L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Cenzurowane \ Zwarte
1 ... 15 16 17 18 z 18


851.
Z dziejów współpracy nacjonalistów ukraińskich z Niemcami w okresie II wojny światowej i okupacji / Edward Prus ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Katowice : [b.w.], 1985 . – 394 s. ; 24 cm

K 39 III
 DO GÓRY   ID: 35892   A: ms         

852.
Z lat wojny, okupacji i odbudowy / Marian Anusiewicz , Leszek Grot red. naukowa. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej , 1977. – 394 [2] s. ; 20,5 cm.. – (t.7 ; Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego)

Czyt. Z 983 I (2876/150)
 DO GÓRY   ID: 56110   A: as          SOLIDAR

853.
Za kulisami bezpieki i partii : Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa. – Białystok : "Almet", [ok. 1989]. – 75 s. ; 20 cm

Z 557 I
 DO GÓRY   ID: 34194   A: ms          SOLIDAR

854.
Zabiełło Stanisław
O rząd i granie : walka dyplomatyczna o sprawę polska w II wojnie światowej / Stanisław Zabiełło . – Warszawa : PAX, 1964. – 306, [2] s. ; 24 cm

Z 1352 II
 DO GÓRY   ID: 48480   A: ms         

855.
Zagadnienia kultury współczesnej : materiały pomocnicze do zajęć fakultatywnych w grupie humanistycznej / wybrał i opracował Andrzej Wasilewski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. – 247, [1] s., 21 cm.

Czyt. Z 1385 I (2947/133)
 DO GÓRY   ID: 57039   A: as         

856.
Zając Stanisław
Działania partyzanckie między Wisłą a Tatrami / Stanisław Zając . – Warszawa, Wydawnictwo MON, 1976. – 254, [1] s. ; 24 cm

Z 1223 II (2088/134)
 DO GÓRY   ID: 32989   A: ms         

857.
Zalewski Marek J.
"Żelazna dama" z Downing Street / Marek J. Zalewski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1985. – 272 s., 21,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-03-01065-4

Czyt. Z 1387 I (2947/144)
 DO GÓRY   ID: 57043   A: as         

858.
Załuski Zbigniew
Czterdziesty czwarty / Zbigniew Załuski. – Wyd. 10. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1983. – 522, [4] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-11-06307-9

Z 392 I (1978/301)
 DO GÓRY   ID: 33907   A: ms         

859.
Załuski Zbigniew
Die Polen an den Fronten des Zweiten Weltkrieges / Zbigniew Załuski . – Warszawa : Interpress-Verlag, 1969. – 94, [2] s. ; 22 cm

Z 400 I (1978/303)
 DO GÓRY   ID: 33918   A: ms         

860.
Załuski Zbigniew
Polacy na frontach II wojny światowej / Zbigniew Załuski. – Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1970. – 94, [2] s., fot., 21,5 cm.. – (Polacy na frontach II wojny światowej)

Czyt. Z 1392 I (2947/149)
 DO GÓRY   ID: 57048   A: as         

861.
Zamachy stanu, przewroty, rewolucje : Ameryka Łacińska w XX w. / pod redakcją Tadeusza Łepkowskiego. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 226, [2] s., 20 cm.
Uwagi: ISBN 83-07-00833-6

Czyt. Z 1383 I (2947/135)
 DO GÓRY   ID: 57037   A: as         

862.
Zamojski Karol
W służbie junkrów pruskich / Karol Zamojski (Otto Burg). – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1954. – 166, [1] s. ; 19 cm

Z 576 I (2088/136)
 DO GÓRY   ID: 34215   A: ms         

863.
Zarys powstania styczniowego opracowany w warszawskiej Cytadeli. Istoričeskij očerk vosstaniâ 1863 goda sostavlennyj v varšavskoj citadeli / [red. tomu S. Kieniewicz, T. Kopriejewa, L. Szyłow ; do druku przygot. S. Kieniewicz et al.; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii et al.]. – Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1985. – XLIV, 468 s., 25 cm
Uwagi: ISBN 83-04-01415-7

Czyt. III-5 Pow. stycz. 8
 DO GÓRY   ID: 48357   A: ms         

864.
Zawadzka Anna
Opowieść o Druhnie Jadze : Harcmistrzyni Rzeczypospolitej Jadwiga Falkowska 1889 - 1944 / Anna Zawadzka. – Warszawa : Zespół Historyczny Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, 1984. – 60, [1] s. ; 21 cm

Z 443 I (1978/305)
 DO GÓRY   ID: 33999   A: ms         

865.
Zawadzki Zygmunt, Polak Bogusław, Knoll Czesław
Armia "Poznań" 1939-1982 / Zygmunt Zawadzki, Bogusław Polak, Czesław Knoll. – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1982]. – 50, [6] s. ; 22 cm

Z 433 I (1978/307)
 DO GÓRY   ID: 33989   A: ms         

866.
Zawodny Janusz Kazimierz
Katyń : z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego / Kazimierz Zawodny Janusz. – a 2 wyd. pol. (1 krajowe). – Lublin ; Paris : Editions Spotkania, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1989. – 326, [1] ; 22 cm

Z 729 I (2385)
 DO GÓRY   ID: 40794   A: ms         

867.
Zbigniew Załuski
7 polskich grzechów głównych / Zbigniew Załuski. – Wyd. 4. – Warszawa : Iskry, 1968. – 182, [2] s. ; 17 cm

Z 305 I
 DO GÓRY   ID: 33486   A: ms         

868.
Zbigniew Załuski
Czterdziesty czwarty / Zbigniew Załuski. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 537, [3] s. ; 15 cm

Z 502 I (2088/135)
 DO GÓRY   ID: 34110   A: ms         

869.
Zbiniewicz Fryderyk
Armia Polska w ZSRR : studia nad problematyką pracy politycznej / Fryderyk Zbiniewicz . – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1963. – 371, [1] s., mapa ; 24 cm

Z 1214 II (1978/309)
 DO GÓRY   ID: 32951   A: ms         

870.
Zbroja : materiały i źródła do dziejów Wojska Polskiego XIX i XX wieku / [red. Tadeusz Krawczak et al.]. – Warszawa : Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, [1985]. – 120, [8] s., il. ; 20 cm. – (t. 2)

Z 540 I (1877)
 DO GÓRY   ID: 34176   A: ms         

871.
Zeszyty historyczne / Komisja Historyczna ZW ZBoWiD w Bielsku Białej ; [red. Bogusław Hojnacki ; red. wyd. Jerzy Roman Jaglarz]. – [Bielsko-Biała] : Beskidzka Oficyna Wydawnicza, [1984]. – 30, s. ; 17 cm
Uwagi: ISBN 83-7004-037-3. - Na okładce Krzyż Partyzancki z napisem: Za - Polskę - wolność - i lud

Z 330 I (1800)
 DO GÓRY   ID: 33820   A: ms         

872.
Zgórniak Marian
Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1939 r. / Marian Zgórniak . – Warszawa : PWN, 1979. – 341, [3] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-01-00791-5

Z 1203 II (1500)
 DO GÓRY   ID: 32837   A: ms         

873.
Zieleniewski Marek
Przez lekko uchyloną bramę : Gierek, Jaroszewicz, Babiuch, Cyrankiewicz, Szlachcic i inni / Marek Zieleniewski. – Kościan : Dziennikarska Spółka Wydawnicza "Omnibus", 1989. – 110, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-85072-32-2

Z 283 I (1017)
 DO GÓRY   ID: 34170   A: ms         

874.
Zieliński Jan
Obrona Śląska i Zagłębia w kampanii wrześniowej 1939 roku / Jan Zieliński. – Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1964. – 128 s. ; 21 cm

Czyt. VII-1 1939 16 (1333/52)
 DO GÓRY   ID: 27245   A: ms         

875.
Zieliński Ryszard
Krakowskim szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1918 / Ryszard Zieliński. – Warszawa - Kraków : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1988. – 100, [4] s., [24] s. tabl. : fot., 1 mapa ; 16 cm.
Uwagi: ISBN 83-7005-177-4

Czyt. Z 1101 I (2876/398)
 DO GÓRY   ID: 56355   A: as          SOLIDAR

876.
Zieliński Władysław
Ludzie i sprawy hotelu "Lomnitz" / Władysław Zieliński. – Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1984. – 218,[2] s. 20,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-216-0470-6

Czyt. Z 1049 I (2876/406)
 DO GÓRY   ID: 56333   A: as          SOLIDAR

877.
Ziemie polskie w latach pierwszej wojny światowej : 1914 - 1918 / oprac. Tadeusz Cieślak. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. – 50, [1] s. ; 21 cm. – (Teksty Źródłowe do Nauki Historii w Szkole ; nr 48 )

Z 856 I
 DO GÓRY   ID: 48460   A: ms         

878.
Ziółek Zygmunt
Od okopów do barykad : wspomnienia 1939 - 1944 / Zygmunt Ziółek. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976 . – 563, [1] s., fot. [16], 19 cm.

Czyt. Z 1357 I (2947/106)
 DO GÓRY   ID: 57004   A: as         

879.
Zonik Zygmunt
Wyrwani z szeregów : Harcerki i harcerze na Pawiaku w latach okupacji hitlerowskiej / Zygmunt Zonik . – Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – 244, [4] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-203-2365-7

Czyt. VII-7 SzSz 11

 DO GÓRY   ID: 46309   A: ms         

880.
Zwierkowski Walenty
Rys powstania, walki i działań Polaków 1830-1831 roku skreślony w dziesięć lat po wypadkach na tułactwie we Francji / Walenty Zwierkowski ; wstęp i indeksy Władysław Lewandowski. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1973. – 612 s. ; 21 cm

Czyt. III-4 Pow. Listop. 2 (1197)
 DO GÓRY   ID: 27151   A: pl         

881.
Żaroń Piotr
Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie / Piotr Żaroń. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. – 278, [5] s., [48] s. tabl. : il. ; 20 cm.

Czyt. VII-2 PSZ 38 (2876/356)
 DO GÓRY   ID: 56267   A: as         

882.
Żukrowski Wojciech
Dni klęski / Wojciech Żukrowski. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1954. – 390, [1] s. ; 20 cm

Z 592 I (2088/139)
 DO GÓRY   ID: 34250   A: ms         

883.
Żukrowski Wojciech
Dni klęski / Wojciech Żukrowski . – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo MON, 1953. – 306, [1] s. ; 21 cm

Z 591 I (2088/138)
 DO GÓRY   ID: 29820   A: ar         

884.
Żukrowski Wojciech
Skąpani w ogniu / Wojciech Żukrowski. – Wyd. 4. – [Warszawa] : Wydawnictwo MON, 1974. – 158, [2] s. ; 18 cm

Z 472 I (2088/152)
 DO GÓRY   ID: 34066   A: ms         

885.
Żychowska Maria
Jerzy Braun (1901-1975) : harcerz, poeta, filozof, publicysta / Maria Żychowska. – [Warszawa : Zespół Historyczny GK ZHP, 1983]. – 32, s. ; 15 cm

Z 325 I (1978/322)
 DO GÓRY   ID: 33823   A: ms         

886.
Życie religijne w harcerstwie / red. kol. Wacław Auleytner [et al.]. – Warszawa : ODISS, 1988 . – 164, s. ; 21 cm. – (Chrześcijanin w Świecie ; [zeszyty ODISS] )

Z 638 I (1978/5)
 DO GÓRY   ID: 35544   A: ms         

887.
Żygulski Kazimierz
Drogi rozwoju kultury masowej / Kazimierz Żygulski. – Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1966. – 241, [3] s., 19,5 cm.

Czyt. Z 1221 I (2876/579)
 DO GÓRY   ID: 56550   A: as          SOLIDAR

888.
Żygulski Zdzisław, Wielecki Henryk
Polski mundur wojskowy / Zdzisław Żygulski jun., Henryk Wielecki. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – [5], 416, [3] s. ; 28 cm
Uwagi: ISBN 83-03-01483-8

Czyt. VII-14 Albumy 18 (1973/325)
 DO GÓRY   ID: 27443   A: ku         

WSTECZ

1 ... 15 16 17 18 z 18

   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm