157 I (2876/518)
 DO GÓRY   ID: 56452   A: as          SOLIDAR

110.
Czapska Maria
Europa w rodzinie / Maria Czapska ; wstęp Philippe Ariès ; posł. Konstanty A. Jeleński. – Warszawa : Res Publica, 1989. – 282, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-7046-000-3

Z 834 I (2551)
 DO GÓRY   ID: 47548   A: ms         

111.
Czarniecki Stanisław , Wiltowski Janusz
W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności / Stanisław Czarniecki , Janusz Wiltowski. – Warszawa-Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1972. – 177 s., 24 k. tabl. : il. ; 20 cm.

Czyt. Z 1016 I (2876/216)
 DO GÓRY   ID: 56163   A: as          SOLIDAR

112.
Czartoryski Michał
Na końcu włoskiego buta / Michał Czartoryski. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 123, [4] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-03-01259-2

Z 397 I (1978/35)
 DO GÓRY   ID: 33921   A: ms         

113.
Czerepica Walery
Związki rewolucjonistów Białorusi i Polski w latach 70-80 XIX wieku / Walery Czerepica. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1985. – 158 [2] s. , 20,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-01-05270-8

Czyt. Z 933 I (2876/17)
 DO GÓRY   ID: 56039   A: as         

114.
Czerkawski Mieczysław Tadeusz
W więzieniu i łagrze 1940-1941 : Ja, socjalno opasnyj elemient / Tadeusz M. Czerkawski . – Warszawa : Wydawnictwo "EPOKA", 1989. – 64, s., il. ; 26 cm

Z 2061 III
Z 2102 III (2249)
 DO GÓRY   ID: 29956   A: ar         

115.
Czubiński Antoni, Grot Zdzisław, Miśkiewicz Benon
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : zarys dziejów / Antoni Czubiński, Zdzisław Grot, Benon Miśkiewicz. – Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 548 s. ; 24,5 cm

Czyt. V-3 Powst. 2 (1333/6)
 DO GÓRY   ID: 27196   A: ar         

116.
Czubiński Antoni, Makowski Edmund
Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej : tom I : lata 1918 - 1928 / Antoni Czubiński, Edmund Makowski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1963 . – 422, [2] s., 21 cm.. – (t. 1 lata 1918-1928)

Czyt. Z 1236 I (2876/530)
 DO GÓRY   ID: 56560   A: as          SOLIDAR

117.
Czubiński Antoni
Poznań, czerwiec 1956-1981 / Antoni Czubiński . – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1981]. – 18, [1] s. ; 22 cm. – (Z Dziejów Wielkopolski)

Z 1210 II (2100)
 DO GÓRY   ID: 32913   A: ms          SOLIDAR

118.
Dalecki Ryszard
Armia "Karpaty" 1939 / Ryszard Dalecki. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1979. – 374 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-11-06229-3

Czyt. VII-1 1939 11 (1500)
 DO GÓRY   ID: 27240   A: ms         

119.
Daniel Jerzy, Osiecki Jerzy
Legenda 1914 / Jerzy Daniel, Jerzy Osiecki. – Kielce : RSW, 1989. – 63 s. ; 23,5 cm

Czyt. IV-1 LP 11
 DO GÓRY   ID: 27179   A: ar         

120.
Dąbrowski Eugeniusz
Szlakiem "Jędrusiów" / Eugeniusz Dąbrowski . – Warszawa : PAX, 1966. – 414, [1] s. ; 20 cm

Czyt. VII-4 AK 64
 DO GÓRY   ID: 46303   A: ms         

121.
Dąbrowski Jan
Dziennik 1914-1918 / Jan Dąbrowski . – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. – 231, [5] s. ; 24 cm

Z 1181 II (1648)
 DO GÓRY   ID: 32901   A: ms         

122.
Dec Władysław
Narwik i Falaise / Władysław Dec . – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1972. – 423, [1]s . ; 20 cm

Z 735 I
 DO GÓRY   ID: 41735   A: ms         

123.
Dembiniok Józef, Szczech Bernard, Urbański Andrzej
Oznaki i odznaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie : Cz. 1, Wojsko Polskie we Francji i Korpus Polski w Wielkiej Brytanii / Józef Dembiniok, Bernard Szczech, Andrzej Urbański. – Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. – 50, [3] s. :il. ; 16x23 cm
Uwagi: ISBN 83-03-00719-X

Czyt. VII-2 PSZ 32
 DO GÓRY   ID: 46315   A: ms         

124.
Demel Janusz
Historia Rumunii / Janusz Demel. – Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , Wydawnictwo, 1970 . – 486, [1] s., [7] k. map złoż. : il., err. ; 24 cm.

Czyt. Z 1517 II (2947/94)
 DO GÓRY   ID: 56973   A: as          SOLIDAR

125.
Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945 : przegląd piśmiennictwa / pod red. Tadeusza Walichnowskiego . – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 301, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-01-09450-8

Czyt. VII-11 Rep. sow. 22 (1017)
 DO GÓRY   ID: 27562   A: ms         

126.
Derecki Mirosław
Na ścieżkach polskich komandosów / Mirosław Derecki. – [Lublin] : Wydawnictwo Lubelskie, 1980. – 265, [7] s. ; 18 cm
Uwagi: ISBN 83-222-0088-9

Z 406 I (1978/41)
 DO GÓRY   ID: 29831   A: ar         

127.
Derecki Mirosław
Tropem majora "Hubala" / Mirosław Derecki. – Wyd. 2. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1982. – 319, [1] s. ; 18 cm
Uwagi: ISBN 83-222-0149-4

Z 285 I (2249)
 DO GÓRY   ID: 33469   A: ms         

128.
Dobosiewicz Stanisław
Mauthausen Gusen : obóz zagłady / Stanisław Dobosiewicz . – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977. – 448, [3] s., 19,5 cm.

Czyt. Z 1363 I (2947/100)
 DO GÓRY   ID: 57010   A: as         

129.
Dobraczyński Jan
Najeźdźcy / Jan Dobraczyński. – Wyd. 2 popr.. – Warszawa : PAX, 1956. – 757, [3] s. ; 21 cm

Z 385 I (1978/45)
 DO GÓRY   ID: 33912   A: ms         

130.
Dobrowolski Stanisław Ryszard
Nasz czas / Stanisław Ryszard Dobrowolski. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1961. – 250, [2] s. ; 21 cm

Z 584 I (2088/27)
 DO GÓRY   ID: 34224   A: ms         

131.
Dolata Bolesław
Wyzwolenie Polski 1944-1945 : (działania wyzwoleńcze Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego) / Bolesław Dolata . – Wyd. 2 roz. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1971. – 698, [1] s. ; 24 cm

Z 1204 II (2088/28)
 DO GÓRY   ID: 32833   A: ms         

132.
Dołgopołow Jurij


Wojna bez linii frontu / Jurij Dołgopołow. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985 . – 206, [2] s., 19 cm.
Uwagi: ISBN 83-11-07197-7

Czyt. Z 1306 I (2947/78)
 DO GÓRY   ID: 56931   A: as          SOLIDAR

133.
Domino Zbigniew
Brama niebiańskiego spokoju / Zbigniew Domino. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 145, [2] s., 19,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-03-01656-3

Czyt. Z 1323 I (2947/55)
 DO GÓRY   ID: 56948   A: as         

134.
Draus Jan, Terlecki Ryszard
Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939-1945 / Jan Draus, Ryszard Terlecki. – Wrocław, Kraków et cet. : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk , 1984 . – 52 s. ; 18 cm.. – (Nauka dla wszystkich , nr 382)
Uwagi: ISBN 83-04-01894-2

Czyt. Z 980 I (2876/123)
 DO GÓRY   ID: 56114   A: as          SOLIDAR

135.
Drogi do niepodległości / wybór, red., słowo wstępne Krzysztof Kozłowski. – Kraków : Znak, 1979. – 295, [1] s. ; 20 cm

Z 290 I (2299)
 DO GÓRY   ID: 33475   A: ms         

136.
Drozdowski Marian Marek
Alarm dla Warszawy : obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939 r / Marian Marek Drozdowski. – Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964. – 248, s. ; 21 cm. – (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski)

Z 517 I (1619)
 DO GÓRY   ID: 34128   A: ms         

137.
Drzycimski Andrzej, Kinaszewski Adam
Dziennik internowanego : (grudzień 1981-grudzień 1982) / Jan Mur (Andrzej Drzycimski, Adam Kinaszewski). – Wyd. 1 kraj. – Gdańsk ; Warszawa : Modem ; Polski Dom Wydawniczy, 1989. – 264, [22] s., il. ; 19 cm
Uwagi: zawiera: Wykaz internowanych w Strzebielinku [491 nazwisk] / oprac. Ryszard Grabowski. Obozy i miejsca przetrzymywania internowanych [44 miejsca]. - ISBN 83-7043-057-0

Czyt. IX-10 Rel. Wsp. 3
 DO GÓRY   ID: 27822   A: ku          SOLIDAR

138.
Drzymała Kazimierz
Ks. Piotr Skarga SI : 1536-1612 / Kazimierz Drzymała. – Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1984. – 95, [1] s. ; 17 cm

Z 304 I (1576)
 DO GÓRY   ID: 33487   A: ms         

139.
Dunin Wąsowicz-Krzysztof
Warszawa w latach 1939-1945 / Krzysztof Dunin -Wąsowicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1984. – 407, [1] s., [80] s. tabl. : fot., mapy, pl., portr. ; 25 cm.. – (Dzieje Warszawy ; t. 5)
Uwagi: ISBN 83-01-03322-3 ; ISBN 83-01-04207-9

Czyt. VII-5 Pow.Warsz. 18 (2876/158)
 DO GÓRY   ID: 56056   A: as         

140.
Duraczyński Eugeniusz
Generał Iwanow zaprasza : przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem moskiewskim / Eugeniusz Duraczyński . – Warszawa : Alfa, 1989. – 213, [19] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-7001-305-8

Czyt. IX-2 Op. Polit. 8
 DO GÓRY   ID: 47496   A: ms         

141.
Duraczyński Eugeniusz
Między Londynem a Warszawą : lipiec 1943 - lipiec 1944 / Eugeniusz Duraczyński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – 423 [1] s., 20 cm.. – (Historia najnowsza)
Uwagi: ISBN 83-06-01406-5

Czyt. VII-2 PSZ 40 (2876/364)
 DO GÓRY   ID: 56269   A: as         

142.
Dwanaście opowiadań żołnierzy Batalionu "Gozdawa" im. Stefana Czarnieckiego : zbiór wspomnień i relacji / oprac. red. Edwina Rozenkranza ; Uniwersytet Gdański. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1984. – [8], 101, [4], 3, [1] s. ; 20 cm

Z 689 I (2321)
 DO GÓRY   ID: 35771   A: ms         

143.
Dynamit : z dziejów ruchu oporu w Polsce Południowej. Cz. 2 / [oprac. na podstawie materiałów i przy współudziale Komisji Historycznej Zarządu Okręgu ZBoWiD w Krakowie]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967. – 217, [2] s. ; 21 cm

Z 510 I (1648)
 DO GÓRY   ID: 34122   A: ms         

144.
Dzieduszycki Jan
Trzy lata wykreślone z życiorysu / Jan Dzieduszycki . – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989. – 185, [3] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-222-0636-4

Czyt. VII-11 Rep. sow. 19 (Blich. 1320)
 DO GÓRY   ID: 27557   A: ms         

145.
Dziedzińska Grażyna
Korzenie zdrady / Grażyna Dziedzińska. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986. – 189, [2] s., 14,5 cm.. – (sensacje XX wieku)
Uwagi: ISBN 83-11-07306-6

Czyt. Z 1398 I (2947/155)
 DO GÓRY   ID: 57054   A: as         

146.
Dziesięciu sprawiedliwych : wspomnienia okupacyjne / zebrał i wstępem poprzedził Jan Turnau. – Warszawa : Biblioteka Więzi, 1986. – 193 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Więzi, t. 54)
Uwagi: ISBN 83-7006-019-6

Z 281 I (2249)
 DO GÓRY   ID: 33462   A: ms         

147.
Dzieszyński Ryszard
Krwawa wigilia : walka i martyrologia wsi Ochotnica / Ryszard Dzieszyński. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1980. – 214, [2], s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 8311064911

Z 482 I (2088/29)
 DO GÓRY   ID: 34078   A: ms         

148.
Edmund Czekała
Kierunek ojczyzna : wspomnienia o 315 Polskim Batalionie Partyzanckim im. Tadeusza Kościuszki we Francji / Edmund Czekała. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1979. – 194, [2] s. ; 20 cm

Z 398 I (1978/36)
 DO GÓRY   ID: 33920   A: ms         

149.
Ekspres Reporterów : Osiemnaście długich dni / przyg. pod red. Stefana Kozickiego i Aleksandra Rowińskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – 175, [1] s. ; 16 cm

Z 302 I (1496)
 DO GÓRY   ID: 33481   A: ms         

150.
Eksterminacja i walka więźniów w hitlerowskich obozach koncentracyjnych : materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w Miesiącu Pamięci Narodowej. Katowice 25.IV. 1980 r. / Andrzej Szefer et al. . – Katowice : Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Zarząd Wojewódzki w Katowicach, 1980. – 78, [2] s., 25,5 cm.

Czyt. Z 1457 II (2876/387)
 DO GÓRY   ID: 56309   A: as          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm