L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwum fotograficzne \ Kolekcja Czesława Blicharskiego \ Album 3. Trochę historii... Cmentarze
1 2 3 z 3


101.
Migawki z pochodu przez miasto.
(Dar Joanny Burkiewicz- Kruszyńskiej, Bystrzyca Kłodzka, 1979r., w kole Marian Korszowski.


a3_073_2
 DO GÓRY   ID: 18023   A: pl         

102.
14-go stycznia 1934 r.
(Dar Ireny Regamey-Siadek, Strzelin, 1986r).
Od lewej:4.Woj. Gintowt-Dziewałtowski, 5. płk. Wojtkielewicz
II rząd: 3. Regamey Leon /odznaczony/.a3_074_1
 DO GÓRY   ID: 18024   A: pl         

103.
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski.
(Dar Stanisława Steca, Bytom, 1988 r).


a3_075_1
 DO GÓRY   ID: 18025   A: pl         

104.
11-go listopada 1935 r.
Odsłonięcie pomnika Marszałka J. Piłsudskiego na pl. Sobieskiego w Tarnopolu.
(Dar Aleksandra Dzwonika, Wrocław, 1984)
Przybycie burmistrza miasta płk. Widackiego /w cylindrze/.


a3_076_1
 DO GÓRY   ID: 18026   A: pl         

105.
Tuż przed odsłonięciem pomnika Marszałka J. Piłsudskiego.
(Dar Jana K. Runiewicza, Wrocław, 1984r).


a3_077_1
 DO GÓRY   ID: 18027   A: pl         

106.
Od lewej: 1. Naucz. Czopówna Leopolda
z aparatem w ręku: Rudziewicz Tomasz.


a3_077_2
 DO GÓRY   ID: 18028   A: pl         

107.
Pomnik J. Piłsudskiego
(Ze zbioru Tomasza Rudziewicza, dar H.Stolarz-Chałupkowej, Kraków 1985).


a3_078_1
 DO GÓRY   ID: 18029   A: pl         

108.
Pomnik I-go Marszałka Polski J.Piłsudskiego.
Tarnopol 11.XI.1935, wykonał artysta rzeźbiarz Głowiński, Warszawa, Oboźna.
(Dar Bogumiły Kozak-Korzeniowskiej), Katowice, 1988 r).


a3_079_1
 DO GÓRY   ID: 18030   A: pl         

109.
Nowy wojewoda przybywa do Tarnopola 31.07.1936 r.
Dr Alfred Biłyk
Powitanie na dworcu kolejowym.
Wojewoda wita się z profesorem E. Spittalem. 3-ci od niego Lubelski Ludwik, 4-ty Siwy Władysław, 5-ty Niemiec Benedykt z Izby Rzemieślniczej.


a3_080_1
 DO GÓRY   ID: 18031   A: pl         

110.
Wrzesień 1936 r.
Wystawa krajobrazu podolskiego, urządzona w sali urz.woj. w Tarnopolu.
Prace wystawiali: prof. Górski, Groszek, mgr. Heimroth, Komorowski, mgr. Stobiecki, prof. Szczepanik, prof. Zając Grzegorz.
(Dar Danuty Pytel-Fleming, Warszawa, 1983r).

Siedzą od lewej:
1. Schweitzer
2. Klimczak
3. starosta Malicki
4.
5. woj. Biłyk
6. ks. dziekan Wałęsa
7. prok. Muzyka
8. wiceprezydent miasta Pawłowski
9. dyr. Pytel
10. komisarz powiatowy Kuderewicz
Stoją:
10.prof. Górski
12.prof. Szczepanik


a3_081_1
 DO GÓRY   ID: 18032   A: pl         

111.
Po wręczeniu dyplomu szambelanii papieskiej wojewodzie tarnopolskiemu mgr.Tomaszowi Malickiemu przez ks. metropolitę lwowskiego dr Bolesława
Twardowskiego w dniu 10.05.1937 w urzędzie wojewódzkim w Tarnopolu.
(Dar Kamili Muzykowej, Częstochowa 1984).

Siedzą od lewej:
1.
2.
3.
4.
5.Voglova Zofia
6.wojewoda Malicki
7.
8.metropolita Twardowski
9.Voit Roman
10.płk.Paszkiewicz Gustaw dow. XII.Dyw.Piech.
11.
12.ks.Wałęga A.
13.dr.Kujawski
14.
15.Muzyka B
16.
17.Orliński


a3_082_1
 DO GÓRY   ID: 18033   A: pl         

112.
1937 rok.
Poświęcenie Domu Ludowego w Dyczkwie.
(Dar ks.Zbigniewa Mroczkowskiego, Ruda Różaniecka 1988r).
Siedzą od lewej:
1.starosta Malicki Tomasz
2.płk.Polniaszek Franciszek
3.dyr. Banku Polskiego Voit
4.kpt.Kruczkowski
II rząd:
3.dyr.Heilpern
4.inż. Sawicki
6.insp.Błoński
7.Voglowa Zofiaa3_083_1
 DO GÓRY   ID: 18034   A: pl         

113.
Szkolne poczty sztandarowe w czasie mszy św. na boisku sportowym w dniu 3-go Maja 1937r.
(Dar Władysława Nakonecznego, Sheffield, Anglia 1986r.)
Pierwszy z prawej sztandar II. drużyny harcerzy, drugi sztandar I.gimn.


a3_084_1
 DO GÓRY   ID: 18035   A: pl         

114.
3-Maja 1938r.
Msza św. polowa na stadionie sportowym za parkiem.
(Dar Kamili Jetschin-Muzykowej, Częstochowa 1984r.)
Obok gen. Paszkiewicza Gustawa siedzi wicewoj. Niepokulczycki.


a3_085_1
 DO GÓRY   ID: 18036   A: pl         

115.
3-Maja 1938r.
(Dar Danuty Bubnickiej-Wiatr, Bytom 1986r.)
Stoją od lewej: 1.Voit, 2.Juzwa.


a3_086_1
 DO GÓRY   ID: 18037   A: pl         

116.
1939r.
(Dar Stanisława Delanowskiego, Kraków 1987r.)
Na trybunie przy pomniku Piłsudskiego:
Od lewej:1. 2.Wicewoj. Niepokulczycki, 3.prezydent miasta Widacki, 4.wojewoda Gintowt-Dziewałtowski, płk. Mozdyniewicz.


a3_087_1
 DO GÓRY   ID: 18038   A: pl         

117.
Moment wbijania gwoździ pamiątkowych do drzewca sztandaru Związku Legionistów Polskich w Tarnopolu.
Od lewej: 1. mgr. Hacker sekretarz wojewody, 2. 3.referendarz starostwa mgr. Harasymowicz.
Z prawej strony Adela Dymnicka.


a3_088_1
 DO GÓRY   ID: 18039   A: pl         

118.
15-go sierpnia 1939.
Odznaczenie miasta Tarnopola Krzyżem Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej.
(Dar Mariana Rzeszutki, Głuchołazy 1986r.)


a3_089_1
 DO GÓRY   ID: 18040   A: pl         

119.
W drugiej czwórce 1-szy od prawej Zieliński Wawrzyniec, hallerczyk z Kozowej.


a3_089_2
 DO GÓRY   ID: 18041   A: pl         

120.
Nowy cmentarz. Na tle lewej furty widoczna stara studnia-pompa, a jeszcze bliżej fiakier tarnopolski.
(Fot. Wiktor Frantza, Kraków 1978r).


a3_093_1
 DO GÓRY   ID: 18042   A: pl         

121.
Nagrobek ś.p. O. Antoniego Reichenberga T.J.
Reprodukcja zdjęcia z archiwum O.O.Jezuitów w Krakowie, wykonana przez archiwariusza br. Alojzego Furczyka, Kraków 1978.


a3_094_1
 DO GÓRY   ID: 18043   A: pl         

122.
Obszerna kaplica, zbudowana ze składek br. furtiana Kajetana Markiewicza w r.1864, z napisem nad wejściem:
"Z Twoich darów - Tobie ofiara"
(Fot. W. Frantz, 1923, dar Wiktora Frantza, Kraków 1978r.)


a3_095_1
 DO GÓRY   ID: 18044   A: pl         

123.
Tuż przy bramie cmentarnej z lewej strony wznieśli Tarnopolanie pomnik nagrobny, którym uczczono ofiarę z życia dwóch członków Polskiej Organizacji Wojskowej, Jerzego Dmytrowa i Rudolfa Popiela, rozstrzelanych przez irrydentę ukraińską 4-go Maja 1919r.
(Fot. S. Kiszelski, dar Stanisława Kiszelki, Wrocław 1986r.)


a3_097_1
 DO GÓRY   ID: 18045   A: pl         

124.
Grobowiec Sochaniewiczów.


a3_098_1
 DO GÓRY   ID: 18046   A: pl         

125.
Grobowiec Szczęsnych.


a3_098_2
 DO GÓRY   ID: 18047   A: pl         

126.
Brama wejściowa do nowego cmentarza izraelskiego w Tarnopolu.
(Fot.W.Frantz 1923, dar Wiktora Frantza, Kraków 1978.


a3_099_1
 DO GÓRY   ID: 18048   A: pl         

127.
Nagrobek J. Perla z r.1839.


a3_100_1
 DO GÓRY   ID: 18049   A: pl         

128.
Fragment nowego okopiska żydowskiego.
(Fot.W.Frantz 1923, dar Wiktora Frantza, Kraków 1978.


a3_101_1
 DO GÓRY   ID: 18050   A: pl         

129.
Od lewej: 1. 2. Surówka Kazimierz, 3. Samolewicz Stefan, 4. Skorecki Jan.


a3_101_2
 DO GÓRY   ID: 18051   A: pl         

130.
Okopisko żydowskie w Uścieczku.
(Fot. Winter, ze zbioru Tomasza Rudziewicza, dar H. Stolarz-Chałupkowej, Kraków 1985).


a3_102_1
 DO GÓRY   ID: 18052   A: pl         

131.
Za cmentarzem, na drodze do Mikuliniec w r. 1934.
(Dar Kazimiery Michalik-Blicharskiej, Biskupice 1978r.)


a3_103_1
 DO GÓRY   ID: 18053   A: pl         

132.
Kondukt pogrzebowy na cmentarzu tarnopolskim bez księdza w roku. 1972.
(Dar Wacława Obuchowicza, Kraków 1986r.)


a3_104_1
 DO GÓRY   ID: 18054   A: pl         

133.
Na bocznej alei cmentarza e r. 1972.
(Dar Wacława Obuchowicza, Kraków, 1986)


a3_105_1
 DO GÓRY   ID: 18055   A: pl         

134.
Profesor II Gimnazjum - Eugeniusz Spittal (1885-1957)
na katafalku w Gliwicach.
(Dar Mieczysława Czechowskiego, Pilchowice 1984r.)


a3_106_1
 DO GÓRY   ID: 18056   A: pl         

135.
Profesor II Gimnazjum - Eugeniusz Spittal (1885-1957)
na katafalku w Gliwicach.
(Dar Mieczysława Czechowskiego, Pilchowice 1984r.)


a3_106_2
 DO GÓRY   ID: 18057   A: pl         

136.
Profesor II Gimnazjum - Eugeniusz Spittal (1885-1957)
na katafalku w Gliwicach.
(Dar Mieczysława Czechowskiego, Pilchowice 1984r.).


a3_107_1
 DO GÓRY   ID: 18058   A: pl         

137.
Na chłopskim wozie...
Ostatnia droga profesora posła P.S.L. "Piast" przez Bojków na cmentarz.


a3_108_1
 DO GÓRY   ID: 18059   A: pl         

138.
(Dar Mieczysława Czechowskiego, Pilchowice 1984r.)


a3_108_2
 DO GÓRY   ID: 18060   A: pl         

139.
Bojków - 27.X.1957r.


a3_109_1
 DO GÓRY   ID: 18061   A: pl         

140.
(Dar Mieczysława Czechowskiego, Pilchowice 1984r.).


a3_109_2
 DO GÓRY   ID: 18062   A: pl         

141.
Wygnaniec z polskich Załoziec spoczął w gościnnej polskiej ziemi.
(Dar Mieczysława Czechowskiego, Pilchowice 1984r.).


a3_110_1
 DO GÓRY   ID: 18063   A: pl         

142.
(Dar Mieczysława Czechowskiego, Pilchowice 1984r.).


a3_110_2
 DO GÓRY   ID: 18064   A: pl         

143.
(Dar Mieczysława Czechowskiego, Pilchowice 1984r.).


a3_110_3
 DO GÓRY   ID: 18065   A: pl         

144.
Siostry Służebniczki z sierotami z "Ochronki Polskiej" w Tarnopolu w r. 1939.
(Oznaczona krzyżykiem Siostra Kajubina.)
(Dar s. Anieli Szelągiewicz, Stara Wieś 1978r.)


a3_111_1
 DO GÓRY   ID: 18066   A: pl         

WSTECZ

1 2 3 z 3

   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm