L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Plakaty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 39


251.
1981
[S.n.]
Wykład Antoniego Macierewicza
20,5 x 29 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. BJ 1981 D 1098/274

CDCN, Pl 3010 III
 DO GÓRY   ID: 49067   A: dw          SOLIDAR

252.
1981
[S.n.]
Za dusze ś.p. Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza
30,3 x 21,5 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3519 III
 DO GÓRY   ID: 50022   A: dw          SOLIDAR

253.
1981
[S.n.]
Zagadka dla delegatów
29,7 x 21 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. BJ 1981 D 3014 III, egz. B: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3014 III
 DO GÓRY   ID: 49071   A: dw          SOLIDAR

254.
1981
[S.n.]
Zbiórka niedojedzonych lekarstw
21,5 x 30,3 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3600 III
 DO GÓRY   ID: 50153   A: dw          SOLIDAR

255.
1981
[S.n.]
Zebranie delegatów Okręgu Krowodrza
43 x 44,5 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. BJ

CDCN, Pl 5066 V
 DO GÓRY   ID: 48840   A: dw          SOLIDAR

256.
Związkowcu! żądaj dostępu "Solidarności" do prasy, radia, telewizji. – [S.l. : s.n., 1981]. – 42 x 29,8 cm
Uwagi: off. - Egz. A-B: akc. CDCN
1981
[s.n.]
Związkowcu! żądaj dostępu "Solidarności" do prasy, radia, telewizji

CDCN, Pl 4389 IV
 DO GÓRY   ID: 46674   A: kb          SOLIDAR

257.
Żądamy głosu dla przedstawicieli Solidarności w DTV!. – [S.l. : s.n., 1981]. – 42,3 x 30,6 cm
Uwagi: off. - Egz. A: akc. CDCN
1981
[s.n.]
Żądamy głosu dla przedstawicieli Solidarności w DTV!

CDCN, Pl 4388 IV
 DO GÓRY   ID: 46673   A: kb          SOLIDAR

258.
Żądamy wolności dla więzionych za przekonania! "Solidarność". – [S.l. : s.n., 1981]. – 29,5 x 41,8 cm
Uwagi: off. - Egz. A: akc. CDCN
1981
[s.n.]
Żądamy wolności dla więzionych za przekonania! "Solidarność"

CDCN, Pl 4387 IV
 DO GÓRY   ID: 46672   A: kb          SOLIDAR

259.
1981
[S.n]
3 Maja
5,2 x 3,2 cm
Uwagi: - Off. - Egz. A: akc. FCDCN

CDCN, Pl 91 I
 DO GÓRY   ID: 47013   A: dw          SOLIDAR

260.
1981
Biblioteka Jagiellońska
Strajk ostrzegawczy 28.10.81
100 x 63,5 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. BJ 1981 D 1383/101

CDCN, Pl 5014 V
 DO GÓRY   ID: 48788   A: dw          SOLIDAR

261.
1981
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych
III Ogólnopolskie Forum Prawników
69 x 49,5 cm
Uwagi: - Egz. A-B: akc. BJ

CDCN, Pl 5031 V
 DO GÓRY   ID: 48805   A: dw          SOLIDAR

262.
1981
DKK Gdynia, "Solidarność" Zakopane
Zapis - Sierpień '80
21,3 x 29,4 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3551 III
 DO GÓRY   ID: 50087   A: dw          SOLIDAR

263.
Obywatelu, nie pieprz bez sensu! / Mleczko Andrzej. – Kraków : Druk "Energoprojekt", [1981]. – 42,9 x 30,5 cm
Uwagi: off. - Egz. A: akc. CDCN
1981
Druk "Energoprojekt" Kraków
Obywatelu, nie pieprz bez sensu!

CDCN, Pl 4248 IV
 DO GÓRY   ID: 46383   A: kb          SOLIDAR

264.
1981
Galeria ZPAF
Od Sierpnia do Sierpnia
59 x 42 cm
Uwagi: - Egz. A-C: akc. BJ

CDCN, Pl 5208 V
 DO GÓRY   ID: 49044   A: dw          SOLIDAR

265.
W 190-tą Rocznicę Konstytucji 3-Majowej 1791 roku.... – Gdańsk : Gdański Komitet Obywatelski Obchodów 190 Rocznicy Konstytucji 3-Maja, 1981. – 29,7 x 41,8 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A: akc. BJ 1981 D 663/187b
1981
Gdański Komitet Obywatelski Obchodów 190 Rocznicy Konstytucji 3-Maja
W 190-tą Rocznicę Konstytucji 3-Majowej 1791 roku...

CDCN, Pl 4031 IV
 DO GÓRY   ID: 46022   A: kb          SOLIDAR

266.
Nie wolno do tego dopuścić / proj. D. Woyke. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981 (Druk: BZG-Białystok). – 48 x 67 cm
Uwagi: egz. A-B: akc. BJ
1981
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych
Nie wolno do tego dopuścić

CDCN, Pl 5043 V
 DO GÓRY   ID: 48817   A: dw          SOLIDAR

267.
Cyrk. – [Warszawa : KAW, 1981]. – 49 x 33,8 cm
Uwagi: -Rkps- Egz. A: akc. CDCN
1981
KAW
Cyrk

CDCN, Pl 4199 IV
 DO GÓRY   ID: 46332   A: kb          SOLIDAR

268.
Cyrk. – Warszawa : KAW, [1981]. – 48,3 x 33,4 cm
Uwagi: -Rkps- Egz. A: akc. CDCN
1981
KAW
Cyrk

CDCN, Pl 4200 IV
 DO GÓRY   ID: 46333   A: kb          SOLIDAR

269.
Cyrk. – [Warszawa : KAW, 1981]. – 48,3 x 33,4 cm
Uwagi: -Rkps- Egz. A: akc. CDCN
1981
KAW
Cyrk

CDCN, Pl 4202 IV
 DO GÓRY   ID: 46334   A: kb          SOLIDAR

270.
Cyrk, nie dla wszystkich lepiej: pracować, gospodarować, rządzić. – [Warszawa : KAW, 1981]. – 50 x 35 cm
Uwagi: -Rkps- Egz. A: akc. CDCN
1981
KAW
Cyrk, nie dla wszystkich lepiej: pracować, gospodarować, rządzić

CDCN, Pl 4197 IV
 DO GÓRY   ID: 46328   A: kb          SOLIDAR

271.
Cyrk: Wielki Październik, sztandar pokoju i wo[lności]. – [Warszawa : KAW, 1981]. – 48,8 x 33,5 cm
Uwagi: -Rkps- Egz. A: akc. CDCN
1981
KAW
Cyrk: Wielki Październik, sztandar pokoju i wolności

CDCN, Pl 4201 IV
 DO GÓRY   ID: 46329   A: kb          SOLIDAR

272.
1981
Kinoteatr "Związkowiec"
Koncert poezji Czesława Miłosza
29,4 x 21 cm
Uwagi: - Egz. A-C: akc. BJ

CDCN, Pl 3052 III
 DO GÓRY   ID: 49118   A: dw          SOLIDAR

273.
Wolność dla więźniów politycznych!: Leszek Moczulski, Wojciech Ziembiński, Tadeusz Stański, Zygmunt Goławski, Jerzy Sychut, Tadeusz Jandziszak, Krzysztof Bzdyl. – [Warszawa] : KK NSZZ "Solidarność" KOWzP, [1981] . – 42,2 x 30 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A-C: akc. CDCN
1981
KK NSZZ "Solidarność" KOWzP Warszawa
Wolność dla więźniów politycznych: Leszek Moczulski, Wojciech Ziembiński, Tadeusz Stański, Zygmunt Goławski, Jerzy Sychut, Tadeusz Jandziszak, Krzysztof Bzdyl

CDCN, Pl 4224 IV
 DO GÓRY   ID: 46358   A: kb          SOLIDAR

274.
Apel "Do członków Związku i całego społeczeństwa". – Gdańsk : KKP NSZZ "Solidarność", 1981. – 29,8 x 42 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A: akc. CDCN
1981
KKP NSZZ "Solidarność"
Apel "Do członków Związku i całego społeczeństwa

CDCN, Pl 4282 IV
 DO GÓRY   ID: 46425   A: kb          SOLIDAR

275.
1981
KKP NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni
28 I 1981 r. dniem solidarności
20,8 x 29,7 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3408 III
 DO GÓRY   ID: 49869   A: dw          SOLIDAR

276.
1981
Klub Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu
Rok 1918
30 x 21,5 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3550 III
 DO GÓRY   ID: 50080   A: dw          SOLIDAR

277.
Tradycyjny wiec obchodu 190 rocznicy Konstytucji 3 Maja w Bazylice Mariackiej, 3.05.81. – [Kraków] : KO Obchodów 190 Rocz.Konstyt.3 Maja, 1981. – 30 x 42,3 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A: akc. CDCN
1981
KO Obchodów 190 Rocz.Konstyt.3 Maja
Tradycyjny wiec obchodu 190 rocznicy Konstytucji 3 Maja w Bazylice Mariackiej, 3.05.81

CDCN, Pl 4340 IV
 DO GÓRY   ID: 46567   A: kb          SOLIDAR

278.
1981
Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność UJ
W przeddzień święta Uniwersytetu Jagiellońskiego
35,5 x 62,5 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. BJ

CDCN, Pl 5123 V
 DO GÓRY   ID: 48896   A: dw          SOLIDAR

279.
1981
Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" UJ
W dniu inauguracji roku akademickiego 1981/82
32 x 46 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. BJ

CDCN, Pl 5122 V
 DO GÓRY   ID: 48895   A: dw          SOLIDAR

280.
1981
Komitet Obrony Więzionych za Przekonania
Pomóż represjonowanym!!!
21,5 x 30,5 cm
Uwagi: - Egz. A-C: akc. BJ

CDCN, Pl 3110 III
 DO GÓRY   ID: 49224   A: dw          SOLIDAR

281.
1981
Komitet Obrony Więzionych za Przekonania Region Mazowsze
11 Listopada - 63-a rocznica
21 x 28,8 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3412 III
 DO GÓRY   ID: 49873   A: dw          SOLIDAR

282.
Miłosz Czesław
...Był raz sobie kraj, a w kraju żyta szeroko szumiały.... – [Nowa Huta] : Komitet Strajkowy Hutników, 1981. – 42,4 x 29,8 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A: akc. BJ 1981 D 483/70a, egz. B: akc. BJ 1981 D 483/70b, egz. C: akc. CDCN
1981
Komitet Strajkowy Hutników Nowa Huta
Miłosz Czesław
...Był raz sobie kraj, a w kraju żyta szeroko szumiały...

CDCN, PL 4005 IV
 DO GÓRY   ID: 45961   A: kb          SOLIDAR

283.
Ludzie z MO i SB! Pamiętajcie, że wy też jesteście Polakami!. – [S.l.] : Komitet Strajkowy Hutników NSZZ "Solidarność", 1981. – 29,7 x 41,7 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A: BJ 1981 D 303/207a, egz. B: akc. BJ 1981 D 303/207b, egz. B: akc. CDCN
1981
Komitet Strajkowy Hutników NSZZ "Solidarność"
Ludzie z MO i SB! Pamiętajcie, że wy też jesteście Polakami!

CDCN, Pl 4026 IV
 DO GÓRY   ID: 46011   A: kb          SOLIDAR

284.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Komisji Kombinatu NSZZ "Solidarność" przyjęliśmy nazwę Komitetu Strajkowego, oznacza to pełną gotowość strajkową. – Kraków : Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" HiL, 1981. – 42,2 x 29,8 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A-C: akc. CDCN
1981
Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" HiL
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Prezydium Komisji Kombinatu NSZZ "Solidarność" przyjęliśmy nazwę Komitetu Strajkowego, co oznacza pełną gotowość strajkową

CDCN, Pl 4195 IV
 DO GÓRY   ID: 46299   A: kb          SOLIDAR

285.
1981
Komitet Strajkowy NSZZ "Solidarność" PLL LOT
Strajk
29,8 x 21,3 cm
Uwagi: - Egz. A-C: akc. BJ

CDCN, Pl 3053 III
 DO GÓRY   ID: 49120   A: dw          SOLIDAR

286.
1981
Komitet Strajkowy NSZZR "Solidarność Wiejscka", NSZZ "Solidarność"
Rozmowy z rządem zawieszone
30 x 21 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3449 III
 DO GÓRY   ID: 49911   A: dw          SOLIDAR

287.
1981
Komitet Strajkowy Prasowych Zakładów Graficznych NSZZ "Solidarność"
Strajk okupacyjny Drukarni Prasowej
29,8 x 21 cm
Uwagi: - Egz. A-B: akc. BJ, egz. C: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3095 III
 DO GÓRY   ID: 49187   A: dw          SOLIDAR

288.
1981
Komitet Strajkowy Prasowych Zakładów Graficznych NSZZ "Solidarność"
Strajk okupacyjny Drukarni Prasowej w Krakowie - trwa!
29,6 x 20 cm
Uwagi: - Egz. A-C: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3303 III
 DO GÓRY   ID: 49718   A: dw          SOLIDAR

289.
Z[wiązek] Z[awodowy] F[unkcjonariuszy] M[ilicji] O[bywatelskiej] gwarancją porozumienia społecznego. – [S.l.] : Komitet Założycielski NSZZ F.M.O, 1981. – 42 x 29 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A: BJ 1981 D 1383/110
1981
Komitet Założycielski NSZZ F.M.O
Z.Z.F.M.O gwarancją porozumienia społecznego

CDCN, Pl 4023 IV
 DO GÓRY   ID: 46005   A: kb          SOLIDAR

290.
1981
KOR
Narodzie Polski
14,8 x 20,8 cm
Uwagi: - Off. - Egz. A, akc. BJ 1981 D 1383/62

CDCN, Pl 2017 II
 DO GÓRY   ID: 47462   A: ku          SOLIDAR

291.
1981
kos
[Józef Piłsudski] zm. 1935
[Józef Piłsudski] zm. 1935 / E.C.. – [S.l.] : kos, 1981. – 42,2 x 30 cm
Uwagi: -Stdr.- Egz. A-C: akc. CDCN

CDCN, Pl 4107 IV
 DO GÓRY   ID: 46157   A: kb          SOLIDAR

292.
Więźniowie polityczni-na wolność! Zbrodniarze 1970-pod sąd!. – [S.l.] : KOWzP, 1981. – 30 x 42 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A: akc. BJ 1981 D 303/293, egz. B: akc. CDCN
1981
KOWzP
Więźniowie polityczni-na wolność! Zbrodniarze 1970-pod sąd!

CDCN, Pl 4264 IV
 DO GÓRY   ID: 46402   A: kb          SOLIDAR

293.
Wolność dla więźniów politycznych! Leszka Moczulskiego, Wojciecha Ziembińskiego, Tadeusza Stańskiego, Zygmunta Goławskiego, Jerzego Sychuta, Tadeusza Jandziszaka, Krzysztofa Bzdyla. – [S.l.] : KOWzP, [1981]. – 29,7 x 42,5 cm
Uwagi: -Stdr.- Egz. A1: akc. CDCN, egz. A2 [2-gi kolor] akc. CDCN
1981
KOWzP
Wolność dla więźniów politycznych! Leszka Moczulskiego, Wojciecha Ziembińskiego, Tadeusza Stańskiego, Zygmunta Goławskiego, Jerzego Sychuta, Tadeusza Jandziszaka, Krzysztofa Bzdyla

CDCN, Pl 4296 IV
 DO GÓRY   ID: 46479   A: kb          SOLIDAR

294.
Uczestnicy strajku głodowego. – Gdańsk : KOWzP, 1981. – 42 x 29,7 cm
Uwagi: Tytuł afisza na stronie tytułowej "Biuletynu Informacyjnego Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania" z dn. 28.05.81, nr 5, -Off.- Egz. A: akc. CDCN
1981
KOWzP Gdańsk
Uczestnicy strajku głodowego

CDCN, Pl 4215 IV
 DO GÓRY   ID: 46356   A: kb          SOLIDAR

295.
Uwolnić politycznych, protest głodowy. – Katowice : KOWzP, [1981]. – 42 x 30 cm
Uwagi: -Off.- Egz. A-B: akc. CDCN
1981
KOWzP Region Katowice
Uwolnić politycznych, protest głodowy

CDCN, Pl 4258 IV
 DO GÓRY   ID: 46395   A: kb          SOLIDAR

296.
1981
KPN Obszar Centralny
W 63 rocznicę odzyskania Niepodległości
30,2 x 21,3 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3564 III
 DO GÓRY   ID: 50105   A: dw          SOLIDAR

297.
1981
Krakowski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania przy NSZZ "Solidarność" ZR Małopolska
Otwarte spotkanie...
21,5 x 30,2 cm
Uwagi: - Egz. A-C: akc. BJ

CDCN, Pl 3117 III
 DO GÓRY   ID: 49231   A: dw          SOLIDAR

298.
1981
Krakowski Komitet Obrony więzionych za Przekonania przy ZR Małopolska NSZZ "Solidarność"
Otwarte spotkanie
21,5 x 30 cm
Uwagi: - Egz. A-C: akc. FCDCN

CDCN, Pl 3221 III
 DO GÓRY   ID: 49362   A: dw          SOLIDAR

299.
1981
Krakowski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania przy ZR NSZZ "Solidarność" Małopolska
Dość!
29,7 x 21 cm
Uwagi: Egz. A-C: akc. BJ

CDCN, Pl 3155 III
 DO GÓRY   ID: 49281   A: dw          SOLIDAR

300.
1981
Krakowski Komitet Obrony Więźniów za Przekonania przy ZR Małopolska NSZZ "Solidarność"
Dzień wolności i praw człowieka
21,1 x 29,9 cm
Uwagi: - Egz. A: akc. BJ 1981 D 1623/18, egz. B-C: akc. BJ

CDCN, Pl 3027 III
 DO GÓRY   ID: 49089   A: dw          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm