L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

451.
Czas bibuły : mechanizmy - ludzie - idee ; 2 / pod redakcja Romana Wróblewskiego. – Wrocław ; Atut, 2013. – 163 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7432-973-6

Czyt. IX-7 Sol. Og. 19 (2467)
 DO GÓRY   ID: 44108   A: ms          SOLIDAR

452.
Czas bibuły : studia i materiały ; t. 3 / pod redakcja Romana Wróblewskiego. – Wrocław ; Atut, 2014. – 155 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7977-053-3

Czyt. IX-7 Sol. Og. 22 (2577)
 DO GÓRY   ID: 48537   A: ms          SOLIDAR

453.
Czas nadziei 1980-1981 : NSZZ "Solidarność" w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie / pod redakcją Sebastiana Pilarskiego i Dariusza Roguta. – Łódź : IPN Oddział w Łodzi , 2011. – 216 ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-931850-5-4

Czyt. IPN E.A. Łd 3
 DO GÓRY   ID: 55237   A: gm         

454.
Czas przełomu Solidarność 1980-1981 / pod red. Wojciecha Polaka [et al.]. – Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2010. – 1024, [6] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-930472-8-4

Czyt. IX-7 Sol. Og. 5 (2197)
 DO GÓRY   ID: 27976   A: ms          SOLIDAR

455.
Czas upadku czas postępu : okres stanisławowski 1764-1795 / pomysłodawcza projektu "Strażnicy pamięci" Mariusz Cupiał. – Kraków : Wydawnictwo Fall, 2014. – 150, [2] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62275-92-2

Czyt. III-2 Pow. kośc. 4
 DO GÓRY   ID: 46810   A: ms         

456.
Czasy "Solidarności" ma Uniwersytecie Jagiellońskim 1980-1989 : we wspomnieniach / rozmawiał Andrzej M. Kobos. – Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – 316 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-233-3003-5

Czyt. IX-10 Rel. i Wsp. 12
 DO GÓRY   ID: 51625   A: dw          SOLIDAR

457.
Czasy Kościuszki i Napoleona : Jan Zbigniew Lubicz-Pachoński jako badacz epoki / pod red. Zdzisława Janeczka. – Katowice : Akademia Ekonomiczna, 2001. – 436 s. ; 25,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7246-094-9

Czyt. III-2 Pow. Kośc. 1 (1783)
 DO GÓRY   ID: 27142   A: pl         

458.
Czekalski Tadeusz
Albania 1920 - 1939 : państwo, gospodarka, kultura / Tadeusz Czekalski. – Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 1996. – 55 s., 23,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-906446-0-6

Czyt. Z 1421 I (2971/160)
 DO GÓRY   ID: 57233   A: as         

459.
Czekiści : organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989 / pod red. Krzysztofa Persaka i Łukasza Kamińskiego. – Warszawa : IPN, 2010. – 633, [9] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-117-8

Czyt. II-1 Varia 1 (2032)
Czyt. I-6 Sow. 3
 DO GÓRY   ID: 26684   A: pl         

460.
Czerkaski Narodowy Uniwersytet imienia Bohdana Chmielnickiego / Czierewko O. W red.. – Czerkasy : "Wiertikał" , 2016. – 181, [3] s., 30 cm.
Uwagi: ISBN 978-966-2783-77-3 ; publikacja w j. ukraińskim

Z 1549 II (2971/160)
 DO GÓRY   ID: 57174   A: as         

461.
Czerwiec '76 / [kolegium red. Grażyna Kabza i in.]. – Radom : Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1990. – 130, [25] s. il. ; 20,5 cm. – (Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego ; t. 27 ; z. 1-2)
Uwagi: ISSN 0137-5156

Czyt. IX-5 1976 1
 DO GÓRY   ID: 27714   A: ms          SOLIDAR

462.
Czerwiec 1976 : w materiałach archiwalnych / wybór, wstęp i oprac. Jerzy Eisler. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2001. – 279, [1] s., [16] s. fot. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 4)
Uwagi: ISBN 83-7233-090-5

Czyt. II-1 Dok. 4 (1331)
Czyt. IX-6 1976 2
 DO GÓRY   ID: 16505   A: pl          SOLIDAR

463.
Czerwińska-Kossakiewicz Zofia
Piekło gorejące : wspomnienia z obozu zagłady / Zofia Czerwińska-Kossakiewicz. – Gliwice : Miejski Ośrodek Kultury, 1995. – 63 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-903595-5-3

Z 68 I (1197)
 DO GÓRY   ID: 32994   A: ku         

464.
Czerwiński Krzysztof
Kamienie wracają nocą : wspomnienia więźnia politycznego z okresu stalinowskiego skazanego w 1950 r. za przynależność do nielegalnej organizacji / Krzysztof Czerwiński . – Kraków : Wydawnictwo AA, 2014. – 192 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7864-768-3

Z 822 I (2499)
 DO GÓRY   ID: 46772   A: ms         

465.
Czerwona zaraza / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. – 180, [8] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 14)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-87-8

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 14 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28172   A: ku         

466.
Czerwone szwadrony postępu / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN, Ośrodek Myśli Politycznej, 2008. – 164, [12] s. ; 19,5 cm. – (Z archiwów bezpieki-nieznane karty PRL ; t. 10)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-54-0

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 10 (2004)
 DO GÓRY   ID: 26718   A: pl         

467.
Czocher Anna [et al.]
Wojna to męska rzecz? : losy kobiet w okupowanym Krakowie w dwunastu odsłonach / Anna Czocher [et al.]. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2011. – 106, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7577-082-7

Z 1164 II (2263)
 DO GÓRY   ID: 32680   A: ms         

468.
Czocher Anna, Dyrcz Rafał, Kwilosz Jacek
Informator : o zasobie historycznym archiwum krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i zasadach jego udostępniania / Anna Czocher, Rafał Dyrcz, Jacek Kwilosz. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. – 232 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61033-20-2

Czyt. II-1 Varia 85 (2499)
 DO GÓRY   ID: 44220   A: ms         

469.
Czołowski Aleksander
Wysoki Zamek / Aleksander Czołowski. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy , 1990. – 126 [1] s. ; [19] ryc. , 23,5 cm.. – (Biblioteka lwowska t.2)
Uwagi: ISBN 83-7043-168-2 / 83-7043-184-4 Reprint ; Lwów 1910, Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa

Czyt.X-11/Biblioteka lwowska 2-3 (2876/3)
 DO GÓRY   ID: 56024   A: as         

470.
Czop Edyta
Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939-1941 / Edyta Czop. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – 276 s. ; 24 cm. – (Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 18)
Uwagi: ISBN 83-7338-138-4

Z 1404 II
 DO GÓRY   ID: 53437   A: dw         

471.
Czuma Mieczysław ; Mazan Leszek
Opowieści z krainy centusiów : zilustrowane 68 rysunkami Dariusza Vasiny / Mieczysław Czuma ; Leszek Mazan. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ANABASIS s.c. , 2001
Uwagi: ISBN 83-85931-08-2

Czyt. Z 1029 I (2876/224)
 DO GÓRY   ID: 56156   A: as         

472.
Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski : przemówienia, dokumentacja / [red. książki Dorota Strzałko-Trybuła ; fot. Arturo Mari]. – Poznań ; Warszawa : Pallottinum, 1992. – 110, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-7014-174-9

Z 627 I (2100)
 DO GÓRY   ID: 34288   A: ms          SOLIDAR

473.
Czy koniec historii? / redaktor Irena Lasota. – Warszawa : Wydawnictwo Pomost, 1991. – 111 s., 17,5 cm.. – (Konfrontacje 13)
Uwagi: ISBN 83-85219-10-2

Czyt. Z 1325 I (2947/71)
 DO GÓRY   ID: 56950   A: as         

474.
Czy ktoś przebije ten mur? : sprawa Stanisława Pyjasa / wstęp i oprac. Florian Pyjas, Adam Roliński, Jarosław Szarek ; wspomnienie o przyjacielu Bronisław Wildstein. – Kraków : Fundacja CDCN ; Instytut Pamięci Narodowej Oddz. w Krakowie ; Biuro Festiwalowe Kraków 2000 ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 315 s., [38] s. tabl ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 10)
Uwagi: ISBN 83-7188-465-6

Czyt. II-1 BCDCN 10 (1644)
Z 1314 II
 DO GÓRY   ID: 16450   A: pl          SOLIDAR

475.
Czyż Waldemar
Chodźcie z nami! : Marzec '68 w Krakowie / Waldemar Czyż. – Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Stowarzyszenie Sieć Solidarności, 2021. – 339 s., fot. [4], 24 cm.. – (Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności ; tom 9)
Uwagi: ISBN 978-83-8138-404-3

Czyt. IX-7 Sol. Og. 23 - 9
 DO GÓRY   ID: 57151   A: as         

476.
Ćwięk Henryk
Rotmistrz Sosnowski : AS wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej / Henryk Ćwięk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 292, [2] s., 25 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-08-04489-6

Czyt. I-4 Biografie 35 (2901/2/36)
 DO GÓRY   ID: 56590   A: as         

477.
Ćwikowski Edward , Ćwikowski Henryk , Gniedziejko Halina
Martyrologium Bargłowskie : syberyjskie doświadczenia mieszkańców Bargłówki i okolic w latach drugiej wojny światowej / Edward Ćwikowski, Henryk Ćwikowski, Halina Gniedziejko. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2013. – 188 s. ; 21 cm. – (Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 16)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-80-2

Czyt. IPN E.A. Bi 16
 DO GÓRY   ID: 54769   A: as         

478.
D'Abernon Edgar Vincent
Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata : pod Warszawą 1920 roku / Edgar Vincent D'Abernon. – Warszawa : Herold-Press, 1990. – 183 s. ; 16 cm

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. 7 (1320)
 DO GÓRY   ID: 27190   A: ar         

479.
Dakowski Mirosław, Przystawa Jerzy
Via bank i FOZZ : O rabunku finansów Polski / Mirosław Dakowski, Jerzy Przystawa. – Komorów : Wydawnictwo "Antyk", 1992. – 256 s. : ; 20,3 cm.

Czyt. Z 1036 I (2876/498)
 DO GÓRY   ID: 56341   A: td         

480.
Damazyn Michał
Syn bohaterskiego miasta Bydgoszczy - Jan Michalski / ks. Michał Damazyn. – Bydgoszcz : Poligrafia - Wydawnictwo "Magenta" S.C., 2020 . – 440, [1] s., 23 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-956915-0-8

Czyt. I-4 Biografie 53 (2971/134)
 DO GÓRY   ID: 57218   A: as         

481.
Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej / pod redakcją Renaty Gałaj-Dempniak, Danuty Okoń, Magdaleny Semczyszyn. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie ; 2011. – 308 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-45-7

Czyt. IPN E.A. Sz 7
 DO GÓRY   ID: 54866   A: gm         

482.
Daniel Wincenty
Zakłamanie na froncie ideologicznym : Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od Sierpnia '80 do stanu wojennego / Wincenty Daniel. – Gdańsk, 2012. – 650 s. ; 23 cm.. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t.23)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-295-3

Czyt. IPN E.A. Gd 23
 DO GÓRY   ID: 54698   A: pk         

483.
Danilecki Tomaszz
Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem : postawy mieszkańców województwa białostockiego wobec wyborów powszechnych w latach 1957 - 1969 / Tomasz Danilecki. – Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, 2019. – 507, [1] s., 21 cm.. – (t. 43)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-655-8

Czyt. IPN Bi 44 (2798/6)
 DO GÓRY   ID: 56618   A: as         

484.
Daniluk Jan
SS w Gdańsku : wybrane zagadnienia / Jan Daniluk. – Gdańsk 2013. – 172 s. [8 s. il] ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-398-1

Czyt. IPN E.A. Gd 28
 DO GÓRY   ID: 54708   A: pk         

485.
Danuta Siedzikówna "Inka" (1928-1946) / [tekst Marzena Kruk, Grzegorz Berendt, red. Magdalena Jagielska]. – [Kraków] : IPN, 2014. – 23, [1] s. ; 23 cm . – (Patroni Naszych Ulic)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-628-9

Czyt. II-1 Varia 90 (2470)
 DO GÓRY   ID: 46784   A: ms         

486.
Dardzińska Joanna
Ulotki, hasła, anonimy : formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w Polsce w okresie 1945-1989 / Joanna Dardzińska. – Warszawa : IPN, 2015. – 225, [3] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-805-4

Czyt. II-1 Albumy 70 (2556)
 DO GÓRY   ID: 49648   A: dw          SOLIDAR

487.
Davies Norman
Orzeł Biały Czerwona Gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. Andrzej Pawelec. – Kraków : Znak, 2009. – 357 s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-240-0749-0

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. (2202)
 DO GÓRY   ID: 27185   A: ar         

488.
Davies Norman
Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. Andrzej Pawelec. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006 . – 300, [8] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-7006-761-1

Z 169 I (1978/38)
 DO GÓRY   ID: 33222   A: ms         

489.
Davies Norman
Powstanie '44 / Norman Davies. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2004. – 958, [2] s., [72] s. il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-240-0459-9

Czyt. VII-5 Powst. Warsz. 11 (2876/157)
 DO GÓRY   ID: 56045   A: td         

490.
"Dawna Broń i Barwa" 1985-1991 : bibliografia / [Błażej Olbromski, Andrzej Suchcitz]. – Warszawa : "Adiutor", 1995. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86100-06-0

Z 154 I (2078)
 DO GÓRY   ID: 33201   A: ms         

491.
Dąbrowa-Kostka Bogusław
Generałowi dziękujemy : stan wojenny 13 grudnia 1981 / Bogusław Dąbrowa-Kostka . – [Kraków] : Stowarzyszenie NZS 1980 ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, [2011] . – 248, [8] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-928375-6-5

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 23
 DO GÓRY   ID: 32831   A: ms          SOLIDAR

492.
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Jankowski Stanisław Maria
Rozkaz : zdobyć więzienie / Stanisław Dąbrowa-Kostka, Stanisław Maria Jankowski. – Tuchów : Mała Poligrafia WSD Redemptorystów, 2000. – 181 s., [32] s. tabl : il. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-03-02284-9

Czyt. Z 1095 I (2876/361)
 DO GÓRY   ID: 56263   A: as         

493.
Dąbrowski Eugeniusz
Szlakiem "Jędrusiów" : dzieje legendarnego oddziału partyzanckiego / Eugeniusz Dąbrowski. – 3 uzupełnione. – Kraków : Text, 1992. – 316 s. ; 20 cm

Czyt. VII-4 AK 32
Z 195 I (1978/39)
 DO GÓRY   ID: 27326   A: ku         

494.
Dąbrowski Marcin
NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981 / Marcin Dąbrowski . – Lublin : IPN Oddział w Lublinie , 2014. – 568 s. ; [16] , 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-739-2

Czyt. IPN E. A. Lu 15
 DO GÓRY   ID: 54935   A: gm         

495.
Dąbrowski Marcin
Wojskowe obozy specjalne 1982-1983 / Marcin Dąbrowski . – Lublin : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w latach 1982-1983, 2013. – 87 s., [8] s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-936121-0-9

Czyt. IX-7 Sol. Og. 13 (2431)
Z 746 I (2481)
 DO GÓRY   ID: 40982   A: ms         

496.
Dąbrowski Marcin
Wydarzenia 26 czerwca 1956 roku w Kraśniku Fabrycznym : Przyczyny-przebieg-represje / Marcin Dąbrowski. – Warszawa - Lublin : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Lublinie, 2020 . – 424 s., il., 24,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8229-029-5

Czyt. IPN Lu 40 (2902/6)
 DO GÓRY   ID: 57283   A: as         

497.
Dekada : czas nadziei i oporu Poznań 1980-1989 / [pomysł i red. Krystyna Laskowicz]. – [Poznań] : Wielkopolskie Archiwum Solidarności. Fundacja, 2005. – 271 s., il. ; 33 cm
Uwagi: ISBN 83-923113-0-2

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 33 (2456)
 DO GÓRY   ID: 44101   A: ms          SOLIDAR

498.
Demel Ryszard
Sergiusz Piasecki (1901-1964) : życie i twórczość / Ryszard Demel. – Warszawa : Wydawnictwo LTW, 2001. – 175, [1] s., [16] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-88736-06-X

Z 64 I (1783)
 DO GÓRY   ID: 32982   A: ku         

499.
Demidow Zbigniew
List otwarty do : Marszałka Sejmu Pana Macieja Płażyńskiego, Marszałka Senatu Pani Alicji Grześkowiak, wszystkich posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa / Zbigniew Demidow . – Wrocław : [b.w], 1998. – 5, [1] s. ; 21 cm

Z 180I (2141)
 DO GÓRY   ID: 33229   A: ms         

500.
Departament X MBP : wzorce - struktury - działanie / pod red. Konrada Rokickiego. – Warszawa : IPN, 2007. – 280, [3] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 32)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-37-3

Czyt. II-1 Konf. IPN 32
Z 1141 II (1916)
 DO GÓRY   ID: 26441   A: ar         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm