L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Wydawnictwa \ Czasopismo historyczne ''Sowiniec''Sowiniec : półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2016, nr 49 (grudzień). – Kraków : FCDCN, 2016. – 161, [3] s. ; 24 cm
Nr 49

Zawiera:

Tomasz Gąsowski, Słowo od redaktora (s. 5-6)

Rozprawy
Jolanta Mikołajczyk, Dziedzictwo zmagań o wschodnie granice Rzeczypospolitej 1918-1920. O poległych i ich grobach na terenie Małopolski (s. 7-80)
Krzysztof Pięciak, Symbolika i tradycje 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej (s. 81-100)
Anna Radecka, Śladami żołnierzy obwodu jędrzejowskiego Armii Krajowej 1939-1956. Cz. I: Konspiracja na Karolówce (s. 101-161)

Noty o autorach (s. 163)


Sowiniec 49.pdf

 DO GÓRY   ID: 55614   A: ar         


Sowiniec : półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2016, nr 48 (czerwiec). – Kraków : FCDCN, 2016. – 114 s. ; 24 cm
Nr 48

Zawiera:

Tomasz Gąsowski, Słowo od redaktora (s. 5-6)

Rozprawy
Piotr S. Szlezynger, Dr med. Kazimierz Habicht, generał tytularny Wojska Polskiego, wobec problematyki zwalczania chorób zakaźnych w Polsce po 1918 roku (s. 7-30)
Tomasz Dudek, Przebraże. Baza polskiej samoobrony na Wołyniu podczas II wojny światowej (s. 31-71)
Krzysztof Łabędź, Solidarnościowe projekty demokratyzacji systemu rządzenia a poglądy i postawy społeczeństwa (s. 73-86)

Sprawozdania

Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2015 (s. 87-90)

Miscellanea

Zbigniew Hauser, Saga lwowskiej rodziny (s. 91-110)

Noty o autorach (s. 113)


Sowiniec 48.pdf

 DO GÓRY   ID: 55298   A: ar         


Sowiniec : półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2015, nr 47 (grudzień). – Kraków : FCDCN, 2015. – 144 s. ; 24 cm
Nr 47

Zawiera:

Tomasz Gąsowski, Słowo od redaktora (s. 5-6)

Rozprawy
Jolanta Mikołajczyk, Małopolskie dziedzictwo Powstania Styczniowego. Mogiły wojenne (s. 7-33)
Agnieszka Wątor, Śledztwo i proces ppłk. Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego (s. 35-63)
Krzysztof Łabędź, Problematyka ekologiczna w prasie drugiego obiegu wydawniczego w latach 80. XX wieku (na przykładzie wybranych tytułów) (s. 65-82)

Wspomnienia i relacje

Czesław Blicharski, Wspomnienia Tarnopolan, t. I, cz. 2, wstęp i opracowanie Jan Brzeski (s. 83-120)

Sprawozdania

Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2014 (s. 121-124)

Miscellanea

Władysław Tyrański, Maniek z krakowskiego Zwierzyńca – urodzony antykomunistyczny (s. 125-142)

Noty o autorach (s. 143)


Sowiniec 47.pdf

 DO GÓRY   ID: 54141   A: ar         


Sowiniec : półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2015, nr 46 (czerwiec). – Kraków : FCDCN, 2015. – 136, [2] s. ; 24 cm
Nr 46

Zawiera:

Tomasz Gąsowski, Słowo od redaktora (s. 5-6)

Rozprawy
Agnieszka Wątor, Służba mjr. Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego w Inspektoracie Armii Krajowej "Maria" w latach 1943-1945 (s. 7-29)
Krzysztof Pięciak, Ppor. Jan Siewiera "Wicher". Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Konspiracyjnego Wojska Polskiego (s. 31-51)
Marcin Kluzik, Liberalno-Demokratyczna Partia "Niepodległość". Idee, program, działalność (s. 53-67)

Wspomnienia i relacje

Ludwik Nowakowski "Bułgar", Szlak leguna "Bułgara". Sierpień 1914 – grudzień 1916. Wspomnienia kaprala sekcyjnego Ludwika Nowakowskiego, cz. 2: Styczeń 1915 – grudzień 1916, do druku przygotował Krzysztof Nowakowski (s. 69-105)
Michał Żak, Wspomnienia z lat 1948-1958, spisał i opracował Mirosław Lewandowski (s. 107-131)

Miscellanea

Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945-1956, z dr Marią Żychowską, tarnowskim historykiem, rozmawia Józef Komarewicz (s. 133-136)

Noty o autorach (s.137)


Sowiniec 46.pdf

 DO GÓRY   ID: 53666   A: ar         


Sowiniec : półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2014, nr 45 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2014. – 175, [2] s. ; 24 cm
Nr 45

Zawiera:

Tomasz Gąsowski, Słowo od redaktora (s. 5-6)

Rozprawy
Kamil Stepan, Sierpień 1914. Od kompanii kadrowej do batalionu kadrowego (s. 7-19)
Mateusz Drozdowski, Powstanie Legionów Polskich oraz Naczelnego Komitetu Narodowego w sierpniu 1914 roku. Zapomniany sukces politycznej elity Galicji (s. 21-49)
Marek Cisek, Pomoc materialna społeczności Galicji Zachodniej Legionom w 1914 roku (s. 51-91)
Janusz Mierzwa, Związek Legionistów Polskich w międzywojennym Krakowie (s. 93-102)
Marcin Kluzik, Propozycje programowe nurtu socjaldemokratycznego opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku (s. 103-117)

Wspomnienia i relacje
Krzysztof Nowakowski "Bułgar", Szlak leguna "Bułgara". Sierpień 1914 - Grudzień 1916. Wspomnienia kaprala sekcyjnego Ludwika Nowakowskiego, cz. 1: Sierpień-grudzień 1914, do druku przygotował i wstępem opatrzył Krzysztof Nowakowski (s. 119-152)
Antoni Czachura, W 100-lecie bitwy pod Limanową (s. 153-162)

Miscellanea
"Niepodległość jest nam potrzebna jak powietrze". Ze Stanisławem Palczewskim rozmawia Mirosław Lewandowski (s. 163-175)

Noty o autorach (s.177)


Sowiniec 45.pdf

 DO GÓRY   ID: 50224   A: dw         


Sowiniec : półrocznik / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2014, nr 44 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2014. – 162, [2] s. ; 24 cm
Nr 44

Zawiera:

Tomasz Gąsowski, Słowo od redaktora (s. 5-6)

Rozprawy
Paweł Naleźniak, Kazimiera Jagniewska. Ofiara sowieckich zbrodni we Lwowie w 1941 roku (s. 7-25)
Agnieszka Wątor, Działalność konspiracyjna kpt. Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego w latach 1939-1943 (s. 27-49)
Marek Mariusz Tytko, Mjr prof. Stefan Szuman w walce o niepodległość Polski (1939-1945) (s. 51-84)
Tomasz Gugała, Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej. Rys historyczny (s. 85-114)

Wspomnienia i relacje
Czesław Blicharski, Wspomnienia Tarnopolan, t. I, cz. 1, wstęp i opracowanie Jan Brzeski (s. 115-148)
Władysław Andrzej Chudy, Wspomnienie skoczka (s. 149-159)

Sprawozdania
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2013 (s. 160-162)

Noty o autorach (s. 163)


Sowiniec 44.pdf

 DO GÓRY   ID: 49218   A: dw         


Sowiniec : półrocznik / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2013, nr 43 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2013. – 164, [2] s. ; 24 cm
Nr 43

Zawiera:

Tomasz Gąsowski, Słowo od redaktora (s. 5-7)
Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Bitwa (na podstawie obrazu Artura Grottgera z cyklu Polonia (s. 8-9)

Rozprawy
Monika Makowska, Powstanie Styczniowe (1863) w pieśni. "Boże coś Polskę", Jeszcze Polska nie zginęła" i nowe, tyrtejskie pieśni styczniowego zrywu narodowowyzwoleńczego (11-18)
Adam Świątek, Grobowiec weteranów powstań narodowych 1831 i 1863 roku na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Materiały z procesu inwentaryzacyjnego (s. 19-51)
Dorota Strojnowska, Miejsca upamiętniające powstanie styczniowe na ziemi krzeszowickiej (s. 53-80)
Jerzy Giza, Organizacja "Wolność" - konspiracja i kombatanctwo (s. 81-102)
Rafał Łatka, Reakcje na zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Na podstawie wybranych dokumentów Komitetu Krakowskiego PZPR i tekstów "Gazety Krakowskiej" (1984-1985) (s. 103-116)

Wspomnienia
Ludwik Nowakowski "Bułgar", Legionowa "odyseja". Z ziemi włoskiej i stepów zaporoskich do wolnej Polski. Czerwiec-listopad 1918, oprac. Krzysztof Nowakowski (s. 117-153)

Sprawozdania
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum dokumentacji Czynu niepodległościowego w 2012 roku (s. 154-156)

Miscellanea
Z archiwum Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego (s. 157-159)

Recenzje
Paweł Stachnik, Rosyjska epopeja Tadeusza Hołówki (s. 160-164)
Noty o autorach (s. 165)


Sowiniec 43.pdf

 DO GÓRY   ID: 46882   A: ms         


Sowiniec : półrocznik / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2013, nr 42 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2013. – 154, [2] s. ; 24 cm
Nr 42

Zawiera:

Tomasz Gąsowski, Słowo od redaktora (s. 5-7)

Rozprawy
Piotr Tadeusz Rafalski, Mjr Leon Franciszek Ulatowski - legionista, oficer II Rzeczypospolitej (s. 9-26)
Mateusz Werner, Pozamilitarna działalność Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1939 w oczach żołnierzy tej jednostki (s. 27-50)
Mateusz Zemla, Wybrane międzynarodowe wątki dotyczące zbrodni katyńskiej (s. 51-61)
Rafał Gawałkiewicz, Wykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w inwentaryzacji Kopca im. Józefa Piłsudskiego (s. 63-94)

Wspomnienia i relacje
Maria Zofia Bejska, Wojna na kresach widziana oczami dziecka (s. 95-107)
Lech Łukasz Klewżyc, Sabotaż w Olkuszu. Fragmenty wspomnień (s. 109-114)
Warto było..., z Markiem Bikiem rozmawia Mirosław Lewandowski (s. 115-132)

Miscellanea
Dieter Konefal, Historia poszukiwań rodziny Konefal (s. 133-137)
Tomasz Gugała, "Bar wzięty" czyli prawdziwa historia 1 maja 1985 roku w Krakowie (s. 137-139)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2011 w roku (s. 141-143)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w 2011 roku (s. 143-146)
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w 2011 roku (s. 146-149)

Recenzje
Janusz Mierzwa, Dzienniki legionowe (s. 151-152)

Odeszli od nas
Jerzy Bukowski, Ludomir Olkuśnik, Odszedł legionowy recytator. Roman Hnatowicz (1931-2012) (s. 153-154)


Sowiniec 42.pdf

 DO GÓRY   ID: 45740   A: ar         


Sowiniec : półrocznik / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2012, nr 41 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2012. – 202, [2] s. ; 24 cm
Nr 41

Zawiera:
Wstęp
Tomasz Gąsowski, Wstęp (s. 3-4)
Władysław Kielian, Wstęp od hutników (s. 5-6)
Edward E. Nowak, Wiosna "Solidarności" (s. 7-8)

Rozprawy
Paweł Wierzbicki, Kalendarium wydarzeń strajkowych w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina wiosną i latem 1988 roku (s. 9-26)
Andrzej Malik, Najdłuższy strajk w Nowej Hucie. Robotniczy protest w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina. 26 kwiecień - 5 maj 1988 (s. 27-52)
Jakub Krzysztonek, Kontrowersje wokół Andrzeja Szewczuwiańca - przywódcy strajku w hucie im. Lenina w 1988 roku. Analiza dostępnych materiałów służby Bezpieczeństwa (s. 53-65)

Dokumenty
Dokumenty Tajnej Komisji Robotniczej Hutników 1982-1989. Cz. II: 1986-1989, zebrali i oprac. Jarosław Ptak i Adam Roliński (s. 67-116)
Strajk w Hucie im. Lenina w okresie 26 kwietnia - 5 maja 1988 roku w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, zebrała i wstępem opatrzyła Katarzyna Wordliczek (s. 117-145)
Ks. Kazimierz Jancarz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Stenogramy kazań strajkowych (s. 147-154)

Rozmowy
W 1988 w hucie na nowo odrodziła się "solidarność", z uczestnikami strajku w HiL w 1988 roku rozmawia Dariusz Walusiak (s. 155-167)

Wspomnienia
Ks. Władysław Palmowski, Czas Kościoła (s. 169-171)
O. Niward Karsznia, Ostatni, brutalnie zdławiony strajk w HiL (s. 171-173)
Zbigniew Ferczyk (spisał Andrzej Malik), Duszpasterstwo hutników z mojej perspektywy (s. 174-183)
Józefa Parzelska (spisał Andrzej Malik), Wspomnienia po latach (s. 184-190)
Edward Kuliga, Niezastąpiona rola duszpasterstw "Solidarności. Przykład z krakowskich Mistrzejowic (s. 190-194)Sowiniec 41.pdf

 DO GÓRY   ID: 45739   A: ar         


Sowiniec : półrocznik / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2012, nr 40 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2012. – 216, [3] s. ; 24 cm
Nr 40

Zawiera:
Wstęp
Bogdan Zdrojewski, List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 30. rocznicy utworzenia Tajnej Komisji Robotniczej Hutników (s. 3)
Bogdan Klich, Słowo z okazji Jubileuszu (s. 4)
Jacek Majchrowski, W rocznicę utworzenia Tajnej Komisji Robotniczej Hutników (s.5-6)
Tomasz Gąsowski, Hutnicy w służbie Niepodległości. W 30-lecie powołania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie (s. 7-8)

Rozprawy
Ewa Zając, Tajna Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Lenina (1982-1989) (s. 9-27)
Katarzyna Wordliczek, Oazy wolności. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Kościoła w Krakowie-Nowej Hucie (1960-1989) (s. 29-43)
Andrzej Malik, Niepokorna Nowa Huta. Manifestacje i walki uliczne w latach 1982-1983 (s. 45-88)
Paweł Naleźniak, Nowohuckie czasopisma "Solidarności". "Solidarność Hutników" i "Nowohucki Biuletyn Solidarności" (s. 89-98)

Dokumenty
Dokumenty Tajnej Komisji Robotniczej Hutników 1982-1989. Cz. I: 1982-1985, zebrali i oprac. Jarosław Ptak i Adam Roliński (s. 99-142)
Niezależna działalność związkowa w Hucie im. Lenina w dokumentach Służby Bezpieczeństwa 1982-1989. Wybór dokumentów. Cz. I, zebrali i oprac. Andrzej Malik i Jarosław Ptak (s. 143-162)

Rozmowy
Wspomnienia po trzydziestu latach. Fragmenty wypowiedzi działaczy Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, zebrał Andrzej Malik (s. 163-179)
Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Lenina w Krakowie po trzydziestu latach, z Janem Ciesielskim, Mieczysławem Gilem, Stanisławem Handzlikiem i Edwardem Nowakiem rozmawia Dariusz Walusiak (s. 181-200)
Bóg, Honor, Ojczyzna - dzięki tym hasłom "Solidarność" przetrwała w Hucie, z kierownictwem Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Sendzimira rozmawia Dariusz Walusiak (s. 201-209)Sowiniec 40.pdf

 DO GÓRY   ID: 45738   A: ar         


Sowiniec : półrocznik / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2011, nr 38/39 (czerwiec-grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2011. – 195, [1] s. ; 24 cm
Nr 38/39

Zawiera:
Rozprawy
Adam Światek, Piłsudski w Winnicy. Epizod z dziejów polsko-ukraińskiego sojuszu (s. 5-18)
Tadeusz Kopyś, W sprawie węgierskiej pomocy w okresie wojny polsko-bolszewickiej (s. 19-32)
Justyna Rolińska, Poezja z "dołów śmierci". Wojna i tęsknota w twórczości poetyckiej polskich jeńców wojennych, więźniów obozów NKWD z lat 1939-1940 (s. 33-50)
Szymon Fedorowicz, Walka kardynała Wojtyły o katedralną procesję Bożego Ciała na rynek krakowski. W świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa) (s. 51-93)


Wspomnienia i relacje
Józef Baran, Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i inne wojenne wspomnienia (s. 95-105)
Ryszard Bocian, Ilu nas było w II Obszarze Konfederacji Polski Niepodległej? Przyczynek do pierwszego źródłowego zarysu historii ogólnopolskiej KPN w latach 1979-1990, pióra Grzegorza Waligóry i Grzegorza Wołka, (s. 107-118)
Andrzej Izdebski, Od KOR-u do KPN-u. Fragmenty wspomnień, do druku przygotował Ludomir Olkuśnik (s. 119-140)
Lech Klewżyc, Rejestr Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" w Krakowie (s. 141-147)
Tadeusz Konik, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kraków 1980-1989 ( s. 149-163)

Miscellanea
Tomasz Gąsowski, "Solidarność" na szlaku Armii Krajowej w sztafecie Niepodległości (s. 165-168)
Grzegorz Gill, Uczestnik Marszu Kadrówki w 1936 r. Harcerz - obrońca Lwowa - partyzant (s. 169-171)
Grzegorz Gill, Na tropach kalwińskiego smętka (s. 172-174)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2010 roku (s. 175-177)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w 2010 roku (178-180)
Antoni Cieślik, Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków w Krakowie w 2010 roku (s. 180-185)
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w 2010 roku (s. 186-188)

Odeszli od nas
Janusz Kamocki, Józef Tallat-Kielpsz (1923-2011) (s. 189-190)
Woś Maria, Pożegnanie Ireny Kluby (1932-2011) (s. 190-192)
Edward Wilhelm Jankowski, Zdzisław Ruszel (1930-2011) (s. 193-195)Sowiniec 38/39.pdf

 DO GÓRY   ID: 45737   A: ar         


Sowiniec : półrocznik / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2010, nr 36/37 (czerwiec-grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2010. – 194, [1] s. ; 24 cm
Nr 36/37

Zawiera:
Nad Polską mgłą
Nad polską mgła (s. 5)
Henryk Krzyżanowski, Prezydent idzie na Wawel (s. 6)
Jan Józef Kasprzyk, Corpora dormiunt, vigilant animae... ciała śpią dusze czuwają. Ofiary tragedii smoleńskiej w pamięci "Kadrówki" (s. 7-18)
Jerzy Giza, Pierwszy szkoły obywatel (s. 19-25
Smoleńsk - monstrualne kłamstwo. Z Zuzanna Kurtyką, żoną śp. Janusza Kurtyki prezesa IPN, oraz Magdaleną Mertą, żoną śp. Tomasza Merty, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego rozmawia Dariusz Walusiak (s. 27-30)
Małgorzata Ryba, Cień Katynia, mgła smoleńska. Wyprawa katyńska w 70. rocznicę zbrodni. 7-12 kwietnia 2010 r. (s. 31-36)
Stefan Melak, Katyń - wyzwanie dla wszystkich Polaków (s. 37-41)
Jerzy Bukowski, Ziemia ze Smoleńska w Kopcu Piłsudskiego (s. 43-44)

Dylematy polityki polskiej
Tomasz Gąsowski, Piłsudski a Rosja - wizje i polityka (s. 45-51)


Z dziejów oporu antykomunistycznego
Władysław Skalski, Wysadzenie pomnika Armii Czerwonej w Nowym Targu w 1947 roku. Sprawa Jana Rokity ps. "Iskra" (s. 53-62)
Maciej Korkuć, Casus Jana Rokity i Stanisława Króla. Realia historyczne lat 1946-1947 w kontekście wydarzeń na Podhalu w latach 1946-1947 w świetle dostępnych materiałów źródłowych (s. 63-76)
Maria Konieczna, Służba Bezpieczeństwa przeciw Armii Wyzwolenia. Działalność organizacji młodzieżowej Armia Wyzwolenia w latach 1967-1970) w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w Krakowie (s. 77-101)
Władysław Borowiec, Pierwszy proces przywódców Konfederacji Polski Niepodległej (s. 103-112)
Mirosław Lewandowski, Konspiracja szkolna w okresie stanu wojennego w Krakowie (s. 113-138)

Sztafeta pokoleń
Przemysła Wywiał, Związek Strzelecki w służbie III Rzeczypospolitej. 1989-2009 (s. 139-149)

Z projektów Fundacji CDCN
Andrzej Zaręba, Szlaki legionowe w Krakowie i Małopolsce (s. 151-166)
Maciej Gawlikowski, Czyn niepodległościowy krakowskiej młodzieży gimnazjalnej latach 1914-1920. Rekonesans badawczy (S. 167-176)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w roku 2009 (s. 177-180)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2009 (s. 180-181)
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2009 (s. 181-184)
Antoni Cieślik, Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków w roku 2009 (s. 185-186)

Miscellanea
Zbigniew Zabokrzecki, Czy "Hugo" to na pewno Leon Kochański? (s. 187-190)
Tadeusz Drwal, W sprawie Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności (s. 191-192)

Odeszli od nas
Janusz Kamocki, Walery Choroszewski (1922-2010) (s. 193-194)


Sowiniec 36/37.pdf

 DO GÓRY   ID: 45736   A: ar         


Sowiniec : półrocznik / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2009, nr 34/35 (czerwiec-grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2009. – 162, [2] s. ; 24 cm
Nr 34/35

Zawiera:
Ocalić kresową pamięć
Adam Roliński, Strażnik tarnopolskiej pamięci (s. 5-18)
Czesław Blicharski, W służbie mojej małej Ojczyźnie Tarnopolem zwanej (fragmenty: 1956-1986) (s. 19-60)

Bohaterowie Niepodległości
Marek Cisek, Franciszek Pększyc „Grudziński” (s. 61-79)
Krzysztof Stefanowicz, Rotmistrz Kajetan Stefanowicz (s. 81-86)
Juliusz Kaden-Bandrowski, W cieniu prawdy (s. 87-90)

Narodowy symbol
Grzegorz Gill, Baldachim Wawelski symbolem odrodzonej Rzeczypospolitej w 1918 r. (s. 91-94)

Wokół emigracji niepodległościowej
Walery E. Choroszewski, Wojna ideologiczna emigracji niepodległościowej z władzami PRL (s. 95-101)
Janusz Kamocki, Niepodległościowcy z okresu „Solidarności” i ich stosunek do Rządu RP na Uchodźstwie (s. 103-106)

Drugi obieg
Paweł Wierzbicki, Szkoła „twórczego myślenia o Polsce”. „Tygodnik Mazowsze” publicystyczną areną dla opozycyjnych polemik w okresie stanu wojennego (s. 107-124)
Władysław Tyrański, „Mała Polska” na nowo – reedycja po dwudziestu latach (s. 125-133)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w roku 2008 (s. 135-138)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2007 (s. 138-139)
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2008 (s. 140-144)
Antoni Cieślik, Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków w roku 2008 (s. 144-147)

Miscellanea
Antoni Nowak, Tradycje walk Legionów Polskich pod Kostiuchnówką (s. 149-155)
Edward W. Jankowski, Święto wrocławskiego Oddziału Związku Piłsudczyków (s. 155-159)
Janusz Kamocki, Jadwiga Pikulska-Piksa, Urszula Studnicka, Do Redakcji „Sowińca” (s. 155-159)
Marek Bik, „Jaruzelski... wisiał” (s. 160)

Ci, co odeszli...
Andrzej Fischer, Izabella z Musielewiczów Śliwowa (1937-2008) (s.161-162)Sowiniec 34/35.pdf

 DO GÓRY   ID: 25863   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2008, nr 32/33 (czerwiec-grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2008. – 192, [2] s. ; 24 cm
Nr 32/33

Zawiera:
Ojciec Adam
Kardynał Franciszek Macharski, Adam Studziński: Dominikanin-Generał, (s. 5)
Jerzy Bukowski, Wspominając ojca Adama (s. 7)
Wojciech Narębski, Ojciec Adam. Kapelan frontowy "Skorpionów" i powojennych kombatantów (s. 9-11)
Edward Wilhelm Jankowski, Kapłan-społecznik-Patriota (s. 13-14)
Jan Józef Kasprzyk, Relacja ojca Adama Studzińskiego OP - Kapelana 4 Pułku Pancernego II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie (s. 15-37)
Jerzy Bukowski, Ostatnia droga Ojca Adama (s. 39-40)

Losy legionistów
Prezydent RP Lech Kaczyński, Przemówienie w 73. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 12 maja 2008 r. (s. 41-46)
Przemysław Wywiał, Podpułkownik Franciszek Herzog (1894-1940) (s. 47-58)
Anna Gorczyca, Tomasz Kalita, Ocalić od zapomnienia. Rzecz o Władysławie Kowalskim (s. 59-70)
Antoni Patla, W słońcu legionowej legendy, czyli relacja z ostatniego spotkania legionistów w Krakowie w dniu 6 sierpnia 1974 r. (s. 71-82)

W walce o niepodległą
Lech Mastalski, Wydarzenia 10 i 11 listopada 1918 roku w Częstochowie (s. 83-89)
Władysław Pogorzelski, Udział V Batalionu Saperów w drugiej wojnie światowej (s. 91-112)
Julian Piotrowski, Urywki wspomnień kombatanckich (s. 113-117)

Wokół 106 Dywizji Piechoty AK
Stanisław Piwowarski, Niezwykłe życie Generała Brygady Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego (pseud. "Bolko", "Grzmot", "Tysiąc", "Michałowicz") (s. 119-122)
Ludomir Olkuśnik, Historia konfliktu wokół 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej (s. 123-133)
Ludomir Olkuśnik, Nie całkiem typowy partyzancki życiorys (s. 135-145)

W pięćdziesięciolecie Warty Honorowej
Zygmunt Kural "Orlik", W pięćdziesięciolecie warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krakowie dla uczczenia trzynastej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego (s. 147-158)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w roku 2007 (s. 159-163)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2007 (s. 163-165)
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2007 (s. 165-169)
Antoni Cieślik, Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków za rok 2007 (s. 170-172)

Miscellanea
Antoni Cieślik, Poświęcenie sztandaru Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków (s. 173-175)
Konstanty Gryckan-Didkowski, Ocalić pamięć (s. 176)

Ci, co odeszli....
Przemysław J. Witek, Grażyna Falkiewicz-Witek, Nie przegrał żadnej bitwy z okupantami. Wspomnienie o śp. Antonim Hedzie "Szarym" (s. 177-183)
Danuta Suchorowska "Szary (s. 183-186)
Przemysław J. Witek, Pan pułkownik Józef Teliga (s. 187)
Edward Wilhelm Jankowski, Ostatnie pożegnanie Antoniego Dłużenia (s. 188-189)
Małgorzata Marcinek-Marek, Byłaś wspaniałą koleżanką...Wspomnienie o śp. Grażynie Marciniszyn z domu Tukałło (s. 189-190)

Recenzje
Ludomir Olkuśnik, Janusz Tadeusz Nowak, Urny na kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (s. 191-192) DO GÓRY   ID: 24705   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2007, nr 31 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2007. – 171, [1] s. ; 24 cm
Nr 31

Zawiera:
W 70. rocznicę zakończenia sypania Kopca na Sowińcu
Andrzej Fischer, 70. rocznica zakończenia sypania Kopca Józefa Piłsudskiego (s. 5-8)
Iwona Fischer, Historia Kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Cz. III. Zakończenie sypania Kopca (s. 9-28)
Lucjan Kantor, Komitet Opieki nad kopcem Józefa Piłsudskiego (1980-2002) (s. 29-49)
Andrzej Gaczoł, Tadeusz Bierczyński (1891-1970). Legionista, adwokat, poseł na Sejm II RP-represjonowany przez reżim stalinowski (s. 51-60)

W kręgu Legionów Polskich
Mateusz Staroń, Kadrowiak z Przemyśla. Henryk Adolf Worosz (1895-1914) (s. 61-64)
Katarzyna Moryc, Wyrwane z pamiętnika. Zapiski gimnazjalistki. Kraków 1914-1918 (s. 65-77)

Na pomoc walczącej Warszawie
Grzegorz Ostasz, O planach odsieczy Podokręgu Rzeszowskiego Armii Krajowej walczącej w Warszawie (s. 79-86)

Z dziejów antykomunistycznej opozycji
Grzegorz Baziur, Działalność i likwidacja Związku Walczącej Młodzieży Polskiej / "Wolność i Sprawiedliwość" w Krakowie w latach 1950-1952 (s. 87-107)
Józef Baran, Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników (s. 109-120)
Janusz Kamocki, Ugrupowanie niepodległościowe "Zamek" (s. 121-124)

Wspomnienia
Jerzy Sosenko, Pod cudzym nazwiskiem. Wspomnienia z wojny 1920 r. i niewoli sowieckiej. Cz. 3 (s. 125-146)
Paweł F. Nowakowski, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Metody pracy operacyjnej bezpieki w PRL" (s. 147-148)
Adam Świątek, sprawozdanie z ogólnopolskiej Studenckiej konferencji z okazji 140-lecia urodzin Józefa Piłsudskiego,/i> (s. 149-152)

Miscellanea
Lech Mastalski, Jubileusz częstochowskiego Sienkiewicza - uzupełnienie (s. 153-156)
Kazimierz Kemmer, Walka o prawdę-zakończona sukcesem (s. 156-162)
U naszych przyjaciół w szczecinie, oprac. Ludomir Olkuśnik (s. 162-166)
Sprostowanie,/i> (s. 166-167)

Recenzja
Edward W. Jankowski Lucjan Kantor, Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu (1934-2002) (praca magisterska) (s. 169-171)
Noty o autorach (s. 172)

 DO GÓRY   ID: 16417   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2007, nr 30 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2007. – 166, [1] s. ; 24 cm
Nr 30

Zawiera:
Na szlaku Niepodległości
Tomasz Gąsowski, Los żołnierza polskiego na Wschodzie (s. 5-12)
Jubileusz częstochowskiego "Sienkiewicza", do druku przygotował Ludomir Olkuśnik (s. 13-25)
Grzegorz Baziur, Konspiracyjne organizacje młodzieżowe nawiązujące do tradycji piłsudczykowskiej w województwie krakowskim (1945-1950) (s. 27-58)

Wspomnienia
Zapiski Henryka Kroka-Paszkowskiego - konspiratora, legionisty i generała Wojsk Niepodległej Polski Henryk Krok-Paszkowski, notatki zebrał i opracował Janusz Masłowski (s. 59-96)
Jerzy Sosenko, Pod cudzym nazwiskiem. wspomnienia z wojny 1920 r. i niewoli sowieckiej. Cz. 2 (s. 97-126)
Jacek Klaś, Walka o "Solidarność" w czasach, gdy inni stracili nadzieję (s. 127-135)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w roku 2006 (s. 137-140)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2006 (s. 141-142)
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2006 (s. 142-145))
Antoni Cieślik, Sprawozdanie z działalności Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków w roku 2006 (s. 145-152)

Miscellanea
Antoni Cieślik, Na okoliczność 70.rocznicy odsłonięcia obelisku-pomnika Legionów w Michałowicach słów kilka (s. 153-155)
Mateusz Zemla, Komisja Maddena (s. 156-158)
Przemysław Witek, List do redaktora "Sowińca" (s. 158-166)
 DO GÓRY   ID: 16416   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2006, nr 29 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2006. – 166, [2] s. ; 24 cm
Nr 29

Zawiera:
"Solidarność" w stanie wojennym
Józef Ratajczak, Małopolska "Solidarność". 1981-1989. Cz. II (s. 5-32)
Grzegorz Wołk, Ośrodek odosobnienia w Uhercach 1981-1983 (s. 33-53)
Paweł Naleźniak, "Hutnik". Pismo członków NSZZ "Solidarność" Huty im. Lenina (s. 55-80)
Władysław J. Skalski, Służba Bezpieczeństwa wobec kierowniczych gremiów NSZZ "Solidarność" przed i po 13 grudnia 1981,/i> (s. 81-94)

Wspomnienia
Kilka słów o działalności NSZZ "Solidarność" na wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1980-1989. Na podstawie własnych wspomnień i kolegów z Wydziału, zebrała Teresa Życzkowska (s. 95-100)
25 lat "Hutnika", Komitet Organizacyjny Jubileuszu 25-lecia Pisma "Hutnik" (s. 101-110)
Jerzy Surdykowski, Hutas (s. 111-115)
Maria de Hernandez-Paluch, Tumany i fetysze czyli...zarys historii "Bez Dekretu" (s. 117-123)
Tomasz Gugała, "Myśli Nieinternowane (s. 125-133)

W cieniu Katynia
Mateusz Zemła, Świadek ekshumacji w Katyniu (s. 135-144)

Piłsudczykowskie tradycje
Jerzy Giza, Szkoła młodych Piłsudczyków, czyli o patriotyzmie, którym co pokolenie musi się zarazić (s. 145-159)

Miscellanea
Jerzy Bukowski, Usprawiedliwiona nieobecność (s. 161-162)

Odeszli od nas
Roman Hnatowicz,
Magdalena Olkuśnik. Tak szybko odeszła (s. 163-164)

Recenzje

Przemysław Wywiał, Grzegorz Gill, Kopce w krajobrazie kulturowym Polski Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, Kraków 2006 (s. 165-166)
 DO GÓRY   ID: 12493   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2006, nr 28 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2006. – 135, [1] s. ; 24 cm
Nr 28

Zawiera:
Na drodze do Niepodległej
Piotr Cichoradzki, Raport Wacława Kostka-Biernackiego z grudnia 1914 roku (s. 5-13)
Przemysław Wywiał, Służba Józefa Herzoga w 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich (s. 15-25)
Jerzy Węgierski, Kim byli "Hilary" i "Hugo" w lwowskiej Armii Krajowej i Okregowej Delegaturze Rządu ("Wilno")? (27-34)
Andrzej Gaczoł, Goszyce na trasie Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej< (6 sierpnia 1981 roku)/i> (s. 35-43)

Wspomnienia
Grzegorz Małachowski, Fragmenty dziennika (1982). Cz. 2 (s. 45-59)
Stefania Szal, Wspomnienia (s. 61-65)
Jerzy Sosenko, Pod cudzym nazwiskiem. Wspomnienia z wojny 1920 r. i niewoli sowieckiej. Cz. 1 (s. 67-86)

W kręgu opozycji IPN
Grzegorz Waligóra, Obraz społeczeństwa polskiego w publicystyce (s. 87-98)
Jerzy Bukowski, Harcerskie "knucie" pod Kopcem Józefa Piłsudskiego (s. 99-101)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w roku 2005 (s. 103-106)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2005 (s. 107-108)
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2005 (s. 108-111)
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków w roku 2005,/i> (s. 112-116)

Miscellanea
Ludomir Olkuśnik, Jeszcze o lanckorońskich pamiątkach po konfederatach barskich (s. 117-122)
Józef Komarewicz, Doktor nie zapomina o "Jędrusiach" (s. 122-125)
Władysław J. Skalski, Marzenia młodych mieszkańców Szczawnicy w PRL (s. 125-127)
Jerzy Bukowski, Intryga SB, a nie KPN (s. 127-128)
Tomasz Gąsowski, Wyjaśnienie (s. 128)

Odeszli od nas
Jerzy Bukowski, Ostatnia szarża (s. 129-130)
Edward Rybka (s. 130)
Zdzisław Beczkowicz (s. 131)
Anna Dubaj (s. 131)
Zofia Zielińska (s. 131)

Recenzje
Krzysztof Łabędź, "Solidarność" Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów (s. 133-135)


 DO GÓRY   ID: 12492   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2005, nr 27 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2005. – 229, [2] s. ; 24 cm
Nr 27

Zawiera:
Tomasz Gąsowski, Jubileusz "Solidarności" (s. 3-4)

Jubileusz "Solidarności"
Adam Roliński, Solidarna Małopolska (www.solidar.pl) (s. 5-9)
Józef Ratajczak, Małopolska "Solidarność". 1980-1981. Cz. 1 (s. 11-26)
Grzegorz Waligóra, 40 lat w opozycji. Biografia polityczna Adama Pleśnara (s. 27-40)

"W uścisku tajnych służb"
Ewa Zając, Przeciwko "Solidarności" (s. 41-50)
Tomasz Gąsowski, Inwigilacja krakowskich uczelni przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1985 (s. 51-61)
Dariusz Walusiak, Kryptonim "Dziennikarz" (s. 63-72)
Anna Kęszycka, Służba Bezpieczeństwa wobec krakowskiej KPN w latach 1979-1989 Wojciech Baliński, Wydział IV krakowskiej Służby Bezpieczeństwa i jego agentura w 1987 roku (s. 109-124)
Władysław J. Skalski, TW "Roman" (s. 125-132)
Adam Roliński, Od "Wenecji" do "Reformacji". Operacyjne zainteresowania krakowskiej Służby Bezpieczeństwa 1962-1989. Próba zestawienia (s. 133-168)

Relacje uczestników
Marian Kaleta, Powielacze na szmuglerskim szlaku. Fragmenty wspomnień emigracyjnych (s. 169-180)
Piotr Hlebowicz, Organizacja podziemna "Solidarność Walcząca". (1982-1989) (s. 181-194)
Andrzej Pisowicz, Wspomnienia z końcowych lat PRL-u (1977-1988) (s. 195-204)

Miscellanea
Tomasz Baranek, List do redakcji (s. 205-206)
Józef Komarewicz, Wiedzieli, jaki jestem (s. 206-208)
Dokumenty (Wykaz funkcjonariuszy SB,którzy w dniu 31.07.1989 r. pełnili służbę w WUSW Kraków. Wykaz funkcjonariuszy SB, którzy w dniu 31.07.1989 r. pełnili służbę w DUSW, RUSW)
(s. 209-213)
 DO GÓRY   ID: 12491   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2005, nr 26 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2005. – 164 s. ; 24 cm
Nr 26

Zawiera:
25 lecie Komitetu opieki nad kopcem Józefa Piłsudskiego
Jerzy Bukowski, Owocne 25 lecie (s. 5-6)
Andrzej Fischer, Krystyna Jędras, Janina Nawrocka, 25 lat działalności Komitetu opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. kalendarium wydarzeń (s. 7-24)
Włodzimierz Śliwczyński, Kopiec odbudowany (s. 25-30)
Krystyna Jędras, "Ćwierć wieku, koledzy, za nami..." 1980-2005 (s. 31-33)
Krystyna Jędras, Andrzej Jędras, Lista członków Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego za okres 23.06.1980 - 23-06.2005 (s. 35-48)
Ludomir Olkuśnik, Kazimierz Klucznik, Pierwszy powojenny Marsz Szlakiem Kadrówki. Kraków-Kielce 6-12 sierpnia 1981 (s. 49-61)
Krzysztof Z. Nowakowski, Kadrówka w PRL-u 1981-1989 (s. 63-73)
Grzegorz Małachowski, Fragmenty dziennika (1981). Cz. 1 (s. 75-100)

Dziedzictwo Niepodległości
Sławomir Błaut, Związek Kadetów II Rzeczpospolitej Polskiej. Zarys działalności w latach 1991-2001,/i> (s. 101-114)
Elżbieta Jakimek-Zapart, Wdowi grosz Marszałkowej Piłsudskiej. Początki funduszu popierania walki czynnej w okupowanej Polsce (s. 115-119)
Ludomir Olkuśnik, Polskie Państwo Podziemne. Fenomen w historii Europy (s. 121-127)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w roku 2004 (s. 129-131)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2004 (s. 132-134)
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2004 (s. 134-137)
Maria Michta, Sprawozdanie z działalności Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków w roku 2004 (s. 137-139)

Miscellanea
Ludomir Olkuśnik, Tegoroczni Kustosze Pamięci Narodowej (s. 141-145)
Ludomir Olkuśnik, Unikatowy dokument (s. 145-146)
Jerzy Bukowski, Legiony czy KBW (s. 146)
Jerzy Bukowski, Jaruzelski i Kukliński (s. 147)

Odeszli od nas
Jerzy Bukowski, Krzysztof Z. Nowakowski, Władysław Zielski (1909-2003) (s. 149-150)
Płk. Alojzy Jan Dziura-Dziurski "Kmita" (1914-2004) (s. 151)
Wojciech Pęgiel (1955-2005) (s. 152)

Recenzje
Janusz Cisek - Sławomir Cenckiewicz, Tadeusz Katelbach. Biografia polityczna (1897-1977) (s. 153-154)
Paweł Stachnik, Żołnierskie życie (s. 155-157)
Sławomir Błaut - Irena Mikłaszewicz, Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944-1965, Warszawa 2001, Seria Wschodnia (s. 158-160)
Andrzej Starościk, Refleksje wokół książek. Andrzej Paczkowski Droga do mniejszego zła. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982 i Peter Raina, Marcin Zbrożek, Operacja "Lato-80". Preludium stanu wojennego. Dokumenty MSW 1980-1981 (s. 161-163)

 DO GÓRY   ID: 12490   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2004, nr 25 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2004. – 144 s. ; 24 cm
Nr 25

Zawiera:
Na drodze ku niepodległości
Roman Włodek, Ostatnia jesień marszałka (s. 5-7)
Małgorzata Kozłowska, Przygotowania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" do walki o niepodległość Polski w latach 1908-1914 (s. 9-22)
Stanisław Borowski, Dziennik lekarza legionowego z okresu od sierpnia do listopada 1914 roku (s. 23-33)
Janusz Cisek, Rzeszowska Tarcza Legionów (s. 35-50)
Ludomir Olkuśnik, Marsze szlakiem Kadrówki w II Rzeczypospolitej (3) (s. 51-79)

Losy "wypędzonych"
Bogdan Cichecki, Wspomnienia z lat wojny, okupacji i wysiedlenia 1939-1945 (fragment) (s. 81-94)

Represje stanu wojennego
Władysław Palmowski, Uwagi i spostrzeżenia z wizyty w wojskowym Ośrodku Specjalnym nr 6 w Czerwonym Borze k. Łomży (s. 95-98)
Kazimierz Poniatowski, Pobyt w czerwonym Borze (s. 99-101)
Tomasz Baranek, Dziagany czyli o pobycie w karnej kompanii (s. 103-106)

Sprawozdania
Andrzej R. Małecki, Ludomir Olkuśnik, Przebaczyć ale nie zapomnieć (relacja z VI Krakowskiej Wyprawy Akademickiej) (s. 107-114)
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2003 (s. 115-117)
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w roku 2003 (s. 118-120)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2003 (s. 120-122)
Maria Michta, Sprawozdanie z działalności Oddziału Małopolskiego Związku Piłsudczyków w roku 2003 (s. 122-124)

Miscellanea
Jan Jasicki, 11 listopada na Górze Pęchowskiej przy grobie kpt. Kazimierza "Herwina" Piątka (s. 125-126)
Urszula Janicka-Krzywda, Leśna mogiła (s. 127-128)
Józef Komarewicz, Podziemna "Tarnina" i Ośrodek Dokumentacji Czynu Niepodległościowego (s. 129-130)
Stanisław Malara, Historia Krzyża w Walcowni Blach Karoseryjnych HiL (s. 131-134)
Edward Wilhelm Jankowski, Upomnieli się o to, co dla nich było drogie i ważne (s. 135-137)

Recenzje
Leszek Sykulski, O książce Janusza Ciska (s. 139-140)
Adam Gliksman, Kraków i weterani (s. 141-143)
 DO GÓRY   ID: 12489   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2004, nr 24 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2004. – IV, 180 s. ; 24 cm
Nr 24

Zawiera:
Kadrowiacy o sobie (wspomnienia żołnierzy I Kompanii Kadrowej)
 DO GÓRY   ID: 12488   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2003, nr 23 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2003. – 275, [1] s. ; 24 cm
Nr 23

Zawiera:
"Figurant Herzog" : postać Józefa Herzoga w dokumentach służb bezpieczeństwa PRL, wstęp i oprac. Marian Hanik, inwentarz dokumentów Adam Roliński

Przedmowa (s. 3-5)
Nota Edytorska (s. 7)
Wstęp (s. 7-48)
Przesłuchanie (s. 49-108)
Wybór dokumentów (s. 109-229)
Inwentarz dokumentów (s. 231-260)

Indeks osób (s. 263-271)
Indeks nazw geograficznych (s. 272-274)
Indeks spraw operacyjnych (s. 275)
 DO GÓRY   ID: 12487   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2003, nr 22 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2003. – 167, [1] s. ; 24 cm
Nr 22

Zawiera:
W rocznice zbrodni
Wiktor Poliszczuk, Rocznica mordów wołyńskich: stan nauki polskiej (s. 3-22)
Lucyna Kulińska, Nie tylko Wołyń (s. 23-44)

Z pamięcią o Marszałku
Piotr Cichoracki, Pogrzeb Serca Marszałka-uroczystości wileńskie 12 maja 1936 roku (s. 45-56)
Iwona Fischer, Historia kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu. Część II. "Żałoba mija-nie mija pamięć" (s. 57-71)
Ludomir Olkuśnik, Marsze Szlakiem Kadrówki w II Rzeczypospolitej (2) (s. 73-98)

Kulisy walki z opozycją w PRL
Grzegorz Waligóra, Kierunki operacyjnego rozpracowania ROPCiO. Protokół z narady służbowej 17 czerwca 1977 r. (s. 99-106)

Sprawozdania
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w roku 2002 (s. 107-111))
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2002 roku (s. 111-115)
Jan józef Kasprzy, "A nasi strzelce zdobyli Kielce..." Wspomnienia komendanta XXXVII (22 po wojnie) Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (s. 115-122)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2002 (s. 122-125)

Miscellanea
Zenon Malik, Z historii Korpusów Kadetów II Rzeczypospolitej (s. 127-132)
Paweł Towpik, Dzieje pewnego cmentarza (s. 133-139)
Stanisław M. Przybyszewski, Grób podpułkownika Jabłońskiego (s. 139-141)
Agnieszka Żurek, Wspomnienie o Marii Friedberg i dokumentach katyńskich (s. 141-142)
Andrzej Izdebski, Wspomnienia spod Kopca (s. 143-145)
Piotr M. Boroń, Uroczystości AK-owskie w Bochni (s. 146-154)

Recenzje
Lucyna Kulińska, Polacy i Ukraińcy. Recenzja książki pt. "Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś", pod. red. prof. Bogumiła Grotta (s. 155-160)

Pamięci tych co odeszli
Roman Hnatowicz, Lubiliśmy ją wszyscy...In memoriam Teresy Fischer (s. 161-163)
Kronika (oprac. Andrzej Kręcioch) (s. 165-167)
 DO GÓRY   ID: 12486   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2002, nr 21 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2002. – 220 s. ; 24 cm
Nr 21

Zawiera:
Odrodzenie kopca im. Józefa Piłsudskiego
Jerzy Bukowski, Wielki dzień Mogiły Mogił (s. 3-9)
Ziemie złożone w kopcu Józefa Piłsudskiego 11 XI 2002 (s. 9-10)
Apel poległych odczytany podczas uroczystości 11 listopada 2002 roku (s. 10-12)
Ryszard Czekajowski, Stefan Jóżkiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza pomaga ratować kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego (s. 13-18)
Włodzimierz Śliwczyński, Kopiec im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Projekt i realizacja (s. 19-20)
Iwona Fischer, Historia kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu. Część I. Od pomysłu do śmierci patrona (s. 21-52)

W kręgu opozycji politycznej
Jiři Gruntorad, Czeski samizdat (s. 53-66)
Władysław J. Skalski, Czerwiec 1976 roku w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Podhale" (s. 67-74)
Grzegorz Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce 1977-1981 z perspektywy 25-lecia (s. 75-90)
Paweł Należniak, Internowani w Uhercach (stan na dzień 23 XI 1982) (s. 91-102)
Adam Gliksman, Tablica "Pamięci ofiar stanu wojennego" przy bazylice OO. Jezuitów w Krakowie (s. 103-106)

Wokół spraw ukraińskich
Mirosław Ustrzycki, Ukraiński kontekst działalności wojskowej Józefa Piłsudskiego w Galicji w 1908 roku (s. 107-114)
Wiktor Poliszczuk, Działalność OUN Bandery w świetle listów Tarasa Bulby-Borowcia (s. 115-132)
Jerzy Węgierski, Moje lwowskie wspomnienia (s. 133-138)

Z dziejów wojskowości II RP
Piotr Witkowski, Wojska spadochronowe w II Rzeczypospolitej - narodziny nowego rodzaju broni (s. 139-152)

Wspomnienia, relacje, dokumenty
Jacek A. Kabata, Profesora Zbigniewa Kabaty odyseja "za wolność naszą i waszą" (s. 153-162)
Jan Brzeski, Tropem kaźni Polaków. Palmiry, Ponary, Kuropaty, Majdanek (V Krakowska Wyprawa Akademicka) (s. 163-174)
Marek R. Makarewicz, Nieznany rękopis Konstantego Srokowskiego (s. 175-188)

Miscellanea
Kustosz narodowej pamięci (s. 189-192)
Ludomir Olkuśnik, Najlepszy wywiad aliancki II wojny światowej (s. 192-199)
Kazimierz Kemmer, Walka o prawdę (s. 199-202)
Piotr Konrat, Maria victrix hostium (s. 202-203)
Rocznica śmierci gen. Kazimierza Pułaskiego (s. 203-204)
Tadeusz Żaba, Tablica wdzięczności (s. 205-207)
Grzegorz Gili, "Order serca" od internowanych w Nowym Łupkowie (s. 208)
Kazimierz Kemmer, Apel do społeczeństwa polskiego i władz (s. 208-210)
Robert Bodnar, Kazimierz Kozłowski, Jacek J. Wróblewski, Do obywateli Stołecznego i Królewskiego Krakowa (s. 210-211)
Kazimierz Międzobrodzki, Ziemia ze Stanisławowa. List do redakcji (s. 211-212)
Oświadczenie redakcji "Sowińca" (s. 212)
Kronika (s. 212-215))
Nowe książki (s. 216-217)
Książki nadesłane (s. 218-219)
 DO GÓRY   ID: 4242   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 2002, nr 20 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2002. – 176 s. ; 24 cm
Nr 20

Zawiera:
Przez pokolenia
Jadwiga Osiecka, Tryptyk rodzinny, (s. 3-15)

Wokół Legionów Polskich
Ludomir Olkuśnik, Marsze szlakiem Kadrówki w II Rzeczypospolitej (s. 17-33)
Uroczystości legionowe 6 sierpnia 1974 roku, do druku podał Andrzej Kostrzewski (s. 35-40)
Nieznany list Józefa Piłsudskiego, do druku podał Andrzej Kostrzewski (s. 41-44)

Polska Walcząca
Stanisław Dąbrowa-Kostka, Akcja "Burza" na terenach Okręgu AK Kraków, część II (s. 45-70)
Nadanie imienia Muzeum Armii Krajowej (s. 71-80)

W kręgu opozycji politycznej
Zbigniew Solak, Internowani z Małopolski (13 XII 1981-31 XII 1982) (s. 81-108)
Adam Macedoński, Jechaliśmy na Wschód (s. 109-122)

Miscellanea
Jan Józef Kasprzyk, Wychowanie proobronne w Związku Piłsudczyków (s. 123-130)
Adam Gliksman, Odznaka "Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska" (s. 130-135)
Kazimierz Kemmer, 5. Pułk Strzelców Konnych AK (s. 135-137)
Bogdan Gancarz, Upamiętniono gen. Zygmunta Piaseckiego (s. 137-139)
Dariusz Bojarski, Robert Bodnar, Pamięci ofiar austriackiej okupacji Krakowa i Małopolski (s. 139-140)
Robert Bodnar, Zagłada mogił - zagłada historii (s. 140-143)
Ryszard Bitka, O czym nie powinno się pisać (s. 143-148)

Pamięci tych co odeszli
Witold Dąbkowski - krótkie wspomnienie, do druku podali Iwona i Andrzej Fischerowie (s. 149-155)
Wiesław Gęsicki (13 stycznia 1959-15 maja 2002) (s. 155-156)

Recenzje
Tomasz Gąsowski, Między oporem a kolaboracją. Uwagi na marginesie wspomnień Karoliny Lanckorońskiej, Adama Ronikiera i Marii Tarnowskiej (s. 157-160)
Jerzy Węgierski, O wspomnieniach ppłk. dypl. Aleksandra Klotza (s. 160-166)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego w roku 2001 (s. 167-171)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2001 (s. 171-173)
 DO GÓRY   ID: 4243   A:          


Sowiniec : materiały historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. – 2001, nr 19 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 174, [2] s. ; 24 cm
Nr 19

Zawiera:

Po 13 grudnia 1981
Represje stanu wojennego w Małopolsce. Internowani, zatrzymani, aresztowani, sądzeni oraz skazani w okresie 13 grudnia 1981 - 22 lipca 1983, oprac. Krystyna Bielawska, Marcin Orski, Adam Roliński (s. 3-16)
Zbigniew Solak, Diariusz internowania, oprac. Ewa Zając (s. 17-41)
Wojciech W. Wiśniewski, Zapiski z "Monte" (pierwszy tydzień) (s. 43-56)
Ludomir Olkuśnik, Wigilia '81 (s. 57-68)
"Solidarność żyje". Przejawy oporu społecznego w Krakowie w świetle dokumentu Służby Bezpieczeństwa (oprac. red.) (s. 69-77)

Wokół Józefa Piłsudskiego
Janusz Cisek, Piłsudczycy za Oceanem (s. 79-85)
Zbigniew Hauser, Piłsudski na Maderze (s. 87-96)

Śladami polskości bliskiej i dalekiej
Nieznane listy Agatona Gillera do braci Żulińskich, oprac. Piotr Kopiński (s. 97-107)
Jerzy Węgierski, Sąsiedzi - Polacy i Żydzi - we wsiach pod Lwowem w czasie drugiej wojny światowej (s. 109-116)
Iwona Fischer, Marsz Huculski II Brygady Legionów (s. 117-122)
Jan Brzeski, Ludomir Olkuśnik, Sześciodniówka sentymentalna (s. 123-135)

Sprawozdania
Jacek Salwiński, Ulica Pomorska 2 (s. 137-148)
Jan Józef Kasprzyk, Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków w latach 1998-2001 (s. 149-154)

Miscellanea
Roman Hnatowicz, Wystawa zalążkiem muzeum (s. 155-157)
Kazimierz Kemmer, Na marginesie artykułu Stanisława Dąbrowy-Kostki (s. 158-159)
Robert Bodnar, Generał Bułak-Bałachowicz (s. 160-163)
Grzegorz Gill, 17 rocznica "Kadrówki" (s. 163-166)
Jerzy Bukowski, Trzecie dźwiganie kopca (s. 166-167)
Włodzimierz Śliwczyński, Wersja oszczędnościowa odbudowy kopca (s. 167-169)
Listy (s. 170-172)
Odszedł Franciszek Urbańczyk (s. 173-174)
 DO GÓRY   ID: 4244   A:          


Sowiniec : materiały historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. – 2001, nr 18 (czerwiec). – Kraków : Fundacja CDCN ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 180 s. ; 24 cm
Nr 18

Zawiera:

W kręgu Armii Krajowej
Stanisław Kostka-Dąbrowa, Akcja "Burza" na terenach Okręgu AK Kraków (s. 3-32)
Stanisław M. Jankowski, Śladem powstańczych legitymacji (s. 33-56)
Jerzy Węgierski, Zbiór fotografii i negatywów dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej (s. 57-61)
Ludomir Olkuśnik, Por. "Kmita" partyzant-legenda 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej (s. 61-80)
Stanisław M. Jankowski, Śladem haniebnego dekretu (s. 81-84)
Roman Hnatowicz, Eksponaty serdecznej pamięci (rzecz o krakowskim Muzeum Armii Krajowej) (s. 85-92)

Wokół Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich
Konrad Marek Dorsz, Brakujące ogniwo życiorysu legionisty (s. 93-100)
Jan Rećko, Wychowanie dzieci i młodzieży w polityce rządów obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1939 (s. 101-114)
Janusz Cisek, Piłsudczycy za Oceanem. Działacze Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 1943-1993 (6) (s. 115-124)

W cieniu Katynia
Piotr Biliński, Marian Heizman - zapomniany badacz zbrodni katyńskiej i jego dzieło (s. 125-130)

W kręgu opozycji
Władysław Kolasa, Od "Arki" do "Arcanów" czyli prasa krakowskich konserwatystów (s. 131-135)
Ze zbiorów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego (s. 136-140)

Miscellanea
Grzegorz Gill, Kopiec Marszałka J. Piłsudskiego pomnikiem wdzięczności mieszkańców Wołkowian k. Chełma (s. 141-143)
List otwarty Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie do marszałek Senatu RP Alicji Grześkowiak w sprawie kopca Kazimierza Pułaskiego w Krynicy (s. 144)
Odpowiedź Generalnego Konserwatora Zabytków na List otwarty Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie (d. 145-146)
Jerzy Bukowski, Czego znów nie powiedział generał Kiszczak (s. 146-147)
Jerzy Bukowski, Odnaleziono grób Herwina-Piątka (s. 147)
Ludomir Olkuśnik, Śladem doktora Jordana (148-151)
Piotr Lewicki, Przywracanie pamięci (151-156)

Sprawozdania
Adam Roliński, Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego do roku 2000 (s. 157-164)
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego w roku 2000 (s. 164-167)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 2000 (s. 168-170)

Pamięci tych, co odeszli
Jerzy Bukowski, Odszedł druh "Orsza" (s. 171)
Wiesław Krawczyński, Wspomnienie o Wojciechu Ziembińskim (s. 172-173)
Dariusz Walusiak, Generał "Tytus" (s. 173-178)
Odeszła Marysia Koczur (s. 179)
 DO GÓRY   ID: 4245   A:          


Sowiniec : materiały historyczne Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. – 2000, nr 17 (grudzień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego ; Księgarnia Akademicka, 2000. – 219, [1] s. ; 24 cm
Nr 17

Zawiera:

Prezydent Ryszard Kaczorowski, Przesłanie do członków "Solidarności" (s. 3-4)
Jan Nowak-Jeziorański, Polska przed drugą rundą (s. 5-10)
Ryszard Masłowski, Spojrzenie na "Solidarność" - odpowiedź na ankietę "Sowińca" (s. 11-12)

20-lecie "Solidarności"
Jarosław Szarek, Mój sierpień 1980 roku - relacje działaczy krakowskiej "Solidarności" (s. 13-24)
Ewa Zając, Sygnatariusze Porozumień Sierpniowych w Krakowie i Małopolsce. Październik 1980 (s. 25-34)
Janina Nawrocka, Legenda "Solidarności" - ksiądz Kazimierz Jancarz (s. 35-37)
"Przełamać barierę strachu". Z Anną Szwed rozmawia Ewa Zając (s. 39-46)

80-lecie wojny - najazd bolszewicki 1920 roku
Jan Rećko, Przed ofensywą znad Wieprza. Józef Piłsudski na Lubelszczyźnie w sierpniu 1920 r. (s. 47-49)
Juliusz S. Tym, 15 Pułk Ułanów Poznańskich (s. 51-61)
Lech Mastalski, Częstochowska 7 Dywizja Piechoty w walkach o niepodległość w latach 1918-1921 (s. 63-68)
Wspomnienia ochotników wojny 1920 roku
Henryk Chycki, Mieliśmy po 17 lat (s. 69-71)
Henryk Zawadzki, Dziennik mój od połowy 1920 roku, (s. 72-78)
Jan Brzeski, Ważniejsze opracowania dotyczące wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 (s. 79-86)

20-lecie Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego
Jerzy Bukowski, "Aby czas nie zatarł i niepamięć" (s. 87)
Władze Komitetu, Członkowie założyciele; Członkowie odgrywający w latach 1980-2000 ważną rolę w życiu politycznym kraju; Przyjaciele-ofiarodawcy (s. 88-91)
J. Nawrocka, K. Jędras, A. Fischer, 20 lat działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. Kalendarium wydarzeń (s. 92-100)
Andrzej Fischer, 20 lat przy Kopcu Józefa Piłsudskiego (s. 101-103)
Jan J. Kasprzyk, "Maszerują strzelcy, maszerują..." Kadrówka 2000. Ze wspomnień komendanta Marszu (s. 105-115)

W niewoli u okupantów
Józef Siniakiewicz, Lata niewoli 1939-1945. Stalag VII A Moosburg, jeniecka grupa robocza w Altenbuchu - praca, sabotaż, ruch oporu (s. 117-147)
Stanisław M. Jankowski, Historia jednego pamiętnika (s. 149-158)
Jerzy Węgierski, O buncie w sowieckim obozie w Ekibastuzie. Moje wspomnienia obozowe z lat 1952-1953 (s. 159-173)

Miscellanea
Roman Hnatowicz, Zginęli w Katyniu (wspomnienie o krakowskich wystawach z lat 1989 i 1990) (s. 175-178)
Lech Dziewulski, "Kłamstwo katyńskie" w 60 lat po zbrodni (wystawa) (s. 179-181)
Ewa Bąkowska, Pielgrzymka do Katynia (s. 182-183)
Ludomir Olkuśnik, Komunistyczne służby specjalne - trudne dziedzictwo (s. 184-190)
Listy otwarte Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie (s. 190-192)
Grzegorz Gill, Legionowe pierwsze boje na Ponidziu (s. 192-198)
Jan Jasicki, Obchody 85 rocznicy bitwy pod Konarami (s. 199-201)
Władysław Barański, Legionowe nekropolie na Wołyniu (s. 201-203)
Roman Hnatowicz, "Między dawnymi a młodszymi laty..." (s. 203-206)
L.O., Jeszcze o głazie (s. 207-210)
Iwona Fischer, Obchody grunwaldzkie (s. 210-213)
Sprostowanie (s. 214)
Tomasz Gąsowski, Artyści w maciejówkach (s. 215-217)
Zofia Bigaj (s. 218-219)
 DO GÓRY   ID: 4246   A:          


Sowiniec : materiały historyczne. – 2000, nr 16 (kwiecień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego ; Księgarnia akademicka, 2000. – 218 s. : il.
Nr 16

Zawiera:
Od redakcji (s. 3-4)

Zamiast wprowadzenia
Franciszek Ziejka, Uniwersytet i niepodległość (s. 5-9)

W 60. rocznicę zbrodni - Katyń 1940
Urszula Olech, Warunki egzystencji jeńców polskich w obozach sowieckich w latach 1939-1940 (relacje) (s. 11-22)
Andrzej K. Kunert, Zbrodni katyńskiej akt drugi (kalendarium) (s. 23-38)
Barbara Berska, Rząd brytyjski wobec konfliktu polsko-sowieckiego (I połowa 1943 roku) (s. 39-79)
Stanisław M. Jankowski, Dzienniki znalezione w Katyniu (s. 81-101)
Stanisław M. Jankowski, Varia katyńskie (s. 103-124)
Jan Brzeski, Nie tylko Katyń! (s. 125-132)
Andrzej Rybicki, Raport z zakazanej strefy (s. 133-135)
Ewa Bąkowska, Pamiątki po gen. bryg. Mieczysławie Smorawińskim na Jasnej Górze (s. 137-140)
Andrzej Fischer, Krzyż Narodowej Pamięci (s. 141-144)
Jan Brzeski, Ważniejsze publikacje o tematyce katyńskiej (wykaz druków zwartych z lat 1989-1999) (s. 145-158)

W kręgu Piłsudskiego
Iwona Fischer, Krakowskim szlakiem Ignacego Jana Paderewskiego (s. 159-171)
Ludomir Olkuśnik, Oleandry, legenda - historia - rzeczywistość (s. 173-191)

Miscellanea
Wojciech Hausner, Patriotyzm w wychowaniu (s. 193-196)
Wierny Polsce i Piłsudskiemu (s. 196-198)
Jerzy Bukowski, Głaz na Błoniach (s. 198)
Odezwa Przewodniczącego Komisji rewizyjnej ZLP (s. 199-200)
Roman Hnatowicz, Komitet Ratowania Kopca Pułaskiego już się zawiązał... (s. 200-201)
List otwarty (s. 202-203)

Recenzje i omówienia
Tomasz Gąsowski, Niezłomnych dzieje (recenzja książki "Druga Wielka Emigracja 1945-1990" t. 1-3, Warszawa 1999) (s. 205-208)
Jan Brzeski, Polskie syberyjskie drogi (omówienie książki "Syberia w historii i kulturze narodu polskiego", Wrocław 1998) (s. 208-210)

Sprawozdania
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 1999 roku (s. 211-214)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w roku 1999 (s. 214-216)
 DO GÓRY   ID: 8500   A:          


Sowiniec : materiały historyczne. – 1999, nr 15 (listopad). – Kraków : Fundacja CDCN ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, 1999. – 155 s. ; 24 cm
Nr 15

Zawiera:

Słowo od redaktorów (s. 3-4)

Przed Świętem Niepodległości
Tomasz Gąsowski, III Rzeczpospolita w historycznej perspektywie (s. 5-11)
Adam Koc, Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada 1918 roku (s. 13-23)
Iwona Fischer, Obchody Święta Niepodległości w międzywojennym Krakowie (s. 25-50)

Pierwsza Wojna Światowa, Legiony, Józef Piłsudski
Bożena Woźniczka, Agnieszka J. Cieślikowa, Polacy na wygnaniu i w austriackich obozach w czasie pierwszej wojny światowej (s. 51-88)
Jan Rećko, Józef Piłsudski w Lublinie (s. 89-99)

Wokół Józefa Piłsudskiego
Tomasz Gąsowski, Poeta i Wódz (101-103)
Józef Piłsudski we wspomnieniach:
Jakub Henefeld (s. 105-106)
Janusz Jędrzejewicz (s. 107)
Trzy anegdoty o Piłsudskim (spisał Roman Hnatowicz) (s. 108-109)
Janusz Cisek, Piłsudczycy za oceanem (Babiński Stanisław - Bau Zdzisław - Buterlewicz Kazimierz - Chodacki Marian - Czermański Zdzisław - Dębicki Roman - Floyar-Raychman Henryk - Gortat Wincenty - Harcaj Piotr - Jaworski Władysław - Katelbach Tadeusz - Kawałkowski Aleksander - Kawecki Bohdan - Koc Adam) (s. 111-119)

Przed 20-leciem "Solidarności" Małopolskiej
Ewa Zając, Początki "Solidarności" w Małopolsce (Kraków: sierpień-wrzesień 1980) (s. 121-134)

Relacje
Danuta Wierzbicka, Kostiuchnówka - spotkanie z historią (s. 135-136)
Jan Józef Kasprzyk, Marsz na Kielce (ze wspomnień komendanta XXXIV (19) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, 6-12 sierpnia 1999 r.) (s. 137-147)

Miscellanea
Małopolanin roku (s. 149)
List otwarty w sprawie Kopca i Pomnika gen. Kazimierza Pułaskiego w Krynicy (s. 149-151)
Roman Hnatowicz, Sponiewierana pamięć Bohatera (s. 151-152)
List otwarty Ogólnopolskiej Federacji Piłsudczyków oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie (s. 152)

Sprawozdania
Włodzimierz Śliwczyński, Odbudowa Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego według zmodyfikowanej technologii (s. 153-154)
 DO GÓRY   ID: 8499   A:          


Sowiniec : materiały historyczne / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – 1999, nr 14 (sierpień). – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 1999. – 80 s. ; 20 cm
Nr 14

Zawiera:
L. Olkuśnik, Powstańczy wymarsz (s. 3-16)
Ł. Osmenda, Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej (s. 17-24)
M. Nowakowski, Morale i duch bojowy żołnierzy września 1939 r. (s. 25-28)
K. Międzobrodzki, Druga obrona Lwowa (s. 29-31)
J. Piotrowski, Urywki wspomnień kombatanckich (s. 32-36)
Z. Malik, Skrótowy opis przejść wojennych (s. 37-42)

Inne spojrzenie na Rydza-Śmigłego (wiersze E. Ś-R) (s. 43-45))
J. Bukowski, 10 lat "grubej kreski" (s. 46-48)

J. Cisek, Piłsudczycy za oceanem. Działacze Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, 1943-1993: Halecki Oskar, Jędrzejewicz Wacław, Kiełczyński Apolinary, Librach Jan, Mars Anna, Mełeń-Korczyński Aleksander, Sosnkowski Kazimierz (s. 49-57)

Z żałobnej karty (s. 58)
T. Wojtkowiak, Ostatnia Kadrówka (s. 58-59)
Nasi przyjaciele-darczyńcy(s. 60)
W. Walter, Wspomnienia starego strzelca z kresów wschodnich (s. 61-65)
G. Gill, Uroczystości przy Drzewie Wolności przed Collegium Novum w Krakowie (s. 66-69)
A. Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego przy TMHiZK w 1998 r. (s. 70-73)
W. Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na kopcu J. Piłsudskiego (s. 74-78)


 DO GÓRY   ID: 45770   A: ms         


Sowiniec : materiały historyczne. – 1998, nr 13 (listopad). – Kraków : Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, 1998. – 63, [1] s. ; 21 cm
Nr 13

Zawiera:
R. Hnatowicz, Niepodległość i Piłsudski (s. 3-8)
R. Hnatowicz, Bracia Herzogowie (s. 8-11)
J. Bukowski, Przemówienie nad grobem płk Józefa Herzoga (s. 11-12)

Józef Piłsudski we wspomnieniach: Cafer Seydahmet Kirimer, Ludwika Lawińskiego (s. 13-16)

J. Cisek, Piłsudczycy za oceanem. Działacze Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, 1943-1993": Bortnowski Władysław, Coleman Artur Prudden, Coleman Artur Prudden, Gawroński Wacław, Jordanowski Stanisław, Kupferwasser Lucjusz Apolinary, Pobóg-Malinowski Władysław, Wierzyński Kazimierz (s. 18-24)

W 130. Rocznicę urodzin J. Piłsudskiego (s. 25-27)
Przyjaciele-Ofiarodawcy (s. 28)
R. Hnatowicz, Pamięci Marii Wątorskiej (s. 29-30)
L. Olkuśnik, Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej (s. 31-53)
Sprawozdanie z działalności KOnKJP w roku 1997 (s. 54-58)
Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu J.P. w 1997 r. (s. 58-62)

Wykaz fotografii (s. 62) DO GÓRY   ID: 17843   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne. – 1997, nr 12 (lipiec). – Kraków : Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, 1997. – 68, [2] s. ; 21 cm
Nr 12


Zawiera:
Roman Hnatowicz, Dramatyczne dzieje Kopca (s. 3-9)
Roman Hnatowicz, 60 już lat Kopca... (s. 10-11)
Włodzimierz Śliwczyński, Przyczyny powstania osuwisk na kopcu im. J. Piłsudskiego (s. 11-16)
Szacunek szkód powstałych na Kopcu J. Piłsudskiego w wyniku ulewnych deszczy w latach 1996-1997 (s. 17)
Krystyna Jędras, II Zjazd Piłsudczyków (s. 18-22)
Wykaz ziem złożonych w Kopcu J. Piłsudskiego - Mogile Mogił w dniu 13 maja 1995 roku (s. 22-23)
Janusz Cisek, Piłsudczycy za oceanem: Bieniowski Jan, Domaniewski Wiesław, Fryling Jan, Kanarek Juliusz, Kleszczyński Zdzisław, Korab-Janiewicz Henryk, Obierek Leopold (s. 23-31)
Z Żałobnej Karty (s. 32-33)
Nasi przyjaciele - darczyńcy (s. 34-35)
Ludomir Olkuśnik, Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej (wspomnienia uczestnika - cz. 3) (s. 35-57)
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego w latach 1995-1996 (s. 57-62)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu J. Piłsudskiego w latach 1995-1996 (s. 62-68)
Wykaz fotografii (s. 68)
 DO GÓRY   ID: 17844   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne. – 1995, nr 11 (maj). – Kraków : Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, 1995. – 91, [1] s. ; 21 cm
Nr 11

Zawiera:
Felicjan Sławoj-Składkowski:
Śmierć komendanta (fragment wspomnień) (s. 3-5)
Uroczystości żałobne w Warszawie (s. 5)
Orędzie prezydenta RP do narodu (s. 6)
Pogrzeb Marszałka J. Piłsudskiego w Krakowie, w sobotę dnia 18 maja 1935 roku (s. 8-24)
Władysław J. Zaleski, Pogrzeb J. Piłsudskiego w Krakowie, w sobotę dnia 18 maja 1935 roku (s. 24-36)

L. Olkuśnik Naród w żałobie (s. 36-39)

Józef Piłsudski we wspomnieniach (fragmenty z opublikowanych, obszerniejszych wspomnień): Aleksandra Piłsudska, Wanda Piłsudska, Kazimierz Sosnkowski, Tadeusz Piskor, Zygmunt Bohusz-Szyszko, Jakub Krzemieński, Wacław Grzybowski, Kazimiera Lenkszewicz, Zdzisław Stahl (s. 39-60)

Jan W. Rączka, Pamięci legionistów z Kołaczyc (s. 61-62)
Maria Christian, Wierni i wytrwali (s. 62-71)
Janusz Cisek, Piłsudczycy za oceanem. Działacze Instytutu Piłsudskiego Nowym Jorku, 1943-1993: Breynack Jerzy (George), Gierat Stanisław, Januszewski Franciszek, Łodzieski Stefan, Siemiradzki Tomasz, Węgrzynek Maksymilian (s. 72-79)

Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego w 1994 r. (s. 80-83)
Nasi Donatorzy (s. 83-84)
Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu w roku 1994 (s. 85-87)
Ludwik Mnich, "Strzelec" Marszałkowski (s. 87-88)
Jerzy Bukowski, 15 lat za nami (s. 89)
 DO GÓRY   ID: 17845   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne. – 1994, nr 10 (sierpień). – Kraków : Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, 1994. – 68 s. ; 21 cm
Uwagi: Sierpień 1994
Nr 10

Zawiera:
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w okresie 1980-1993 (s. 4-17)
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w l. 1989-1993 (s. 18-26)
Ziemie złożone w Kopcu J. Piłsudskiego w dniu 10.11.1993 r. (s. 27)
Władze Komitetu w l. 1980-1994 (s. 28-30)

Z żałobnej Karty:
Przemówienie pożegnalne wygłoszone nad grobem śp. dr Adame Papée (L. Olkuśnik) (s. 31-33)
Przemówienie pożegnalne nad trumną śp. Emila Rychlika (R. Hnatowicz) (s. 34-36)
Słowo o śp. Zenonie Chmielewskim (M. Christian) (s. 37-38)

Ludwik Mnich, Orlęta lwowskie (s. 39-41)
Kazimierz Międzobrodzki, XXIV Polska Drużyna Strzelecka (s. 43-44)
Jerzy Bukowski, Ogólnopolska Federacja Piłsudczyków (s. 45-47)
Bohdan Urbanowski, Wykład inauguracyjny I Zjazd Piłsudczyków w Krakowie. Testament zapisany w legendzie (s. 48-66)
 DO GÓRY   ID: 17846   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne / Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – [1994], nr 9. – Kraków : KOnKJP, [1994]. – 71, [1] s. ; 21 cm
Nr 09

Zawiera:
W 80. rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej
Józef Piłsudski, Przemówienie z 5.08.1922 r. (fragmenty) (s. 4-8)
Maria Christian, "Werndle" i karmazyny (s. 9-16)
Tadeusz Bogalecki, Marsz szlakiem Kadrówki w II Rzeczypospolitej,/i> (s. 16-18)
Marsze szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej organizowane w l. 1981-1994 (zestawienie) (s. 19)
Ludomir Olkuśnik, Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej. Wspomnienia uczestnika (2) (s. 20-38)

W 60. rocznicę rozpoczęcia sypania Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie (39-44)
Wykaz ziem złożonych w Kopcu Józefa Piłsudskiego w l. 1935-1936 (s. 45-70)
 DO GÓRY   ID: 17847   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne i dokumenty / Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – [1989, nr 8]. – Kraków : KOnKJP, [1989]. – 80 s. ; 21 cm
Uwagi: 1914 sierpień 1989
Nr 08

Zawiera:

Jerzy Bukowski, Czas pojednania (s. 3)
W 75 rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa do Królestwa Polskiego (s. 4-5)
Bolesław Pochmarski, Oleandry (s. 6-10)
XIII marsz szlakiem Kadrówki (s. 11)
Regulamin marszu szlakiem Kadrówki (s. 12-13)
Ludomir Olkuśnik, Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej. Wspomnienia uczestnika (s. 14-20)
W 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej (s. 21-24)
Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej z 30.09.1939 r. (s. 25-26)
Kościesza (herb i opis) (s. 27)
X.W. Meysztowicz, Marszałek Piłsudski (2) (s. 28-32)
Leszek Wierzejewski, Kartki z pobytu Józefa Piłsudskiego w Stanisławowie (s. 32-33)
Z uroczystości uczczenia 70 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (s. 35)
Apel poległych (s. 36-38
Wykaz ziem złożonych dnia 16 października 1988 r. w Kopcu Józefa Piłsudskiego (s. 39)
Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości 1988 r. (s. 40-41)
Jerzy Bukowski, Wieniec dla Naczelnika (s. 42-47)
Z żałobnej karty (s. 48)
Miscellanea (s. 49)
Listy (s. 50-54)
Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej K. Sabbata (s. 55-57)
Roman Hnatowicz, Przemówienie w Katedrze Wawelskiej (s. 58-60)
Andrzej Fischer, Sprawozdanie KOnKJP z działalności w roku 1988 (s. 61-63)
Włodzimierz Śliwczyński, Sprawozdanie z przebiegu prac przy odbudowie Kopca Józefa Piłsudskiego w 1988 (s. 64-66)
Włodzimierz Śliwczyński, Plan pracy na rok 1989 (s. 66-67)
Oświadczenie w sprawie sytuacji w Związku Legionistów Polskich (s. 68-69)
Zaprosili nas (s. 70-71)
Maria Christian, Przywrócić miastu ulice Józefa Piłsudskiego (s. 72-78)
 DO GÓRY   ID: 17848   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne i dokumenty / Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – [1988, nr 7]. – Kraków : KOnKJP, [1988]
Uwagi: 1918 listopad 1988
Nr 07

Zawiera:
Józef Piłsudski, Pierwsze dni Rzeczypospolitej Polskiej (s. 5-7)
Artur Oppman, Pozdrowienie ojczyźnie (s. 7-8)
Artur Oppman, Hasło (s. 8-9)
Zygmunt Stefański, Piłsudski (s. 9-10)
Maria Christian, Kalendarium X, XI 1918 r. (s. 11-17)

Wspomnienia po latach
Henryk Wereszycki (s. 18-19)
Stefan Jellenta (s. 19-20)
Adam Papée (s. 20-21)

Lista Legionistów Polskich (s. 22-26)
Wykaz organizacji oraz formacji niepodległ. (s. 26-28)
Wojciech Pęgiel, Pamięci Żołnierza Niepodległości (s. 29-30)
Z żałobnej karty (s. 31-32)
List kondolencyjny ks. H. Jankowskiego (s. 33-34)
Wojciech Pęgiel, Ostatni generał (s. 35-37)
Kryzys przysięgowy /ze wspomnień J. Szostaka/ (s. 38-39)
Antoni Lenkiewicz, Św. M.Kolbe o J. Piłsudskim (s. 40-41)
X.Walerian Meysztowicz, Marszałek Piłsudski (s. 41-43)
Kazimierz Międzobrodzki, Stanisławowskie lata gen. Stanisława Sosabowskiego (s. 45-46)
Wyjaśnienie z 15.05.1987 r. (s. 47-51)
L. Wałęsa, ks. H. Jankowski, Listy (s. 52)
Andrzej Fischer, Sprawozdanie z działalności KOnKJP (s. 53-54)
Tadeusz Strojny, Do kolegów Legionistów (s. 54)
Przemówienie prof. T. Strojnego 12.05.1987 (s. 55)
Jerzy Bukowski, W polskim Londynie (s. 56-57)
 DO GÓRY   ID: 17849   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne i dokumenty / Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – [1986, nr 6]. – Kraków : KOnKJP, [1986]. – 47, [2] s.
Uwagi: Rok Józefa Piłsudskiego 1985
Nr 06

Zawiera:
Krystian A. Waksmundzki, Rok 1985 (s. 2)
Audiencja u Ojca Świętego (s. 3)
Jerzy Giza, Bogusław Kuras, Włodzimierz Steckiewicz, Kalendarium Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie (s. 4-6)
Adam Macedoński, Wystawa pt. "Echa Victorii" (s. 7-8)
Paweł Orkisz, Nie zginęła, póki my... (s. 8)
Krystian A. Waksmundzki, Uroczystość w Krypcie Marszałka Piłsudskiego - 12.05.1985 r. (s. 9)
Maria Kossak Jasnorzewska, Kopiec marszałka (s. 9)
Krystian A. Waksmundzki, Pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim (s. 10-12)
Jerzy Bukowski, Harcerze wokół Kopca (s. 12-13)
Krystian A. Waksmundzki, Wykaz ziem złożonych w Kopcu Józefa Piłsudskiego - Kopcu Niepodległości (s. 13)
Kazimierz Wierzyński, Klechda (s. 14)
Wacław Jędrzejewicz, Zamiast referatu (s. 15)
Marian Zgórniak, Józef Piłsudski jako praktyk i teoretyk wojskowy (s. 16-19)
Jacek M. Majchrowski, Kilka uwag o myśli politycznej Józefa Piłsudskiego (s. 20-22)
Janusz T. Nowak, Piłsudski a Kraków (s. 23-27)
notatka bibliograficzna (s. 27)
Piotr M. Boroń, Przegląd filmów archiwalnych - tematy o Józefie Piłsudskim (s. 28)
Tadeusz Szyma, Film "Marszałek na Oleandrach" (s. 29)
Uroczystość ku czci Marszałka w Sanoku (s. 29)
Krystian A. Waksmundzki, Przemówienie w Krypcie J. Piłsudskiego w dniu 4.08.1985 (s. 30)
Bogusław Kuras, Sowiniec odbudowa pamięci (s. 31)
Wiesław Krawczyński, Mogiła mogił (s. 31)
Krystian A. Waksmundzki, Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego - 15 sierpnia 1985 (s. 32)
Janusz Tadeusz Nowak, Pamięci pana Kazimierza Martyniaka (s. 33-36)
Kazimierz Wierzyński, Listopad (s. 36)
Przemówienie Krystiana A. Waksmundzkiego w wigilię Święta Niepodległości - m10 listopada 1985 r. w w Krypcie Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (s. 37-38)
Paweł Orkisz, Młodzi (s. 38)
Leszek Wierzejewski, Tablice ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego na dolnym Śląsku (s. 39)
Dokumenty (s. 40)
Panie generale, moi Państwo Legioniści! (s. 41)
Do duszpasterzy miasta Krakowa w trosce o ochronę Mogiły Mogił w Krakowie (s. 42)
Uchwała XII Światowego Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (s. 43)
Kazimierz Martyniak, Pan generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz (s. 44-45)
Krystian A. Waksmundzki, Sprawozdanie z działalności w 1985 r. (akceptowane przez Walce Zebranie komitetu w dn. 22.01.1986) (s. 45-46)
Edward Dymacz, Sprawozdanie z wykonania planowych prac renowacyjnych na Kopcu J. Piłsudskiego na Sowińcu w roku 1985 (s. 47)
Komitet Opieki Nad Kopcem J. Piłsudskiego, Oświadczenie (s. 47-48)
Jerzy Giza, Kopiec (s. 48)
 DO GÓRY   ID: 17850   A: pl         


Sowiniec : Pierwsza Kompania Kadrowa : (część 2) / Jacek M. Majchrowski. – [1986, nr 5]. – Kraków : OKOnKJP, [1986]
Nr 05

Zawiera:
Jacek M. Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa, cz. 2: Baszkiewicz Władysław "Baśka", Bekrycht Zenon "Głowiński", Busler Kazimierz Karol "Karol Magoski", Chmielewski Czesław "Rafał", Ciecierzyński Zbigniew "Zbych", Dąbkowski Zygmunt "Korczak", Długoszowski-Wieniawa Bolesław Ignacy Florian "Wieniawa", Dłużniakiewicz Janusz "Sęp", Dobrowolski Henryk "Sęk", Ferencowicz Władysław "Graf", Gliński Jerzy "Eustachy", Jankowski Stanisław Jan "Ziemowit", Karski Kazimierz "Jur", Karski Mieczysław "Witeź"Kaszubski Tadeusz "Kowalewicz", Kębłowski (Kłębowski) Stanisław "Kuznicki", "Niemira", Kilich Jan "Kufel", Klimek Piotr "Rola", Konarski Aleksander "Wyrwicz", Kowalski Wincenty "Huk", Łęcki Wacław Kazimierz "Graba", Łucki Jan "Podoriński", Mansperl Bronisław "Chaber", Marusiński Mieczysław "Lelum", "Brunon", Misiewicz Jan "Roch", Momot wiktor "Drawura", Morris Jerzy "Poraj", Osiński Michał Tadeusz "Brzęk", Ostrowski Tadeusz "Oster", Platonoff-Plater Zygmunt Antoni "Plater", Pomarański Stefan "Borowicz", Pomarański Zygmunt "Brzózka", Przepałkowski Zygmunt "Młot", Stachlewski Bohdan Kazimierz "Dan", Stachlewski Bronisław Piotr "Wiesław", "Filozof", Stryjeński Władysław Jan Augustyn "Bystram", Strzelecki Kazimierz "Kazik", Szymański Roman Władysław "Tewański", Wojtulewicz walerian "Achilles", Zembrzuski Konrad "Bury" (s. 3-14)
 DO GÓRY   ID: 17851   A: pl         


Sowiniec : Pierwsza Kompanja Kadrowa : (część 1) / Jacek M. Majchrowski ; Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – [1985, nr 4]. – Kraków : OKOnKJP, [1985]. – 24, [1] s. ; 30 cm
Nr 04

Zawiera:
Od wydawcy (s. 2)
Wstęp (s. 3-6)
Jacek M. Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa, cz. 1: Kasprzycki Tadeusz Adam "Zbigniew", Piątek Kazimierz Jan "Herwin", Paszkowski Henryk "Krok", Burhardt Stanisław Seweryn "Bukacki", Kruszewski Jan "Kruk Czarny", Litwinowicz Aleksander "Władysław" "Grubszy", Belina Prażmowski Władysław Zygmunt "Belina", Głuchowski Janusz Julian "Janusz", Jabłoński Antoni "Zdzisław", Karwacki Zygmunt "Stanisław Bończa", Krak Stefan "Dudzieniec", Kulesza Stefan "Hanka", Skotnicki Stanisław "Grzmot", Skrzyński Ludwik "Kmicic", Boerner Ignacy "Emil", Rouppert Stanisław "Teodor", Caspaeri-Chraszczewski Tadeusz Marceli "Lech", Englert Adam Wincenty "Judym" "Żołnierz"Głodowski Tadeusz "Boruta", Hiller Stanisław Kazimierz "Ignacy Nowak", Horoszkiewicz Roman "Woynicz", Idzikowski Karol "Babinicz", Kamieński Kazimierz "Luboń", Łada Eugeniusz "Potok", Maciszewski Seweryn Władysław "Wład", Napiórkowski Aleksander "Kordjan", Parczyński Stanisław "Młot", Rajs Mieczysław "Dewajtis", Smoleński Marian Józef "Kolec", Wojewódzki Sylwester "Stefan" (s. 7-24)
 DO GÓRY   ID: 17852   A: pl         


Sowiniec / Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – [1985, nr 3]. – Kraków : OKOnKJP, [1985]. – 34 s. ; 29 cm
Uwagi: Wyd. spec.: 50 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
Nr 03

Zawiera:
50 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
Urzędowy komunikat o zgonie, (s. 4)
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, Do obywateli Rzeczypospolitej, (s. 4)
Rozkaz do wojska (s. 5)
Depesza Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka do szefów placówek dyplomatycznych (s. 5)
Minister wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wacław Jędrzejewicz, Odezwa do młodzieży, (s. 5)
Uchwała żołnierzy I Kompani Kadrowej (s. 5)
Zarząd Główny Związku Legionistów Polskich, Apel żałobny Związku Legionistów Polskich (s. 6)
Zarządzenie Prymasa Polski (15.05.1935) (s. 6)
Uchwała Komitetu Polskiego w Gdańsku (18 maja 1935) (s. 6)
Deklaracja Premiera Sławka (20.05.1935) (s. 7)
Śmigły rydz, Rozkaz do żołnierzy Koła 1 Pułku Piechoty Legionów (s. 7)
Depesze kondolencyjne na ręce Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (s. 8-9)
Nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ligi Narodów. Przemówienie Komisarza Litwinowa 20.05.1935 (s. 9)
Głosy prasy zagranicznej na a wieść o śmierci Marszałka Piłsudskiego (s. 10-11)
Kazimierz Wierzyński, Piłsudski (s. 12)
Bogusław Kuras, Choroba i ostatnie chwile marszałka (s. 13)
Felicjan Sławoj-Składkowski, Śmierć Józefa Piłsudskiego, wyboru dokonał Jerzy Giza, (s. 14)
Maria Kuncewiczowa, 13 maja 1935, wyboru dokonał Jerzy Bukowski (s. 15)
Janusz Jędrzejewicz, Audycja żałobna Polskiego radia (14 maja 1935 r. godz. 18.00), wyboru dokonał Jerzy Giza (s. 16)
Ks. bp Józef Gawlina, Kazanie w Katedrze św. Jana 17 maja 1935 r., wyboru dokonał Jerzy Giza (s. 17)
Kazimiera Iłłakiowiczówna, Pożegnanie, wyboru dokonał Jerzy Bukowski, (s. 18)
Kalendarium warszawskich uroczystości pogrzebowych marszałka Piłsudskiego, opracował Jerzy Bukowski (s. 19)
Kazimierz Wierzyński, Wawel. Królowie uśpieni, (s. 20)
Józef Lachowski, W drodze na Wawel, wyboru dokonał Piotr M. Boroń (s. 21-23)
Ksawery Pruszyński, Pogrzeb Józefa Piłsudskiego, wyboru dokonał Jerzy Bukowski (s. 24-25)
Stanisław Mackiewicz (Cat), Pogrzeb, wyboru dokonał Piotr m. Boroń (s. 26)
Jan Brzechwa, Nie jestem z jego tysiąca (s. 26)
K. Iłłakowiczówna, Z wieńcem chwały (s. 27)
Ziemie złożone na Kopcu marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 18.05.1935 r. (s. 27)
Maria Wierzbińska, Gdy serce marszałka spoczęło w Wilnie, wyboru dokonał Jerzy Giza (s. 29)
Droga serca marszałka i zwłok jego matki na miejsce wiecznego spoczynku, oprac. Bogusław Kuras (s. 29-31)
Ks. Jan Rostworowski T.J., Wielka żałoba Polski, z prasy katolickiej wybrał i udostępnił: O. Albin Janocha, (s. 32-33)
Or.-Ot, Zwycięzca (s. 34)


 DO GÓRY   ID: 17853   A: pl         


Sowiniec / Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – [1984, nr 2]. – Kraków : OKOnKJP, [1984]. – 17, [2] s. ; 29 cm
Uwagi: Wyd. spec.
Nr 02

Zawiera:
Józef Mączka, Kiedyś (s. 2)
Wacław Sieroszewski, Mobilizacya (s. 3-5)
Odezwy A.D. 1914 (s. 5)
Józef Piłsudski, Rząd Narodowy (s. 5)
Komendant Wojsk Polskich, Rodacy (s. 5-6)
Tadeusz Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera i brygady (s. 6-7)
Piotr M. Boroń, Osoby, którym wódz naczelny nadał odznaki i Kompanii Kadrowej 6.08.1921 (s. 8-9)
Kazimierz Dagnan, Sierpień 1914 w Nowym Sączu (s. 9-10)
Józef Herzog, Rozmowa - fragment pamiętnika "Krzyż Niepodległości (dotychczas niepublikowane) (s. 11)
Stefan Jellenta, Widziałem komendanta (s. 12-13)
Mieczysław Mika, Tak się zaczęło (s. 14-15)
Janusz T. Nowak, Centralne obchody rocznicy czynu 6 sierpnia w Krakowie (s. 15-16)
Notki biograficzne (s. 17)
 DO GÓRY   ID: 17854   A: pl         


Sowiniec : materiały historyczne i dokumenty / Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. – [1984, nr 1]. – Kraków : OKOnKJP, [1984]. – 16, [1] s. ; 29 cm
Nr 01

Zawiera:

Krystian A. Waksmundzki, Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego (s. 3-4)
Wystąpienie pułkownika Józefa Herzoga na inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu (23 czerwca 1980r.) (s. 5)
Kalendarium mogiły mogił - Kopca Józefa Piłsudskiego, zestawił K.A. Waksmundzki (s. 6-7)
Julian Zinkow, Z dziejów Kopca Piłsudskiego na Sowińcu (s. 7-10)
Maria Krüger, 1000 Urn na kopcu na Sowińcu w Krakowie (s. 11)
Wykaz ziem złożonych w Kopcu Józefa Piłsudskiego - kopcu Niepodległości po II wojnie światowej, zestawił K.A. Waksmundzki (s. 12-13)
Jerzy Bukowski, "Aby czas nie zatarł i niepamięć..." (s. 13-14)
Antoni Kwarciak, Plany zespołu projektowego (s. 14-15)
Jerzy Harasymowicz, Dziadek - Józef Piłsudski (s. 16)
Józef Mączka, Kiedyś (s. 17)
 DO GÓRY   ID: 17855   A: pl         

WSTECZ


   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm