L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Niezależna filatelistyka - koperty
1 2 3 4 z 4


151.
50 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 1867-1935 / Poczta "Solidarność". – [S.l.] : Poczta "Solidarność", 1985. – 11,4 x 16,1 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, dwiema pieczęciami i nadrukiem znaczka pocztowego, ciętego, Poczty "S" (25 zł.): Nadruk mapy Polski z miastami: Gdańsk, Wilno, Poznań, Warszawa, Kraków, Lwów, u dołu Polski Orzeł w Koronie, u góry tekst:"Nie straszne dla nas gromy burz, Ani więzienia mury, Bo cóż dla ducha kraty, cóż, Więzienia mrok ponury? Nie zlękniem się podziemnych dróg- Tak nam dopomóż Bóg! (Rota piłsudczyków), "50 rocznica śmierci Marszałka", "12 maja 1985 Lwów, Wilno", znaczek z portretem Józefa Piłsudskiego z lewego profilu i daty:"1867-1935", z drugiej strony koperty: "cena 100 zł. Rb-S". - Egz. A: akc. 582 (13/1) (a: złoty, czerwony, czarny)
1985
Poczta "Solidarność"
50 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 1867-1935

CDCN, Kop. 29 I
 DO GÓRY   ID: 45411   A: kb          SOLIDAR

152.
Wszystkie zwierzęta są równe-ale niektóre są równiejsze: [karykatura Jerzego Urbana] / Poczta "Solidarność". – [S.l.] : Poczta "Solidarność", 1985. – 11,3 x 15,1 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty "S" (50 zł.): Karykatura Jerzego Urbana jako prosiaka, u dołu tekst cytat:"Wszystkie zwierzęta są równe-ale niektóre są równiejsze, George Orwell", pieczęć:"SW 1985", Znaczek z urną wyborczą, u góry sowiecka gwiazda z sierpem i młotem, poniżej tekst:"Nie głosuj", u góry:"Polska 13 X 1985". - Egz. A: akc. 582 (a: zielony, czerwony)
1985
Poczta "Solidarność"
Wszystkie zwierzęta są równe-ale niektóre są równiejsze: [karykatura Jerzego Urbana]

CDCN, Kop. 30 I
 DO GÓRY   ID: 45413   A: kb          SOLIDAR

153.
Protest głodowy Kraków-Bieżanów "Solidarność", 13 II 1985 / Poczta Głodujących Bieżanów. – Bieżanów : Poczta Głodujących, 1985. – 11,8 x 15,1 cm
Uwagi: Koperta z dwoma pieczęciami i dwoma znaczkami Poczty Głodujących Bieżanów: na obu pieczęciach tekst jak w tytule, znaczki: 1. Kościół w Bieżanowie 1955, 2. Na znaczku napis jak w tytule oraz znaki: krzyż, korona cierniowa, kielich i Znak Solidarności Walczącej oraz data:"19.02.1985", na odwrocie pieczęć:"zaraz wracam NSZZ"Solidarność". - Egz. A-B: akc. 582 (13/1), Egz. C:[z nazwiskami uczestników strajku-autografy] akc. FCDCN (a: czerwony, fioletowy, czarny)
1985
Poczta Głodujących Bieżanów
[Kraków-Bieżanów]
1. Protest głodowy Kraków-Bieżanów "Solidarność", 13 II 1985

CDCN, Kop. 89 I
 DO GÓRY   ID: 45525   A: kb          SOLIDAR

154.
Protest głodowy Kraków-Bieżanów "Solidarność", 13 II 1985 / Poczta Głodujących Bieżanów. – Bieżanów : Poczta Głodujących, 1985. – 11,4 x 22,1 cm
Uwagi: Koperta z dwoma pieczęciami i dwoma znaczkami Poczty Głodujących Bieżanów: Na obu pieczęciach tekst jak w tytule, znaczki: 1. Kościół w Bieżanowie 1955, 2. znaki: krzyż, korona cierniowa, kielich i Znak Solidarności Walczącej, oraz tekst:"protest głodowy Bieżanów 19.02.1985". Na odwrocie dwie pieczęci: "ul. Ks.J.Popiełuszki", "Solidarność". - Egz. A: akc. 582 (13/1) (a: czerwony, granatowy, czarny)
1985
Poczta Głodujących Bieżanów
[Kraków-Bieżanów]
2. Protest głodowy Kraków-Bieżanów "Solidarność", 13 II 1985

CDCN, Kop. 89 I
 DO GÓRY   ID: 45526   A: kb          SOLIDAR

155.
Protest głodowy Kraków-Bieżanów "Solidarność", 19 II 1985 / Poczta Głodujących Bieżanów. – Bieżanów : Poczta Głodujących, 1985. – 11,6 x 16,3 cm
Uwagi: Koperta niebieska: z trzema pieczęciami i dwoma znaczkami Poczty Głodujących Bieżanów: na dwóch pieczęciach tekst jak w tytule, na 3-ciej:"zło dobrem zwyciężaj", znaczki: 1. Znaki: krzyż, korona cierniowa, kielich i Znak Solidarności Walczącej, tekst jak w tytule, 2. Kościół w Bieżanowie 1955. - Egz. A: akc. 582 (a: czerwony, granatowy, czarny)
1985
Poczta Głodujących Bieżanów
[Kraków-Bieżanów]
3. Protest głodowy Kraków-Bieżanów "Solidarność", 19 II 1985

CDCN, Kop. 89 I
 DO GÓRY   ID: 45527   A: kb          SOLIDAR

156.
Protest głodowy 13.II.85 / Poczta Głodujących Bieżanów. – Kraków : Poczta Głodujących Bieżanów, 1985. – 16 x 23 cm
Uwagi: koperta z pieczęciami. - Egz. A: akc. 1800 (a: czerwony, zielony, czarny)
1985
Poczta Głodujących Bieżanów
[Kraków-Bieżanów]
4. Protest głodowy 13.II.85

CDCN, Kop. 89 I
 DO GÓRY   ID: 3611   A:           SOLIDAR

157.
Protest głodowy 13.II.85 / Poczta Głodujących Bieżanów. – Kraków : Poczta Głodujących Bieżanów, 1985. – 11,5 x 16 cm
Uwagi: - koperta z pieczęciami. - Egz. A: akc. 1800 (a: fioletowy, różowy, czarny)
1985
Poczta Głodujących Bieżanów
[Kraków-Bieżanów]
5. Protest głodujących 13.II.85

CDCN, Kop. 89 I
 DO GÓRY   ID: 3612   A:           SOLIDAR

158.
Rocznica odzyskania Niepodległości 11 XI 85 / Poczta KPN. – [S.l.] : Poczta KPN, 1985. – 12,5 x 17,5 cm
Uwagi: Koperta trzema pieczęciami i znaczkiem Poczty KPN (15 zł.): pieczęcie:"Solidarność", "Konfederacja Polski Niepodległej" w środku Polski Orzeł w Koronie ze Znakiem Polski Walczącej, "Poczta KPN 11 XI 85", znaczek z portretem Józefa Piłsudskiego. - Egz. A: akc. 582 (a: czerwony, granatowy), - Egz. B: akc. FCDCN (a: czerwony, granatowy)
1985
Poczta KPN
Rocznica odzyskania Niepodległości 11 XI 85

CDCN, Kop. 84 I
 DO GÓRY   ID: 45512   A: kb          SOLIDAR

159.
Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie! 45 rocznica mordu katyńskiego 1940-1985 / Poczta KPN. – [S.l.] : Poczta KPN, 1985. – 11,2 x 16 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęć i trzy znaczki Poczty Polskiej (3 x 50 zł.): nadruk dwóch dłoni-kości łańcuchem i napis jak w tytule, pieczęć:"45 Rocznica Mordu Katyńskiego 1940-1985; IV 1985", na znaczkach: 1. Katyń, 2. Warszawa, 3. Londyn i napis:"Walka i męczeństwo narodu polskiego". - Egz. A: akc. 582 (a: brązowy, zielony, czerwony, czarny), egz. B: akc. 1800 (a)
1985
Poczta KPN
Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie! 45 rocznica mordu katyńskiego 1940-1985

CDCN, Kop. 83 I
 DO GÓRY   ID: 45511   A: kb          SOLIDAR

160.
IV rocznica rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, "Solidarność" 7 II 85 Nowa Huta / Poczta Niezależna Nowa Huta. – Nowa Huta : Poczta Niezależna, 1985. – 10,8 x 15,2 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem ciętym (100 zł.), na nadruku pochód studentów i duży napis:"NZS" niesie napis:"Solidarność", u dołu napis jak w tytule, okrągła pieczęć:"NSZ 17 II 85 Nowa Huta", Na znaczku Polski Orzeł w Koronie, [w kopercie ulotka dotycząca NZS]. - Egz. A: akc. FCDCN (a: czerwony, zielony, czarny)
1985
Poczta Niezależna Nowa Huta
IV rocznica rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, "Solidarność" 7 II 85 Nowa Huta

CDCN, Kop. 36 I
 DO GÓRY   ID: 45420   A: kb          SOLIDAR

161.
Katyń / Poczta Podziemna. – [S.l.] : Poczta Podziemna, 1985. – 11,7 x 16,3 cm
Uwagi: kopetra z napisaem "Katyń", litery połączone drutem kolczastym, litera "t" w kształcie krzyża. - Egz. A: akc. 1800 (a: zielony, bordowy)
1985
Poczta Podziemna
Katyń

CDCN, Kop. 128 I
 DO GÓRY   ID: 52144   A: dw          SOLIDAR

162.
Wolności i chleba / Poczta Podziemna. – [S.l.] : Poczta Podziemna, 1985. – 12,1 x 16,3 cm
Uwagi: koperta z napisem jak w tytule, pod nim napis "Poznań" za którym są ludzie z flagą. - Egz. A: akc. 1800 (a: bordowy, czarny)
1985
Poczta Podziemna
Wolności i chleba

CDCN, Kop. 127 I
 DO GÓRY   ID: 52143   A: dw          SOLIDAR

163.
Podwyżki NIE! "Solidarność" / Poczta Polowa Nowa Huta. – Nowa Huta : Poczta Polowa, 1985. – 10,7 x 15,1 cm
Uwagi: Koperta z trzema pieczęciami: 1-sza: napis jak w tytule, "Poczta Polowa Nowa Huta" w środku znak Polski Walczącej, znaczek z podobizną Lecha Wałęsy, na odwrocie koperty pieczęć: "fundusz pomocy 40 zł.". - Egz. A: akc. BJ 1985-D-6/113 (a: różowy, granatowy, zielony)
1985
Poczta Polowa Nowa Huta
Podwyżki NIE! "Solidarność"

CDCN, Kop. 6 I
 DO GÓRY   ID: 45371   A: kb          SOLIDAR

164.
III pielgrzymka ludzi pracy "Solidarność" / Poczta Polska. – [S.l.] : Poczta Polska, 1985. – 10,7 x 15 cm. – (Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej, Wrzesień '85)
Uwagi: Koperta z dwoma nadrukami i pieczęcią: Nadruk z Jasną Górą w Częstochowie i napis jak w tytule, nadruk znaczka ciętego (100 zł.), na znaczku obraz Matki Boskiej wkomponowany w biało-czerwony krzyż zakończony kotwicą i otoczony skrzydłami husarskimi, na pieczęci napis:"Częstochowa, Jasna Góra, 5 września '85", na odwrotnej stronie kop. pieczęć:"Fundusz Pomocy Pracowniczej, Wrzesień '85". - Egz. A: akc. 582 (13/1) (a: złoty, czerwony, czarny)
1985
Poczta Polska
Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej, Wrzesień '85
III pielgrzymka ludzi pracy "Solidarność"

CDCN, Kop. 43 I
 DO GÓRY   ID: 45432   A: kb          SOLIDAR

165.
Strajk "Solidarność", 28 luty 85 / Poczta Strajkowa Nowa Huta. – Nowa Huta : Poczta Strajkowa, 1985. – 11,5 x 16,4 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem ząbkowanym (bez nominału): Duży nadruk tekstu jak w tytule, pieczęć:"28 luty 85", na znaczku portret Lecha Wałęsy, na 2-ej stronie kop.: "fundusz pomocy 100 zł".). - Egz. A: akc. FCDCN (a: różowy, zielony, granatowy)
1985
Poczta Strajkowa Nowa Huta
Strajk "Solidarność", 28 luty 85

CDCN, Kop. 38 I
 DO GÓRY   ID: 45422   A: kb          SOLIDAR

166.
Armia Podziemna / Polska Partia Niepodległościowa. – [S.l.] : Polska Partia Niepodległościowa, 1985. – 11,5 x 16 cm
Uwagi: koperta z trzema portretami: gen. Stefana "Grota" Roweckiego, gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego i gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka". - Egz. A: akc. 1800 (a: czarny),w kopercie plakat "Zwycięska wojna z bolszewikami" oraz trzy fotografie generałów: Roweckiego, Komorowskiego i Okulickiego
1985
Polska Partia Niepodległościowa
Armia Podziemna

CDCN, Kop. 125 I
 DO GÓRY   ID: 52141   A: dw          SOLIDAR

167.
Boże skrusz ten miecz co siecze kraj / [S.l.]. – [S.l. : s.n.], 1986. – 11,6 x 16,4 cm
Uwagi: Koperta z dwoma nadrukami i znaczkiem ząbkowanym (bez nominału): Na nadruku portret ks. Jerzego Popiełuszki z lewego profilu, napis jak w tytule, nadruk z Polskim Orłem w Koronie przepasanym wstęgą otoczony drutem kolczastym u dołu data:"19.10.1986", znaczek wyd. "Nowa Huta" Ruch Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. - Egz. A: akc. 582 (a: zielony, czarny)
1986
[S.n.]
Boże skrusz ten miecz co siecze kraj

CDCN, Kop. 35 I
 DO GÓRY   ID: 45419   A: kb          SOLIDAR

168.
Ruch Odwaga i Prawda im. Jerzego Popiełuszki / [S.n.]. – [S.l. : s.n.], 1986. – 11,6 x 16,2 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem (50 zł.) i dwie pieczęcie: Na tablicy z zerwanym łańcuchem Polski Orzeł w Koronie, u dołu napis:"11 listopada 1918", okrągła pieczęć na której Znak Polski Walczącej na tle muru, po bokach:"Nowa Huta '86", pieczęć prostokątna z napisem jak w tytule. Na odwrotnej stronie niewyraźna, okrągła pieczęć. - Egz. A: akc. 582 (a: srebrny, czerwony, gołąbkowy, czarny)
1986
[S.n.]
Ruch Odwaga i Prawda im. Jerzego Popiełuszki

CDCN, Kop. 34 I
 DO GÓRY   ID: 45418   A: kb          SOLIDAR

169.
VI rocznica rejestracji NSZZ "Solidarność" / [S.n.]. – [S.l. : s.n.], 1986. – 11 x 15,9 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem i pieczęcią w rodzaju znaczka pocztowego: "Solidarność" jako kobieta w płaszczu wojskowym na wpół naga z hełmem z napisem:"13" z podniesioną ręką i zaciśniętą dłonią, u dołu tekst:"... uwierzcie w siebie, a wszystko będzie dobrze" (L. Wałęsa)", Znaczek cięty (120 zł.) z Polskim Orłem w Koronie, na jego skrzydle napis:"Wilno", z jego oka spływają łzy, w poprzek znaczka napis:"Niepodległość", wokół znaczka: "Bydgoszcz Wolna i Niezależna". - Egz. A-B: akc. 582 (czerwony, granatowy)
1986
[S.n.]
VI rocznica rejestracji NSZZ "Solidarność"

CDCN, Kop. 26 I
 DO GÓRY   ID: 45406   A: kb          SOLIDAR

170.
Pomnik Małego Powstańca, 40 rocznica Powstania Warszawskiego / Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław. – Wrocław : Poczta "Solidarność Walcząca", 1986. – 11,5 x 16,1 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty Polskiej (4 zł.): nadruk z Pomnikiem Małego Powstańca, pieczęć o treści:"Rzeczpospolita Solidarna, Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław 86", znaczek z uśmiechniętą grupą młodych powstańców warszawskich, u dołu napis:"40 rocznica Powstania Warszawskiego". - Egz. A: akc. 2277 (a: czerwony, popielaty, czarny)
1986
Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław
1. Pomnik Małego Powstańca, 40 rocznica Powstania Warszawskiego

CDCN, Kop. 88 I
 DO GÓRY   ID: 45521   A: kb          SOLIDAR

171.
Pomnik Małego Powstańca, 40 rocznica Powstania Warszawskiego / Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław. – Wrocław : Poczta "Solidarność Walcząca", 1986. – 11,4 x 16,1 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty Polskiej (5 zł.): nadruk Pomnika Małego Powstańca, pieczęć o treści: "Rzeczpospolita Solidarna Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław 86", znaczek z małym harcerzem i pieczątka:"Harcerska Poczta Polowa", u dołu:"40 rocznica Powstania Warszawskiego". - Egz. A: akc. 2277 (a: czerwony, popielaty, czarny)
1986
Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław
2. Pomnik Małego Powstańca, 40 rocznica Powstania Warszawskiego

CDCN, Kop. 88 I
 DO GÓRY   ID: 45522   A: kb          SOLIDAR

172.
Pomnik Małego Powstańca, 40 rocznica Powstania Warszawskiego / Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław. – Wrocław : Poczta "Solidarność Walcząca", 1986. – 11,3 x 16,1 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty Polskiej (6 zł.): nadruk Pomnika Małego Powstańca, pieczęć z napisem:"Rzeczpospolita Solidarna, Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław 86", znaczek z powstańcami warszawskimi w ataku na wroga, u dołu znaczka:"40 rocznica Powstania Warszawskiego". - Egz. A: akc. 2277 (a: popielaty, czarny)
1986
Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław
3. Pomnik Małego Powstańca, 40 rocznica Powstania Warszawskiego

CDCN, Kop. 88 I
 DO GÓRY   ID: 45523   A: kb          SOLIDAR

173.
Pomnik Małego Powstańca, 40 rocznica Powstania Warszawskiego / Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław. – Wrocław : Poczta "Solidarność Walcząca", 1986. – 11,4 x 16,1 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty Polskiej (25 zł.): nadruk Pomnika Małego Powstańca, pieczęć z tekstem:"Rzeczpospolita Solidarna, Poczta"Solidarność Walcząca"Wrocław 86", znaczek z punktem Czerwonego Krzyża na warszawskiej ulicy, ratowanie rannego, u dołu:"40 rocznica Powstania Warszawskiego". - Egz. A: akc. 2277 (a: czerwony, popielaty, czarny)
1986
Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław
4. Pomnik Małego Powstańca, 40 rocznica Powstania Warszawskiego

CDCN, Kop. 88 I
 DO GÓRY   ID: 45524   A: kb          SOLIDAR

174.
Lech Wałęsa / Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław. – Wrocław : Poczta "Solidarność Walcząca", 1986. – 11,3 x 16 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem dużej postaci Lecha Wałęsy i pieczęcią: "Rzeczpospolita Solidarna 86, Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław". -Egz. A: akc. FCDCN (a: granatowy, szary)
1986
Poczta "Solidarność Walcząca" Wrocław
Lech Wałęsa

CDCN, Kop. 20 I
 DO GÓRY   ID: 45396   A: kb          SOLIDAR

175.
Ks. Jerzy Popiełuszko 1947-1984, "Solidarność" żyje, bo Ty oddałeś za nią swoje życie / Poczta MKK Warszawa. – Warszawa : Poczta MKK, 1986. – 11,4 x 16,3 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i nadrukiem znaczka Poczty MKK: nadruk portretu ks. Jerzego Popiełuszki i napis jak w tytule, pieczęć:"Poczta MKK Warszawa, 19 X 1986", na znaczku napis: "Solidarność". - Egz. A-B: akc. 582 (a: czerwony, czarny)
1986
Poczta MKK Warszawa
Ks. Jerzy Popiełuszko 1947-1984, "Solidarność" żyje, bo Ty oddałeś za nią swoje życie

CDCN, Kop. 78 I
 DO GÓRY   ID: 45503   A: kb          SOLIDAR

176.
Radio "Solidarność", pierwsza audycja w Warszawie, 12 IV 1982 / Poczta Podziemna "Solidarność". – [S.l.] : Poczta Podziemna "Solidarność", 1986. – 11,4 x 22,1 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem pocztowym: na nadruku Polski Orzeł wznoszący się na łańcuchu i tekst:"Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa, być wysłuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd. art.10 Deklaracji Praw Człowieka", pieczęć o treści:"Poczta Podziemna "Solidarność", i znaczek oficjalny (50 zł.)z Syrenką Warszawska i tekstem jak w tytule. - Egz. A: akc. 562 (a: czerwony, brązowy, czarny)
1986
Poczta Podziemna "Solidarność"
Radio "Solidarność", pierwsza audycja w Warszawie, 12 IV 1982

CDCN, Kop. 65 I
 DO GÓRY   ID: 45469   A: kb          SOLIDAR

177.
AK w akcji na Kuczerę 1 luty 1944 r. / Polska Poczta Niezależna "Solidarność". – [S.l.] : Polska Poczta Niezależna, 1986. – 11,5 x 16,3 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem: Nadruk z obrazem zamachu, napis jak w tytule. pieczęć:"Polska Poczta Niezależna "Solidarność" 1986", znaczek Poczty Niezależnej z obrazem Matki Boskiej AK. - Egz. A: akc. 582 (a: jasnoniebieski, brązowy, b: zielony, brązowy)
1986
Polska Poczta Niezależna "Solidarność"
AK w akcji na Kuczerę 1 luty 1944 r.

CDCN, Kop. 67 I
 DO GÓRY   ID: 45471   A: kb          SOLIDAR

178.
Fundusz Pomocy Represjonowanym "Solidarność" / Poczta Polska, Nowa Huta. – Nowa Huta : Poczta Polska, 1987. – 11,5 x 16,2 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, dwiema takimi samymi pieczęciami i znaczkiem ciętym (100 zł.): W nadruku tekst jak w tytule, na pieczęciach:"Nowa Huta, kwiecień 1987", na znaczku represjonowany z opuszczoną głową na dłoniach skutych kajdankami. - Egz. A: akc. 1929 (a: czerwony, czarny)
1987
Poczta Polska Nowa Huta
Fundusz Pomocy Represjonowanym "Solidarność"

CDCN, Kop. 39 I
 DO GÓRY   ID: 45423   A: kb          SOLIDAR

179.
Józef Piłsudski / Poczta Solidarności. – [S.l.] : Poczta Solidarności, 1987. – 11,4 x 16,3 cm
Uwagi: koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty Solidarność RKS Dolny Śląsk (30 zł.): Nadruk portretu Józefa Piłsudskiego opartego na szabli, pieczęć:"Poczta Solidarności 1987", znaczek z portretem Józefa Piłsudskiego z lewego profilu, w maciejówce. - Egz. A: akc.582 (18/16) (a: żółty, czarny)
1987
Poczta Solidarności
1. Józef Piłsudski

CDCN, Kop. 71 I
 DO GÓRY   ID: 45481   A: kb          SOLIDAR

180.
Grudzień 1970, poległym stoczniowcom / Poczta Solidarności. – [S.l.] : Poczta Solidarności, 1987. – 11,4 x 16,3 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty Polskiej (50 zł.): Nadruk Pomnika Stoczniowców w Gdańsku, napis jak w tytule, pieczęć:"Poczta Solidarności 1987", znaczek z krzyżem z napisem:"Solidarność". - Egz. A: akc. 582 (18/16) (a: brązowy)
1987
Poczta Solidarności
2. Grudzień 1970, poległym stoczniowcom

CDCN, Kop. 71 I
 DO GÓRY   ID: 45482   A: kb          SOLIDAR

181.
Wojna WRON z narodem, 13.12.1981 / Poczta Solidarności. – [S.l.] : Poczta Solidarności, 1987. – 11,4 x 16,3 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty Solidarność (50 zł.): Nadruk uzbrojonego w hełm i pałkę zomowca pędzącego na czarnej wronie oraz portret zomowca, tekst jak w tytule, pieczęć: "Poczta Solidarności 1987", na znaczku czarna wrona. - Egz. A: akc. 582 (a: czerwony, czarny)
1987
Poczta Solidarności
3. Wojna WRON z narodem, 13.12.1981

CDCN, Kop. 71 I
 DO GÓRY   ID: 45483   A: kb          SOLIDAR

182.
Po dwu latach: platforma porozumienia PRONu / Poczta Solidarności. – [S.l.] : Poczta Solidarności, 1987. – 11,3 x 16,2 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty "Solidarność" (50 zł.): Na pałce milicyjnej siedzą działacze PRONu, napis jak w tytule i:"głos na nasz program to głos na piękne życie", pieczęć:"Poczta Solidarności 1987", znaczek z urną, z napisem: "Polska 13 X 1985, nie głosuj". - Egz. A: akc. 582 (18/16) (a: czerwony, granatowy)
1987
Poczta Solidarności
4. Po dwu latach: platforma porozumienia PRONu

CDCN, Kop. 71 I
 DO GÓRY   ID: 45484   A: kb          SOLIDAR

183.
Wrocław 1981 / Poczta Podziemna. – Wrocław : Poczta Podziemna, 1988. – 11,2 x 22 cm
Uwagi: koperta ze zdjęciem przedstawiającym manifestację we Wrocławia w 1981 roku. - Egz. A: akc. FCDCN (a: czarny, czerwony)
1988
Poczta Podziemna
Wrocław 1981

CDCN, Kop. 120 I
 DO GÓRY   ID: 52139   A: dw          SOLIDAR

184.
Archipelag Gułag / Poczta Solidarność. – [S.l.] : Poczta Solidarność, 1988. – 13 x 18 cm
Uwagi: koperta z mapa Związku Radzieckiego, znaczek "Solidarności Małopolskiej" z Aleksandrem Sołżenicynem. - Egz. A: akc. FCDCN (a: czarny)
1988
Poczta Solidarność
Archipelag Gułag

CDCN, Kop. 119 I
 DO GÓRY   ID: 3581   A:           SOLIDAR

185.
XXIV (9) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Kraków-Kielce, 6-12 sierpnia 1989 r. / Poczta Polowa Marszu. – [S.l.] : Poczta Polowa Marszu, 1989. – 11,7 x 16,1 cm
Uwagi: Koperta z czterema pieczęciami i znaczkiem Poczty KPN, ząbkowanym (200 zł.): Pieczęć o treści jak w tytule, pieczęć okrągła z gwiazdą i ze skrzyżowanymi szablami o treści jak w tytule, pieczęć kwadratowa z gwiazdą i ze skrzyżowanymi szablami o treści jak w tytule i napis "Kraków-Michałowice-Kielce", pieczęć z Polskim Orłem w Koronie i napis:"Poczta Polowa Marszu, 6-12 VIII 1989", znaczek z Polskim Orłem w Koronie, u dołu data:"11 XI 1918". - Egz. A: akc. 562 (a: złoty, czerwiny, fioletowy, czarny)
1989
Poczta Polowa Marszu
75 rocznica Wymarszu ku Wolności
XXIV (9) Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej Kraków-Kielce, 6-12 sierpnia 1989 r.

CDCN, Kop. 33 I
 DO GÓRY   ID: 45417   A: kb          SOLIDAR

186.
Poświęcenie sztandaru NSZZ "Solidarność" Komisja nr 2304 w Skawinie / "Solidarność". – [S.l.] : "Solidarność", 1990. – 10 x 17,9 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, dwiema pieczęciami i znaczkiem wyd. Znow, ząbkowanym (200 zł.): Nadruk górnej części Polskiego Orła w Koronie, pieczęć:"Independent and Self-Coverning Trade Union "Solidarity" Committee Nr 2304, adress 32-050 Skawina, Rynek 12, Poland tel.(12) 76-28-47, obok adresu:"Solidarność", pieczęć okrągła:"Poświęcenie sztandaru 3 V 1990, NSZZ"Solidarność" Komisja 2304 Skawina", znaczek z portretem Kazimierza Świtonia. - Egz. A: akc. 562 (a: czerwony, srebrny, popielaty, granatowy, czarny)
1990
"Solidarność"
Poświęcenie sztandaru NSZZ "Solidarność" Komisja nr 2304 w Skawinie

CDCN, Kop. 31 I
 DO GÓRY   ID: 45415   A: kb          SOLIDAR

187.
Armia Krajowa, wystawa IV-V 1990 / [S.l. s.n]. – [S.l : s.n.], 1990. – 11,5 x 16,3 cm
Uwagi: Koperta z pieczęcią: napis jak w tytule.- Egz. A: akc. 562 (a: granatowy)
1990
[S.l.]
Armia Krajowa, wystawa IV-V 1990

CDCN, Kop. 90 I
 DO GÓRY   ID: 45528   A: kb          SOLIDAR

188.
Legiony Polskie 1918 / Poczta KPN. – [S.l.] : Poczta KPN, 1990. – 11,5 x 16 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, pieczęcią i znaczkiem Poczty KPN (100 zł.): nadruk z legionistą z bagnetem, nad nim Orzeł Strzelecki, napis jak w tytule, pieczęć:"Poczta KPN 1990", znaczek z Józefem Piłsudskim z lewego profilu i napis:"Polska 89". - Egz. A: akc. 294 (a: jasnozielony, czarny)
1990
Poczta KPN
Legiony Polskie 1918

CDCN, Kop. 81 I
 DO GÓRY   ID: 45509   A: kb          SOLIDAR

189.
Odsłonięcie pomnika ku czci Górników KWK "Wujek" w Katowicach zastrzelonych 16 XII 1981 / Poczta Znow. – [S.l.] : Poczta Znow, 1991. – 11,5 x 16,3 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem, dwiema pieczęciami i dwoma znaczkami pocztowymi Poczty Znow (2 x 1000 zł.): Nadruk 9-ciu portretów zastrzelonych Górników KWK "Wujek" i tekst:" Oddali życie za ideały Sierpnia '80, Jan Stawisiński, Zenon Zając, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Ryszard Gzik, Joachim Gnida, Zbigniew Wilk, Józef Czekalski, Krzysztof Giza", pieczęć okrągła:"16 XII Katowice" w środku herb dwa młotki, pieczęć z tekstem jak w tytule, Znaczek 1: Grafika z dużym krzyżem ku czci Górników KWK Wujek i lasem mniejszych krzyży, data:"16 XII 1981 KWK Wujek", 2. Fotografia pomnika ku czci Górników. Po drugiej stronie koperty pieczęć o treści:"Społeczny Komitet Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK "Wujek" w Katowicach Poległych 18 grudnia 1981 roku, Oddział Małopolska, 32-050 Skawina, Rynek 12, tel. 76-28-47. - Egz. A: akc. 562 (a: gołąbkowy, czerwony, granatowy, czarny)
1991
Poczta Znow
Odsłonięcie pomnika ku czci Górników KWK "Wujek" w Katowicach zastrzelonych 16 XII 1981

CDCN, Kop. 32 I
 DO GÓRY   ID: 45416   A: kb          SOLIDAR

190.
"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zabić nie mogą" / "Solidarność". – Bydgoszcz : "Solidarność", [?]. – 11,3 x 16 cm
Uwagi: koperta z dwiema pieczęciami, na jednej napis jak w tytule, na drugiej orzeł w koronie. - Egz. A: akc. 1800 (a: czerwony, czarny)
ż[?]
"Solidarność"
Pamięci ofiar komunofaszyzmu
1. "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zabić nie mogą"

CDCN, Kop. 122 I
 DO GÓRY   ID: 3613   A:           SOLIDAR

191.
Piotr Bartoszcze / "Solidarność". – Bydgoszcz : "Solidarność", [?]. – 11,3 x 16 cm
Uwagi: koperta z dwiema pieczęciami, na jednej portret Piotra Bartoszcze, na drugiej orzeł w koronie. - Egz. A: akc. 1800 (a: czarny, czerwony)
ż[?]
"Solidarność"
Pamięci ofiar komunofaszyzmu
2. Piotr Bartoszcze

CDCN, Kop. 122 I
 DO GÓRY   ID: 3614   A:           SOLIDAR

192.
Piotr Bartoszcze / "Solidarność". – Bydgoszcz : "Solidarność", [?]. – 11,6 x 16 cm
Uwagi: koperta z dwiema pieczęciami, na jednej portret Piotra Bartoszcze, na drugiej orzeł w koronie. - Egz. A: akc. 1800 (a: zielony, czerwony)
ż[?]
"Solidarność"
Pamięci ofiar komunofaszyzmu
3. Piotr Bartoszcze

CDCN, Kop. 122 I
 DO GÓRY   ID: 3615   A:           SOLIDAR

193.
"Solidarność" / [S.l.]. – [S.l.] : [s.n.], [?]. – 11,5 x 16,1 cm
Uwagi: Koperta z pieczęcią "Solidarność". - Egz. A: akc. 582 (a: czerwony)
ż[?]
[s.n.]
"Solidarność"

CDCN, Kop. 92 I
 DO GÓRY   ID: 45548   A: kb          SOLIDAR

194.
Leszek Moczulski: "Historia zmiecie tę władzę. Weźmiemy udział w tym procesie..." / Poczta KPN. – [S.l.] : Poczta KPN, [?]. – 10,8 x 15 cm
Uwagi: Koperta z nadrukiem i znaczkiem Poczty KPN: nadruk tekstu jak w tytule, znaczek z portretem Leszka Moczulskiego, na odwrocie pieczęć:"N". - Egz. A: akc. FCDCN (a: zielony, fioletowy)
ż[?]
Poczta KPN
Leszek Moczulski: "Historia zmiecie tę władzę. Weźmiemy udział w tym procesie..."

CDCN, Kop. 82 I
 DO GÓRY   ID: 45510   A: kb          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm