L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Działalność Fundacji \ Programy
1 2 3 4 5 z 5Program 156
Głosy "Solidarności" (3)
(digitalizacja i opracowanie nagrań dotyczących ruchu "Solidarność" (trzecia edycja) i ich prezentacja w internecie)
 DO GÓRY   ID: 40520   A: ar         


Program 155
Julian Kwiek, Grudzień 1970 w Krakowie w świetle dokumentów. Przebieg i konsekwencje
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 36659   A: ar         


Program 154
Wystawa i pokaz druku z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
(wspólnie z IPN, Oddział w Krakowie)
 DO GÓRY   ID: 36311   A: ar         


Program 153
Głosy "Solidarności" (2)
(digitalizacja i opracowanie nagrań dotyczących ruchu "Solidarność" - druga edycja)
 DO GÓRY   ID: 35981   A: ar         


Program 152
"Sowiniec" nr 40-41
 DO GÓRY   ID: 35954   A: ar         


Program 151
Tadeusz Furgalski "Wyrwa", Dziennik 1913-1916, wstęp i oprac. Piotr Cichoracki
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 34169   A: ar         


Program 150
Muzeum "Solidarności
Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ "Solidarność" (www.solidar.pl)
 DO GÓRY   ID: 32580   A: ar         


Program 149
Wojsko Polskie we wrześniu 1939
(opracowanie źródłowe)
 DO GÓRY   ID: 32572   A: ar         


Program 148
30 lecie wprowadzenia stanu wojennego
(przygotowanie spotu filmowego)
 DO GÓRY   ID: 32571   A: ar         


Program 147
Europa o "Solidarności". Bibliograficzna baza zagranicznych artykułów prasowych dotyczących NSZZ "Solidarność" z lat 1980-1989
 DO GÓRY   ID: 32569   A: ar         


Program 146
"Sowiniec" 2011, nr 38/39
 DO GÓRY   ID: 32568   A: ar         


Program 145
Władysław Zawiślak, Na Jej zew...
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 32567   A: ar         


Program 144
Głosy Solidarności
(digitalizacja i opracowanie nagrań dotyczących ruchu "Solidarność")
 DO GÓRY   ID: 32060   A: ar         


Program 143
Opracowanie i digitalizacja Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich
 DO GÓRY   ID: 30056   A: ar         


Program 142
Na wschód z NKWD. Lwów - Tas-Bułak 1940-1946
Wspomnienia i zapiski deportowanych Marii, Heleny i Łucji Nuckowskich
oprac. Andrzej Obrębski
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 28722   A: ar         


Program 141
"W służbie mojej małej Ojczyźnie Tarnopolem zwanej"
spotkanie z Czesławem Blicharskim z cyklu "Stanica Kresowa"
Biblioteka Jagiellońska, 10 czerwca 2011
 DO GÓRY   ID: 28159   A: ar         


Program 140
"Młodość i gniew"
Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe i studenckie w latach 1945-2010
Kraków 15-17 luty 2011
(konferencja z okazji 30 rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów - współorganizatorzy: NCK, Stowarzyszenie NZS 1980 i in.)
 DO GÓRY   ID: 26789   A: ar         


Program 139
Piknik 30-lecia. Wolni i Solidarni
Kraków, Pl. Szczepański 29 sierpnia 2010
(wystawa, akcja zbierania bibuły oraz informacji o Komisjach Zakładowych NSZZ "Solidarność" oraz Komitetach Obywatelskich)
 DO GÓRY   ID: 26297   A: ar         


Program 138
Muzeum "Solidarności"
(opracowanie koncepcji i założenie strony internetowego muzeum "Solidarności - www.solidar.pl)
 DO GÓRY   ID: 26285   A: ar         


Program 137
Ochotnicy na front!
 DO GÓRY   ID: 26284   A: ar         


Program 136
Geneza Małopolski Obywatelskiej
 DO GÓRY   ID: 26283   A: ar         


Program 135
Małopolski Szlak I Brygady Legionów Polskich 1914-1915
 DO GÓRY   ID: 26211   A: ar         


Program 134
Instytut Katyński w Polsce 1979-1989
 DO GÓRY   ID: 26210   A: ar         


Program 133
"Sowiniec" 2010, nr 36/37
 DO GÓRY   ID: 26209   A: ar         


Program 132
Zginęli z rąk władzy ludowej
Tablica pamiątkowa na murze więziennym przy ul. Montelupich w Krakowie upamiętniająca zamordowanych w tym więzieniu w latach 1945-1956 z przyczyn politycznych
 DO GÓRY   ID: 26123   A: ar         


Program 131
Grzegorz Baziur, Wierni Polsce Niepodległej. Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa w województwie krakowskim w latach 1945-1956
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 25860   A: ar         


Program 130
Czesław Blicharski, W służbie mojej małej Ojczyźnie Tarnopolem zwanej
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 24884   A: ar         


Program 129
Bibliografia zawartości wydawnictw ciągłych drugiego obiegu wydawniczego
(w ramach portalu www.sowiniec.com.pl)
 DO GÓRY   ID: 24883   A: ar         


Program 128
Moje życie w mundurze. Dramat wrześniowy
(film edukacyjny)
 DO GÓRY   ID: 24696   A: ar         


Program 127
"Sowiniec" 2009, nr 34/35
 DO GÓRY   ID: 24633   A: ar         


Program 126
Wołyń - świadkowie. Projekt oral history
 DO GÓRY   ID: 20366   A: ar         


Program 125
Tarnopol.pl
(uruchomienie strony internetowej www:tarnopol.pl zawierającej materiały z Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich)
 DO GÓRY   ID: 20359   A: pl         


Program 124
Notacje filmowe uczestników opozycji antykomunistycznej 1945-1956
 DO GÓRY   ID: 20364   A: ar         


Program 123
Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych - I Grupy Kompanii Wartowniczych. 1946
oprac. Czesław Brzoza
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 20363   A: ar         


Program 122
O pomnikach, grobach i bohaterach Ziemi Krzeszowickiej
zebrała i oprac. Dorota Strojnowska
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 20362   A: ar         


Program 121
"Mała Polska". Krakowski podziemny tygodnik niezależny 1983-89
w 25. rocznicę wydania pierwszego numeru
Sesja edukacyjno-historyczna przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma podziemnego "Mała Polska" oraz Komitetem Obywatelskim miasta Krakowa
 DO GÓRY   ID: 20358   A: pl         


Program 120
Do Niepodległej....
(wystawa dydaktyczna dla młodzieży szkolnej organizowana wspólnie z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)
 DO GÓRY   ID: 20007   A: pl         


Program 119
Kulińska Lucyna, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 1922-1939
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 18137   A: ar         


Program 118
Radomski Jerzy Adam, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 18136   A: ar         


Program 117
Hauser Zbigniew, Podróże po cmentarzach Ukrainy : dawne województwa I Rzeczypospolitej: wołyńskie, podolskie, bracławskie, kijowskie oraz Odessa, Kiszyniów i Tbilisi (t. 4)
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 18135   A: ar         


Program 116
Moje życie w mundurze
(film dokumentalny)
 DO GÓRY   ID: 18127   A: ar         


Program 115
"Sowiniec" 2008, nr 32/33 (czerwiec-grudzień)
 DO GÓRY   ID: 18099   A: ar         


Program 114
Stanisław Markowski, Bądź wierny, idź
(płyta kompaktowa zawierająca poezję śpiewaną - muz. S. Markowski)
 DO GÓRY   ID: 18068   A: ar         


Program 113
Stawiliśmy opór... Antykomunistczne organizacje młodzieżowe w Małopolsce w latach 1944-1956
(współorganizowanie wystawy i przygotowanie publikacji towarzyszącej wystawie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie)
 DO GÓRY   ID: 15525   A:          


Program 112
Spotkania z nauczycielami historii
(cykl spotkań z nauczycielami historii szkół krakowskich)
 DO GÓRY   ID: 14791   A:          


Program 111
Stefan Maciejewski, Wojna polsko-polska. Dziennik 1980-1983, Kraków 2007, Biblioteka CDCN, t. 33
(publikacja książkowa)
 DO GÓRY   ID: 14481   A:          


Program 110
"Sowiniec" 2007, nr 31
(czasopismo historyczne)
 DO GÓRY   ID: 12471   A:          


Program 109
"Sowiniec" 2007, nr 30
(czasopismo historyczne)
 DO GÓRY   ID: 12470   A:          


Program 108
Portal internetowy - www.sowiniec.com.pl
(rozbudowa serwisu internetowego)
 DO GÓRY   ID: 12469   A:          


Program 107
Droga do wolności Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych
(opracowanie pozyskanego archiwum, przygotowanie prezentacji internetowej na stronach: www.sowiniec.com.pl i www.brygadaswietokrzyska.pl oraz film dokumentalny)
 DO GÓRY   ID: 12472   A:          

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm