L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Zwarte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 79


101.
Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939 - 1990 / pod redakcją Sławomira Łukasiewicza i Mariusza Olczaka. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2018 . – 423 s., 24,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-559-9

Czyt. IPN Wa Varia 76 (2901/2/11)
 DO GÓRY   ID: 56734   A: as         

102.
Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990 / pod red. Sławomira Łukasiewicza i Mariusza Olczaka. – Warszawa : IPN, 2018. – 423 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-559-9

(2798/4)
 DO GÓRY   ID: 55750   A: ar         

103.
Archiwistyka społeczna / [pod red. mer. Katarzyny Ziętal]. – Warszawa : Karta, 2012. – 147, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61283-87-4

Z 1294 II (2408)
 DO GÓRY   ID: 40802   A: ms         

104.
Archiwum Adama Bienia : akta narodowościowe (1942-1944) / oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński. – Kraków : Biblioteka Jagiellońska ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 606 s. ; 24 cm. – (Bibliotheca Jagellonica. Fontes et Studia ; t. 10)
Uwagi: ISBN 83-7188-185-1

Czyt. VII-3 PPP 1 (2005)
Z 1259 II
 DO GÓRY   ID: 27282   A: pw         

105.
Archiwum opozycji : katalog zbiorów (do 1990 roku) / oprac. Agnieszka Iwaszkiewicz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2001. – 358 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-88288-06-7

Czyt. II-3 Varia 6 (1294)
 DO GÓRY   ID: 26776   A: ar          SOLIDAR

106.
Aresztowane powstanie / wstęp Bernadetta Gronek ; wybór i red. nauk. Jacek Zygmunt Sawicki. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. – 218, [1] s. ; 25 cm. – (Relacje i Wspomnienia ; t. 7)
Uwagi: ISBN 83-89078-57-0

Czyt. II-1 Rel. i Wsp. 7 (1620)
 DO GÓRY   ID: 16538   A: pl         

107.
Aresztowani na "Zachodniej Białorusi" : alfabetyczny wykaz 4669 Polaków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych na "Zachodniej Białorusi" w latach 1939-1941 / red. Eliza Dzwonkiewicz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2003. – 380 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 15)
Uwagi: ISBN 83-88288-81-4

Czyt. II-3 IR 15 (IK 3.)
 DO GÓRY   ID: 26766   A: ar         

108.
Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza : alfabetyczny wykaz 5822 obywateli polskich aresztowanych przez NKWD w rejonie Lwowa i Drohobycza w latach 1939-1941 / [koordynacja całości Agnieszka Knyt]. – Warszawa : Centralne Archiwum MSWiA ; Ośrodek Karta, 1998. – 368 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 6)
Uwagi: ISBN 83-910771-3-6

Czyt. II-3 IR 6 (IK 3.)
Z 273 I (1644)
 DO GÓRY   ID: 26751   A: ar         

109.
Armia Krajowa na Pomorzu : materiały sesji naukowej w Toruniu w dniach 14-15 listopada 1992 r. / pod red. Elżbiety Zawackiej i Mieczysława Wojciechowskiego. – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1993. – 348, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 4)
Uwagi: ISBN 83-901006-1-4

Czyt. II-4 APAK 4 (1395)
 DO GÓRY   ID: 16608   A: pl         

110.
Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu : materiały sesji naukowej KUL, 24-25 IX 1985 r. / pod red. Tomasza Strzembosza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1993. – 518, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-228-0323-0. - Tyt. grzbietowy: AK na Lubelszczyźnie i Podlasiu

Czyt. VII-4 AK 40
 DO GÓRY   ID: 27420   A: ms         

111.
Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945 : czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / Czarnocka Halina . – Wyd. 2 . – Warszawa : IPN / Studium Polski Podziemnej w Londynie, 2019. – 552, s. 25 x 17 cm. . – (T. 2, cz. 1)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-660-2

Czyt. II-1 Varia 108 A (2798/6)
 DO GÓRY   ID: 55930   A: as         

112.
Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945 : czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / Halina Czarnocka. – Wyd. 2 . – Warszawa : IPN / Studium Polski Podziemnej w Londynie, 2019. – 1063, [1] s. tabl., [24] s. ; 25 x 17 cm. – (T. 2, cz. 2)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-661-9

Czyt. II-1 Varia 108 B
 DO GÓRY   ID: 55931   A: as         

113.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. – Wyd. 2. – Warszawa : IPN / Studium Polski Podziemnej, 2015. – 464,[24] s. tabl., [2] s. mapa luz. ; 25 x 17 cm. – (T. 1, cz. 1)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-857-3

Czyt. II-1 Varia 107
 DO GÓRY   ID: 52763   A: ku         

114.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. – Wyd. 2. – Warszawa : IPN / Studium Polski Podziemnej, 2015. – 471-1070, [1] s. ; 25 x 17 cm. – (T. 1, cz. 2)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-858-0

Czyt. II-1 Varia 108
 DO GÓRY   ID: 52764   A: ku         

115.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 : t. 1 : wrzesień 1939 - czerwiec 1941 / Studium Polski Podziemnej ; red. Halina Czarnocka [et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 584 s. ; 21,5 cm
Uwagi: przedr. : Londyn : SPP, 1984. - ISBN 83-04-03629-0

Czyt. VII-4 AK 1 (2078/4)
 DO GÓRY   ID: 27293   A: pw         

116.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 : t. 2 : czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / Studium Polski Podziemnej ; red. Halina Czarnocka [et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 554 s. ; 21,5 cm
Uwagi: przedr. : Londyn : SPP, 1973. - ISBN 83-04-03630-4

Czyt. VII-4 AK 2 (2078/4)
 DO GÓRY   ID: 27294   A: pw         

117.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 : t. 3 : kwiecień 1943 - lipiec 1944 / Studium Polski Podziemnej ; red. Halina Czarnocka [et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 627 s. ; 21,5 cm
Uwagi: przedr. : Londyn : SPP, 1976. - ISBN 83-04-03631-2

Czyt. VII-3 AK 3 (2078/4)
 DO GÓRY   ID: 27295   A: pw         

118.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 : t. 4 : lipiec-październik 1944 / Studium Polski Podziemnej ; red. Halina Czarnocka [et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 470 s. ; 21,5 cm
Uwagi: przedr. : Londyn : SPP, 1977. - ISBN 83-04-03636-3

Czyt. VII-4 AK 4 (2078/4)
 DO GÓRY   ID: 27297   A: ku         

119.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 : t. 5 : październik 1944 - lipiec 1945 / Studium Polski Podziemnej ; red. Halina Czarnocka [et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 534, [3] s. ; 21,5 cm
Uwagi: przedr. : Londyn : SPP, 1981. - ISBN 83-04-03657-6

Czyt. VII-4 AK 5 (2078/4)
 DO GÓRY   ID: 27298   A: ku         

120.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945 : t. 6 : uzupełnienia / Studium Polski Podziemnej ; red. Kazimierz Iranek-Osmecki [et al.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 524 s. ; 21,5 cm
Uwagi: przedr. : Londyn : SPP, 1989. - ISBN 83-04-03667-3

Czyt. VII-4 AK 6 (2078/4)
 DO GÓRY   ID: 27299   A: ku         

121.
Armia Krajowa : dramatyczny epilog / Wojskowy Instytut Historyczny ; red. nauk. Krzysztof Komorowski. – Warszawa : Wyd. Bellona, 1994. – 271 s. ; 21 cm

K 8 III
 DO GÓRY   ID: 28183   A: ar         

122.
Artyści władzy, władza artystom / pod. red. Andrzeja Chojnowskiego i Sebastiana Ligarskiego. – Warszawa : IPN, 2010. – 227, [1] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-220-5, plus płytka

Czyt. II-1 DzTwNauk 6 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28194   A: ku          SOLIDAR

123.
Atgriešanās Eiropā ar dziesmotām revolūcijām = Powrót do Europy śpiewnymi rewolucjami / sast. Meldra Usenko un Tadeušs Fišbahs = sporz. Meldra Usenko i Tadeusz Fiszbach. – Rīga : Izdevejs Tautas Frontes Muzejs, 2005. – 223, [1] s., il. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 9984-19-778-6

Z 1060 II (1715)
 DO GÓRY   ID: 29860   A: ar         

124.
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 / [zespół red.: Rafał Wnuk (red. nacz.) et al. ; oprac. haseł oraz pierworysów map Tomasz Balbus et al.]. – Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. – LXXXVI, 574 s. ; 34 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60464-45-8

Czyt. II-1 Albumy 57
 DO GÓRY   ID: 27986   A: ms         

125.
Attache i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL / pod redakcją Bartosza Kapuściaka. – Katowice - Warszawa ; Oddział IPN KŚZpNP w Katowicach, 2021. – 326, [1] s., 25 cm. . – (Studia z historii Wojska Polskiego ; t. 1)
Uwagi: ISBN 978-83-8229-197-1

Czyt. II-1 Varia 162 (2971/183)
 DO GÓRY   ID: 57197   A: as         

126.
Babel Izaak
Dziennik 1920 / Izaak Babel ; przeł. Jerzy Pomianowski. – Warszawa : Czytelnik, 1990. – 159 s. ; 19,5 cm
Uwagi: ISBN 83-07-02178-2

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. 5 (1978/7)
 DO GÓRY   ID: 27188   A: ar         

127.
Bachta Eugeniusz
Szeptana propaganda "zagrożeniem" bezpieczeństwa państwa : Rzeszowszczyzna - lata 1945-1956 / Eugeniusz Bachta. – Tuchów : Wrocław ; nakł. aut., 1997. – 55 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86744-64-2

Z 62 I (1783)
 DO GÓRY   ID: 32977   A: ku         

128.
Bäcker Roman
Totalitaryzm : geneza, istota, upadek / Roman Bäcker. – Toruń : Index Books , 1992. – 103 [1] s. ; 20,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-900799-0-9

Czyt. Z 1033 I (2876/229)
 DO GÓRY   ID: 56174   A: as         

129.
Baczyńska Maria
Przewodnik po cmentarzach lwowskich Łyczakowskim i Janowskim / Maria Baczyńska. – Lwów : Teodor, 1992. – 25, s. ; 14 cm

Z 301 I (1021)
 DO GÓRY   ID: 33483   A: ms         

130.
Baden-Powell Robert
Skauting dla chłopców : wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską / Baden-Powell of Gilwell. – przekł. z wyd. 16. – Warszawa : Oficyna Przeglądu Powszechnego, 1990. – 375, [5] s. ; 19 cm
Uwagi: Przedr. fotooffsetowy, oryg.: Warszawa : Harcerskie Biuro Wydawnicze "Na Tropie", 1938, ISBN 83-85136-02-9

Z 189 I (1978/120)
 DO GÓRY   ID: 33259   A: ms         

131.
Bagieński Witold
Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961 : t. 1 / Witold Bagieński. – Warszawa : IPN, 2017. – 640 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-269-7, 978-83-8098-270-3

Czyt. IPN Wa Varia 40 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55733   A: ar         

132.
Bagieński Witold
Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961 : t. 2 / Witold Bagieński. – Warszawa : IPN, 2017. – 695, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-269-7, 978-83-8098-271-0

Czyt. IPN Wa Varia 40 - A _(2747)
 DO GÓRY   ID: 55734   A: ar         

133.
Balaban Majer
Dzielnica żydowska : jej dzieje i zabytki / Majer Balaban. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy , 1990. – 99 s. ; 40 ryc. , 23,5 cm. – (Biblioteka lwowska t. 3)
Uwagi: ISBN 83-7043-168-2 / 83-7043-192-5 ; Reprint; Lwów 1909; Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa

Czyt.X-11/Biblioteka lwowska 3-2 (2876/4)
 DO GÓRY   ID: 56026   A: as         

134.
Balbus Tomasz
"Rom" : ostatnie miesiące życia Władysława Macieja Ciska (1921-1948) szefa wywiadu i kontrwywiadu Zarządu Okręgu Dolnośląskiego WiN, studenta i asystenta Politechniki Wrocławskiej / Tomasz Balbus. – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2014. – 126 [1] s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-32-3

Czyt. IPN E.A. Wr 15
 DO GÓRY   ID: 54839   A: as         

135.
Balbus Tomasz
"Korab" wilniuk klasyczny : doktor Roman Korab - Żebryk (1916-2004), biografia Wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku) / Tomasz Balbus. – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2012. – 630 [I-XXXII, I-XXIV, I-XXXII, I-XXXII],[2] + mapa ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-23-1

Czyt. IPN E.A. Wr 5
 DO GÓRY   ID: 54829   A: as         

136.
Balbus Tomasz
Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945-1948) : t. 2 : Komenda Obszaru Lwowskiego, Okręg Lwów, Okręg Tarnopol / Tomasz Balbus, przedmowa Andrzej Krzysztof Kunert. – Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział ; Zarząd Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego "Wolność i Niezawisłość", 2004. – 691 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-902803-8-8 ; ISSN 1426-1014

Czyt. IX -2 Op. Polit. 1 (Blich. 1320)
 DO GÓRY   ID: 27716   A: ku         

137.
Balbus Tomasz
Major "Zbroja" / Tomasz Balbus. – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2013. – 227 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-31-6

Czyt. IPN E.A. Wr 14
 DO GÓRY   ID: 54838   A: as         

138.
Balbus Tomasz
O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945-1948) : WiN w południowo-zachodniej Polsce (geneza - struktury - działalność - likwidacja - represje) / Tomasz Balbus. – Kraków ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. – 845, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-88385-37-2. - [tzw. "czarna seria"]

Czyt. II-1 IPN Kr 7
Z 1051 II (1400)
 DO GÓRY   ID: 16591   A: pl         

139.
Balbus Tomasz
Szczerbcowa brygada : w fotografiach i relacjach / Tomasz Balbus. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2020. – 167 s., 29,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-983-3

Czyt. II-1 Albumy 95 (2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56815   A: as         

140.
Balbus Tomasz
Szczerbcowa brygada : w fotografii i relacjach / Tomasz Balbus. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP, 2020. – 167, [1] s., 30 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-986-3

Czyt. VII-4 AK 81 (2971/73)
 DO GÓRY   ID: 57188   A: as         

141.
Baliński Wojciech
Człowiek w cieniu : Tadeusz Pełczyński. Zarys Biografii / Wojciech Baliński. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1994. – 159, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-901827-5-0

Czyt. I-4 Biografie 5
 DO GÓRY   ID: 27915   A: ku         

142.
Baliszewski Dariusz, Kunert Andrzej Krzysztof
Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej : 1944-1956. t. 1: 1944-1945 / Dariusz Baliszewski, Andrzej Krzysztof Kunert . – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – 767, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-01-12907-7

Czyt. IX-1 Dr. Konsp. 1 (1394)
 DO GÓRY   ID: 27713   A: ku         

143.
Baliukevičius Lionginas
Dziennik partyzanta "Dzūkasa" : 23 czerwca 1948 - 6 czerwca 1949 / Lionginas Baliukevičius. – 223, [1] s. : il. ; 21 cm. . – (Relacje i wspomnienia ; t. 18)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-369-1

Czyt. II-1 Rel. i Wsp. 18 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36273   A: ku         

144.
Bałuk Stefan, Niebelski Eugeniusz
Życie dla Niepodległej : w hołdzie gen. Władysławowi Sikorskiemu. 125. rocznica urodzin (1881-2006) / Stefan Bałuk, Eugeniusz Niebelski. – Tuszów Narodowy : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. gen. Wł. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym ; Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym, 2007. – 135, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-88308-64-5

Z 2201 III
 DO GÓRY   ID: 53871   A: dw         

145.
Bałuk Stefan, Paterak Renata
Tuszów w hołdzie Generałowi Sikorskiemu / Stefan Bałuk, Renata Paterak. – Tuszów Narodowy : Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym, 2008. – 162 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-928274-4-3

Z 2199 III
 DO GÓRY   ID: 53869   A: dw         

146.
Bałuk-Ulewiczowa Teresa
Wyzwolić się z błędnego koła : Institut für Deutsche Ostarbeit w świetle dokumentów Armii Krajowej i materiałów zachowanych w Polsce / Teresa Bałuk Ulewiczowa. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2004. – 303 s., [82] s., il. ; 21 cm. – (Arcana Historii)
Uwagi: ISBN 83-89243-91-1

Czyt. VII-8 Okup. 13 (1987)
 DO GÓRY   ID: 34970   A: ku         

147.
Banaś Jan , Fijałkowska Grażyna
Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Podgórza / Jan Banaś , Grażyna Fijałkowska. – Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich , 2006. – 156, [4] s., VIII s. tabl. kolor. : il., err. ; 24 cm.
Uwagi: ISBN 83 - 920955-3-7

Czyt. Z 988 I (2876/182)
 DO GÓRY   ID: 56121   A: as         

148.
Banaś Kornelia
Komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec pielgrzymek stanowych do Piekar Śląskich (1947-1989)
/ Kornelia Banaś . – Katowice : IPN Oddział w Katowicach, 2013. – 390 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-472-8

Czyt. IPN E.A. K 16
 DO GÓRY   ID: 55168   A: gm         

149.
Bandzo Józef
Tak było : wspomnienia partyzanta 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK / Józef Bandzo ps. "Jastrząb" . – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2019. – 271 s., 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-553-7

Czyt. I-4 Biografie 49 (2971/22)
 DO GÓRY   ID: 57186   A: as         

150.
Bandzo Józef
Tak było : wspomnienia partyzanta 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK / Józef Bandzo. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP ; Stowarzyszenie Historyczne im. 5. Wileńskiej Brygady AK, 2019 . – 271 s., 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-553-7

Czyt. IPN Wa Varia 84 (2858)
 DO GÓRY   ID: 56741   A: as         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm