L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

401.
Chwalba Andrzej
Historia Polski 1795-1918 / Andrzej Chwalba . – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. – 671, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-08-03053-X

Czyt. I-1 Hist. Pol. 6
 DO GÓRY   ID: 27891   A: ms         

402.
Chyliński, Jan
Jaki był Bolesław Bierut : Wspomnienia syna / Jan Chyliński. – Warszawa : Oficyna Drukarska, 1999
. – 236 s. ; 24 cm.
Uwagi: ISBN : 83-909166-2-2 ; dedykacja autora


Czyt. Z 1469 II (2876/515)
 DO GÓRY   ID: 56373   A: td         

403.
Chyży - Ostrowska Krystyna
Widziałam i pisałam... : pamiętnik niesłyszącej sybiraczki / Krystyna Chyży - Ostrowska ; opracowanie tekstu źródłowego i wprowadzenie Hubert Chudzio. – Kraków : Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP , 2016. – 543, [1] s., fot. [8], 24,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-942539-0-5

Czyt. VII-11 Rep. sow. 64 (2911)
 DO GÓRY   ID: 56834   A: as         

404.
Cichecki Bogdan
Z Kalisza do Krakowa : wspomnienia lat 1939-1945 / Bogdan Cichecki. – Warszawa : IPN, 2009. – 70, [2] s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-086-7

Czyt. II-1 Varia 26 (2032)
 DO GÓRY   ID: 26709   A: pl         

405.
Cichoracki Piotr
Droga ku anatemie : Wacław Kostek Biernacki (1884-1957) / Piotr Cichoracki. – Warszawa : IPN, 2009. – 495, [9] s. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 56)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-093-5

Czyt. II-1 Mon. 56
Czyt. I-4 Biografie 10 (2032)
 DO GÓRY   ID: 26520   A: pl         

406.
Cichoracki Piotr
Legenda i polityka : kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939 / Piotr Cichoracki. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. – 411 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7188-738-8

Czyt. VI-1 JP 15 (2005)
 DO GÓRY   ID: 27213   A: ar         

407.
Cieplewicz Mieczysław
Wojsko Polskie w latach 1921 - 1926 : organizacja, wyposażenie, wyszkolenie ; Akademia Obrony Narodowej. Wojskowy Instytut Historyczny. / Mieczysław Cieplewicz. – Wrocław etc. : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1998. – 199, [1] s. : il. ; 24 cm.
Uwagi: ISBN 83-04-04450-1

Czyt. VI-2 Wojsk. II RP 15 (2876/471)
 DO GÓRY   ID: 56425   A: as         

408.
Cierpieniu - prawdę, umarłym - modlitwę : miejsca polskiej pamięci w Rosji : katalog wystawy / tłum. Elena Śliwińska ; red. Irmina Samulska ; red. mer. dr Sławomir Kalbarczyk. – Warszawa : IPN ; Centrum Naukowo-Informacyjne "Memoriał" w Petersburgu, 2015. – 40 s. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-779-8

Czyt. II-1 Albumy 93 (2816)
 DO GÓRY   ID: 55770   A: ar         

409.
Ciesielski Jerzy [et al.]
Charków : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego / Jerzy Ciesielski [et al.]. – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003. – LXXVII [3], 652 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-916663-5-2

Czyt. VII-12 Katyń 32 (1483)
 DO GÓRY   ID: 27510   A: ku         

410.
Ciesielski Stanisław
Gułag : radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953 / Stanisław Ciesielski . – Warszawa : IPN, 2010. – 571, [5] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 69)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-203-8

Czyt. II-1 Mon. 69
 DO GÓRY   ID: 28209   A: ms         

411.
Cieślik Ireneusz, Kocjan Krzysztof
Wolbromscy Żydzi / Ireneusz Cieślik, Krzysztof Kocjan. – Wolbrom : Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Przyjazna Gmina Wolbrom", [2012]. – 112 s. ; 23,5 cm

Z 1407 II
 DO GÓRY   ID: 53440   A: dw         

412.
Cieślikowa Agnieszka J.
Ochotnicza Legia Kobiet 1918 - 1922 / Agnieszka J. Cieślikowa. – Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 1998 . – 99, [1] s., 20 cm.
Uwagi: ISBN 83-11-08878-0

Czyt. VI-2 Wojsk. II RP 13 (2876/435)
 DO GÓRY   ID: 56362   A: as         

413.
Cieślikowa Agnieszka
Prasa okupowanego Lwowa / Agnieszka Cieślikowa. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton , 1997. – 335 s., 16 s. tabl. : faks., fot., wykr. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-86842-16-4

Czyt. VII-8 Okup. 25 (2876/47)
 DO GÓRY   ID: 55982   A: as         

414.
Cimochowicz Kazimierz
Był taki czas : 1943-1946 : wspomnienia o ludziach i wydarzeniach / Kazimierz Cimochowicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe DWN, 2005. – 207, [1] s., il. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 83-87623-84-9. - Wersja pdf, płyta dvd 11.02.2009

Z 1092 II (1794)
DVD1 64
 DO GÓRY   ID: 29890   A: ar         

415.
Ciołek Erazm
"Solidarność" : sierpień 1980 - sierpień 1989 / Erazm Ciołek. – Warszawa : IPN, 2010. – 311 s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-155-0

Czyt. II-1 Albumy 33 (2205)
Z 2032 III (2205)
 DO GÓRY   ID: 26401   A: ar          SOLIDAR

416.
Ciołkosz Adam
Walka o prawdę : wybór artykułów 1940-1978 / Adam Ciołkosz. – Londyn : Polonia Book Fund Ltd, 1989. – 454, [3] s., 21,5 cm.. – (Czasy i Ludzie 1)
Uwagi: ISBN 0-902352-71-7

Czyt. VIII-2 Polonia 49 (2876/472)
 DO GÓRY   ID: 56485   A: as         

417.
Cisek Janusz, Cisek Marek
Do niepodległości / Janusz Cisek, Marek Cisek. – Warszawa : Świat Książki, 2008. – 303, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-247-1135-2

Z 2195 III
 DO GÓRY   ID: 53450   A: dw         

418.
Cisek Janusz, Stepan Kamil
Lista strat Legionów Polskich : 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. – Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja CDCN, 2006. – 263, [1] s. ; 24,5 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 28)
Uwagi: ISBN 83-7188-900-3

Czyt. II-2 BCDCN 28
 DO GÓRY   ID: 16495   A: pl         

419.
Cisek Janusz, Stepan Kamil
Lista strat Legionów Polskich : 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. – Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja CDCN, 2006. – 263, [1] s. ; 24,5 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 28)
Uwagi: ISBN 83-7188-900-3

Czyt. IV-1 LP 7
 DO GÓRY   ID: 27176   A: ar         

420.
Cisek Janusz
Józef Piłsudski w Krakowie / Janusz Cisek. – Kraków : Filmoteka Narodowa ; Fundacja CDCN, 2003. – 249, [3], pł. cd ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 19)
Uwagi: ISBN 83-7188-623-3

Czyt. II-2 BCDCN 19 (1644)
 DO GÓRY   ID: 16482   A: pl         

421.
Cisek Janusz
Oskar Halecki : historyk - szermierz wolności / Janusz Cisek. – Warszawa : IPN, 2009. – 308, [3] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-081-2

Czyt. II-1 Varia 7
Z 24 I (2032)
 DO GÓRY   ID: 26690   A: pl         

422.
Cisek Janusz
Polski Komitet Imigracyjny / Janusz Cisek. – New York : Polski Komitet Imigracyjny (PAIRC), 2003. – 238 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 0-9729720-0-0. - tytuł rów. Polish American Immigration and Relief Committee (PKI-PAIRC) w Nowym Jorku

Z 113 I (1541)
 DO GÓRY   ID: 33117   A: ms         

423.
Cisek Marek, Miodoński Mirosław, Motyka Władysław
Wiara i wierność : wkład Żywiecczyzny w czyn niepodległościowy 1914 - 1918 ; Legionistom z Żywiecczyzny dedykujemy / Marek Cisek, Mirosław Miodoński, Władysław Motyka. – Milówka : Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, 2018. – 311, [1] s., 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-952722-0-2

Czyt. V-4 Pol. Niepodl. 3
 DO GÓRY   ID: 57092   A: as         

424.
Ciupa Robert, Komaniecka Monika
Szpiegowski arsenał bezpieki : obserwacja, technika operacyjna, kontrola korespondencji jako środki pracy Służby Bezpieczeństwa PRL / Robert Ciupa, Monika Komaniecka. – Kraków ; Katowice : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. – 202, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-265-6

Czyt. IPN E.A. Albumy 15
 DO GÓRY   ID: 55068   A: as         

425.
Ciupa Robert, Tracz Bogusław
Marzenia z betonu : codzienność na Górnym Śląsku w latach siedemdziesiątych XX wieku / Robert Ciupa, Bogusław Tracz. – Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014.. – 219 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-618-0

Czyt. IPN E.A. Albumy 14
 DO GÓRY   ID: 55069   A: as         

426.
Cmentarz obrońców Lwowa / [red. Lidia Smyczyńska]. – Warszawa : BIS Press, 2001. – 181, [3] s. : il. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-913295-2-6

Czyt. X-10 Kresy Alb. 8
 DO GÓRY   ID: 46959   A: ms         

427.
Cobel-Tokarska Marta
Bezludna wyspa, nora, grób : wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce / Marta Cobel-Tokarska. – Warszawa : IPN, 2012. – 303, [1], [24] fot. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 83)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-354-7

Czyt. II-1 Mon. 83 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36295   A: ku         

428.
Codogni Paulina
Wybory czerwcowe 1989 roku : u progu przemiany ustrojowej / Paulina Codogni. – Warszawa : IPN, 2012. – 359 s., [16] s. tabl.,il. kolor. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 79)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-342-4

Czyt. II-1 Mon. 79 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36004   A: ms          SOLIDAR

429.
Colloquium narodów : materiały z sympozjum "Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy - przesłanki pojednania" / red. dr Henryk Michalak. – Łódź : Wacław Bierkowski, 1991. – 172, [4] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-00-03481-1

Z 1226 II (1978/31)
 DO GÓRY   ID: 32936   A: ms         

430.
Courtois Stéphane [et al.]
Czarna księga komunizmu : zbrodnie, terror, prześladowania / Stéphane Courtois [et al.] ; wstęp do pol. wyd. Krystyna Kersten ; przeł. Krzysztof Wakar et al. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 744 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7180-326-5

Czyt. I-6 Sow. 6 (1320)
 DO GÓRY   ID: 27966   A: ku         

431.
Cracovia - Nowa Huta Enter / Koczwańska - Kalita Dorota. – Kraków : Stowarzyszenie NZS 1980, 2016. – 69, [2] s., 23 cm.
Uwagi: pozycja w j. hiszpańskim

Czyt. Z 1422 I (2971/28)
 DO GÓRY   ID: 57234   A: as         

432.
Csete Örs
1956 Budapeszt : Węgrzy i Polacy - twarze i losy / Örs Csete. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2000. – 240, [10] s., il. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-87893-87-0

Z 2079 III (1597)
 DO GÓRY   ID: 29963   A: ar         

433.
Csics Gyula
Węgierska rewolucja 1956 : pamiętnik dwunastolatka / Gyula Csics. – Warszawa : IPN ; Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, 2016. – 280 s. ; 20,5 cm
Uwagi: do książki dołączony plan Budapesztu. ISBN 978-83-7629-989-1

Czyt. II-1 Varia 115
 DO GÓRY   ID: 53598   A: dw         

434.
Cudzoziemcy w Warszawie 1945-1989 : studia i materiały / pod redakcją naukową Patryka Pleskota. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 415, [1] s. ; 24 cm.. – (Warszawa Nie?Pokonana ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-83- 7629-384-4

Czyt. IPN E.A. Wa Niep. 4
 DO GÓRY   ID: 54953   A: as         

435.
Čušak Hristina
Nemaê vilʼnoϊ Pol'ŝϊ bez vilʼnoϊ Ukraϊni : Ukraϊna ta ukraϊncì u političìj dumcì polʼsʼkoϊ opozicìϊ (1976-1989) / Hristina Čušak . – Lʼvìv : Vidavnictvo Naìs, 2011. – 302, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-966-1585-70-5, ISBN 978-966-02-6126-6

Z 767 I (2262)
 DO GÓRY   ID: 44157   A: ms         

436.
Cvintar žertv totalìtarizmu Harkìv - P’âtihatki / [Redakcìjna kolegìâ : tekst: Ìgor′ Mackevič, Marina Manova. Pereklad na ukraїns′ku movu : Lìlìâ Skripnik. Fotografìї: Andžej Zavìstovs′kij. Druk: TOV Vidavničij Dìm «Vokrug Cveta»]. – Harkìv : Vidano na košti General′nogo konsul′stva RP u Harkovì, 2007. – 32 s. ; 21 cm

Z 819 I
 DO GÓRY   ID: 46763   A: ms         

437.
Cygan Wiktor Krzysztof
Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich / Wiktor Krzysztof Cygan. – Warszawa : Warszawska Oficyna Wydawnicza "Gryf". – 115, [1] s. , 24,5 cm.. – (t. 1)
Uwagi: ISBN 83-85209-08-5

Czyt. I-3 Słow. 55 (2876/469)
 DO GÓRY   ID: 56426   A: as         

438.
Cygan Wiktor, Tarczyński Jan, Wysocki Wiesław
Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel Ziem i Miast Rzeczypospolitej / Wiktor Cygan, Jan tarczyński, Wiesław Wysocki . – Mińsk Mazowiecki ; Warszawa ; Kraków : Muzeum Ziemi Mińskiej ; Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Zespół Szkół Społecznych, 2011. – [2], 443, [3] s., 29 cm
Uwagi: ISBN 978-83-929740-2-4

Z 2067 III (2238)
 DO GÓRY   ID: 29973   A: am         

439.
Czachowska Jadwiga, Dorosz Beata
Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989 : bibliografia druków zwartych / Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz. – Wrocław : Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze", 1991. – 117 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7044-040-1

Czyt. IX-12 Bibl. 5 (1338)
 DO GÓRY   ID: 27831   A: ku          SOLIDAR

440.
Czaczkowska Ewa K.
Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 / Ewa K. Czaczkowska. – Warszawa : IPN ; Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – 309, [1] s. ; 23,5 cm. – (Biskupi w realiach komunistycznej władzy)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-427-1, 978-83-8090-434-7, 978-83-8090-435-4

Czyt. II-1 Varia 146 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55693   A: ar         

441.
Czaczkowska K. Ewa
Kardynał Wyszyński : biografia / Ewa K. Czaczkowska. – Kraków : Znak, 2013. – 730 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-240-1899-4

Czyt. I-4 Biografie 20
 DO GÓRY   ID: 52787   A: ku          SOLIDAR

442.
Czapińska Wiesława
Wielkie romanse Trzeciej Rzeszy / Wiesława Czapińska. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1994. – 171, [5] s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-7043-091-0

Czyt. Z 1097 I (2876/341)
 DO GÓRY   ID: 56283   A: as         

443.
Czaplińska Ruta
Z archiwum pamięci... : 3653 więzienne dni / Czaplińska Ruta, red. Szwagrzyk Krzysztof, Żygadły Jacek . – Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. – 417, [33] s., il : 21 cm . – (Seria "Relacje i Wspomnienia", t. 4 )
Uwagi: ISBN 83-98078-33-3

Czyt. II-1 Rel. i Wsp. 4 (2249)
 DO GÓRY   ID: 29834   A: ar         

444.
Czapliński Marek, Kaszuba Elżbieta, Wąs Gabriela, Żerelik Rościsław
Historia Śląska / Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 611, [32] s. : il., mapa ; 25 cm.. – (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2364)
Uwagi: ISBN 83-229-2213-2

Czyt. I-1 Hist. Pol. 32 (2876/296)
 DO GÓRY   ID: 56221   A: as         

445.
Czapski Józef
Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski . – Warszawa : Czytelnik, 1990. – 431, [5] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-07-02092-1

Czyt. VII-11 Rep. sow. 8 (2033/4)
 DO GÓRY   ID: 27487   A: ms         

446.
Czarnecka Daria
Sprawa Stanisława Gustawa Jastera ps. "Hel" w historiografii : kreacja obrazu zdrajcy i obrona / Daria Czarnecka. – Warszawa : IPN, 2014. – 159, [17] s. : il. ; 22 cm. – (Monografie ; t. 100)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-721-7

Czyt. II-1 Mon. 100
 DO GÓRY   ID: 47042   A: ms         

447.
Czarnecka Dominika
"Pomniki wdzięczności" Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej / Czarnecka Dominika. – Warszawa : IPN, 2015. – 543, [2] s., 14 s. fot. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 104)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-777-4

Czyt. II-1 Mon. 104 (2556)
 DO GÓRY   ID: 50684   A: dw         

448.
Czarnik Wiesław Konrad, Gębołyś Halina
Solidarność Nauczycielska Ziemi Oświęcimskiej 1980-1990 / Wiesław Konrad Czarnik, Halina Gębołyś. – Oświęcim : Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" ; [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo "Prasa Beskidzka", 2012. – 151, [1] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-87237-86-8

Czyt. IX-7 Sol. Reg. 17 (2512)
 DO GÓRY   ID: 45269   A: ms          SOLIDAR

449.
Czarnowski Ryszard Jan
Lwów : legenda zawsze wierna / Ryszard Jan Czarnowski . – Łódź: Galaktyka, 2010. – 462, [1] s., il. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-837579-145-7

Czyt. X-3 Kresy w. lw. 1
 DO GÓRY   ID: 46909   A: ms         

450.
Czas bibuły : mechanizmy - ludzie - idee ; 1 / pod redakcja Romana Wróblewskiego. – Wrocław ; Atut, 2013. – 160, [16] s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7432-924-8

Czyt. IX-7 Sol. Og. 15 (2467)
 DO GÓRY   ID: 44107   A: ms          SOLIDAR

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm