L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwum fotograficzne \ Kolekcja Piotra Mężyka \ Kolekcja
1 2 z 2


51.
Od lewej: Bogdan Klich, Marek Płaszewski


M04-04-01
 DO GÓRY   ID: 19699   A: kl          SOLIDAR

52.
Od lewej Jarosław Guzy - na Zjeździe wybrany na przewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS


M04-04-05
 DO GÓRY   ID: 19700   A: kl          SOLIDAR

53.


M04-04-05
 DO GÓRY   ID: 19701   A: kl          SOLIDAR

54.


M04-06-03
 DO GÓRY   ID: 19702   A: kl          SOLIDAR

55.
Drugi od lewej - gość Zjazdu dr Jacek Baluch, trzeci od lewej Marek Lasota


M04-09-01
 DO GÓRY   ID: 19704   A: kl          SOLIDAR

56.
I Ogólnopolski Zjazd Delegatów NZS (Kraków, 2-6 IV 1981). Na zdjęciu delegaci z Wrocławia. Od lewej: Włodzimierz Biały, Rafał Guzowski, Bernard Afeltowicz


M04-10-06
 DO GÓRY   ID: 19705   A: kl          SOLIDAR

57.
W czwartym rzędzie od prawej: Andrzej Lewandowski, Włodzimierz Gidziela (NZS Politechniki Częstochowskiej)


M04-11-03
 DO GÓRY   ID: 19706   A: kl          SOLIDAR

58.


M04-12-04
 DO GÓRY   ID: 19707   A: kl          SOLIDAR

59.


M04-12-05
 DO GÓRY   ID: 19708   A: kl          SOLIDAR

60.


M04-16-01
 DO GÓRY   ID: 19709   A: kl          SOLIDAR

61.
Pierwsz z prawej: Bartłomiej Sienkiewicz


M04-17-06
 DO GÓRY   ID: 19710   A: kl          SOLIDAR

62.


M05-01-02
 DO GÓRY   ID: 19711   A: kl          SOLIDAR

63.
W trzecim rzędzie od lewej: Włodzimierz Gidziela, Jan Sakiel (NZS Politechniki Częstochowskiej)


M05-03-01
 DO GÓRY   ID: 19712   A: kl          SOLIDAR

64.


M05-03-06
 DO GÓRY   ID: 19713   A: kl          SOLIDAR

65.
Od lewej: gość Zjazdu dr Jacek Baluch (pracownik naukowy UJ)


M05-04-06
 DO GÓRY   ID: 19714   A: kl          SOLIDAR

66.


M05-06-07
 DO GÓRY   ID: 19715   A: kl          SOLIDAR

67.


M05-09-01
 DO GÓRY   ID: 19716   A: kl          SOLIDAR

68.
W środku za Bogdanem Klichem - gość z MKZ NSZZ "Solidarność" Małopolska Lesław Maleszka


M05-18-01
 DO GÓRY   ID: 19717   A: kl          SOLIDAR

69.


M05-18-04
 DO GÓRY   ID: 19718   A: kl          SOLIDAR

70.


M07-16-06
 DO GÓRY   ID: 19719   A: kl          SOLIDAR

71.


M03-07-02
 DO GÓRY   ID: 19743   A: pl          SOLIDAR

72.


M03-07-04
 DO GÓRY   ID: 19744   A: pl          SOLIDAR

73.


M03-07-06
 DO GÓRY   ID: 19745   A: pl          SOLIDAR

74.


M03-08-02
 DO GÓRY   ID: 19746   A: pl          SOLIDAR

75.


M03-10-02
 DO GÓRY   ID: 19747   A: pl          SOLIDAR

76.


M03-10-04
 DO GÓRY   ID: 19748   A: pl          SOLIDAR

77.


M03-15-03
 DO GÓRY   ID: 19749   A: pl          SOLIDAR

78.


M03-16-01
 DO GÓRY   ID: 19750   A: pl          SOLIDAR

79.


M03-16-02
 DO GÓRY   ID: 19751   A: pl          SOLIDAR

80.


M03-16-04
 DO GÓRY   ID: 19752   A: pl          SOLIDAR

81.
Od lewej: Jarosław Guzy


M03-17-04
 DO GÓRY   ID: 19753   A: pl          SOLIDAR

82.


M03-11-06
 DO GÓRY   ID: 19755   A: pl          SOLIDAR

83.


M03-12-01
 DO GÓRY   ID: 19756   A: pl          SOLIDAR

84.


M07-16-03
 DO GÓRY   ID: 19757   A: pl          SOLIDAR

85.


M13-01-01
 DO GÓRY   ID: 19758   A: pl          SOLIDAR

86.


M13-01-02
 DO GÓRY   ID: 19759   A: pl          SOLIDAR

87.


M13-01-04
 DO GÓRY   ID: 19760   A: pl          SOLIDAR

88.


M03-11-02
 DO GÓRY   ID: 19761   A: pl          SOLIDAR

WSTECZ

1 2 z 2

   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm