L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwalia / Kolekcje \ Archiwum b. Komisji Historycznej ZBOWiD (Arch. 5 III)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 32


1.

[I oto nadchodzi tragiczny rok 1939. Ochotnica została zajęta...]. – [S.l. : s.n.]. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn. - dotyczy okupacji niemieckiej w Ochotnicy i okolicach
Nr 1707

Arch. 05 III nr 1707
 DO GÓRY   ID: 54073   A: ar         

2.
"Cyryl"
Balula do Świdra o zmianie kryptonimów placówki / "Cyryl". – [B. m.], 1943. – 1 k. ; 15 cm
Uwagi: fotokopia, w 7 egzemplarzach
Nr 0952

Arch. 05 III nr 952
 DO GÓRY   ID: 15771   A:          

3.
"DOBROGOST"
Rozkaz do "Skały" z 21.3.1943 r. / "Skała". – [B. m.], 1943. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: fotokopia, w 3 egzemplarzach
Nr 0949

Arch. 05 III nr 949
 DO GÓRY   ID: 15760   A:          

4.
"FERRY"
Przedstawienie do odznaczenia za pracę konspiracyjną / "Ferry". – Olsztyn, 1974. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0690

Arch. 05 III nr 690
 DO GÓRY   ID: 15403   A:          

5.
"GÓRAL"
Wspomnienia członka grupy kurierskiej ZWZ 1939-1942 / "Góral". – Zakopane, 1960. – 22 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis

II wojna światowa (1939-1945), ZWZ- AK Okręg Kraków, Kurierzy Tatrzańscy (1939-1942), Polacy na Węgrzech 1939-1945), załączniku dokumenty dot. działalności ZBOWID- koło Zakopane
Nr 0065

Arch. 05 III nr 65
 DO GÓRY   ID: 12112   A:          

6.
"NIEDŹWIEDŹ"
Rozkaz szczegółowy nr 1 z 25.8.1944 r. / "Niedźwiedź". – [B. m.], 1944. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: fotokopia, w 3 egzemplarzach
Nr 0950

Arch. 05 III nr 950
 DO GÓRY   ID: 15761   A:          

7.
"ORZEŁ"
Wysiedlenie. Egzekucja. Rodzina walcząca / "Orzeł". – [B. m., po 1945]. – 3 k., 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0252

Arch. 05 III nr 252
 DO GÓRY   ID: 14891   A:          

8.
"OSTOJA"
Nadanie "Krzyża Walecznych" dla st. strz. "Bruneta". Nominacja st. strz. "Bruneta" plutonowym / "Ostoja". – [B. m., po 1945]. – 2 k. ; 7 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0927

Arch. 05 III nr 927
 DO GÓRY   ID: 15732   A:          

9.
"PUCHACZ"
Wspomnienia / "Puchacz". – [B. m., po 1945]. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 1229

Arch. 05 III nr 1229
 DO GÓRY   ID: 16112   A: łm         

10.
"RADWAŃSKI"
Działalność profilaktyczna Armii Krajowej / "Radwański". – Kraków, 1987. – 10 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, dołączono 2 zdjęcia
Nr 1498

Arch. 05 III nr 1498
 DO GÓRY   ID: 16064   A: dk         

11.
"RAWICZ"
Wyciąg z rozkazu Dow. Obw. z 31.3.1943 r. / "Rawicz". – [B. m.], 1943. – 1 k. ; 15 cm
Uwagi: fotokopia, w 3 egzemplarzach
Nr 0951

Arch. 05 III nr 951
 DO GÓRY   ID: 15769   A:          

12.
"RYSZEK Z MIELCA"
Komu? / "Ryszek z Mielca". – [B. m., po 1945]. – 30 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, dołączono odręcznie sporządzone indeksy
Nr 1468

Arch. 05 III nr 1468
 DO GÓRY   ID: 15873   A: dk         

13.
"SALLA"
To nie był sen / "Salla". – [B. m., po 1945]. – 3 k., 30 cm
Uwagi: ręczne zapiski
Nr 0251

Arch. 05 III nr 251
 DO GÓRY   ID: 14890   A:          

14.
"SKAŁA"
Rozkaz z 10.5.1942 r. / "Skała". – Bug, 1942. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: fotokopia, w 3 egzemplarzach
Nr 0948

Arch. 05 III nr 948
 DO GÓRY   ID: 15759   A:          

15.
"WILCZEK"
List w sprawie wróżbitek z Makowa Podhalańskiego / "Wilczek". – [B. m.], 1967. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, w 3 egzemplarzach
Nr 0771

Arch. 05 III nr 771
 DO GÓRY   ID: 15505   A:          

16.
Nr 1575
[Odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie]. – [Kraków, s.n., 1976]. – [9] k. ; 30 cm
Uwagi: zawiera: zaproszenie na uroczystość odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie (16 X 1976) oraz reprinty innych dokumentów dotyczących tego wydarzenia w teczce z napisem: 1976 : kopie dokumentów z kroniki koła

Arch. 05 III nr 1575
 DO GÓRY   ID: 16000   A: dk         

17.
40 lat LWP (1943-83). – Kraków, 1983. – 26 k. ; 21 cm
Uwagi: biuletyn
Nr 1567

Arch. 05 III nr 1567
 DO GÓRY   ID: 15987   A: dk         

18.
6 matryc z okresu okupacji. – [B. m., po 1939]. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 1183

Arch. 05 III nr 1183
 DO GÓRY   ID: 15950   A: łm         

19.
ABRAMOWICZ Katarzyna Gabriela
My z Pędzichowa / Katarzyna Gabriela Abramowicz "Kwadra". – Kraków, [po 1945]. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, w 2 egzemplarzach
Nr 0368

Arch. 05 III nr 368
 DO GÓRY   ID: 15053   A:          

20.
ABRASZEWSKI Franciszek
My i oni : wspomnienia z okupacji na terenie obwodu AK-Puławy / Franciszek Abraszewski "Puławiak". – Kraków, 1959. – 69 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, w 2 egzemplarzach
Nr 0525

Arch. 05 III nr 525
 DO GÓRY   ID: 15152   A:          

21.
ADAMCZYK Józef
Historia pewnego działka / Józef Adamczyk. – Kraków, 1987. – 5 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, dołączono odręczne indeksy
Nr 1485

Arch. 05 III nr 1485
 DO GÓRY   ID: 16048   A: dk         

22.
Adamczyk Maria
Relacja przeprowadzona z Marią Adamczyk z Bludzy / Maria Adamczyk. – [S.l. : s.n.], 1968. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: 3 egz. - rkps i maszyn. z kopią
Nr 1680
 DO GÓRY   ID: 54022   A: ar         

23.
ADAMCZYK Michał
Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945 z terenu Trzebinii / Michał Adamczyk. – Trzebinia, 1960. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: rękopis

II wojna światowa (1939-1945), okupacja hitlerowska, Trzebinia
Nr 0124

Arch. 05 III nr 124
 DO GÓRY   ID: 14754   A:          

24.
ADAMCZYK Walenty
Ocena książki J. Guzika pt. "Racławickie wezwania" (1987) / Walenty Adamczyk "Granit". – Kraków, 1988. – 336 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, dołączono zbiór dokumentów jako załączników do oceny książek Józefa Guzika
Nr 1579

Arch. 05 III nr 1579
 DO GÓRY   ID: 16006   A: dk         

25.
Adamczyk Walenty
Relacja wstępna dotycząca mojej działalności w BCh w powiecie krakowskim w latach 1942-1943 / Walenty Adamczyk. – Kraków, 1963. – 9 k. ; 30 cm
Uwagi: 5 egz. - maszyn. z kopiami
Nr 1682
 DO GÓRY   ID: 54024   A: ar         

26.
Ahnenpass. – Kraków, 1939. – 47 k. ; 24 cm
Uwagi: książeczka, dołączono 21 fotokopie kart
Nr 1084

Arch. 05 III nr 1084
 DO GÓRY   ID: 15766   A:          

27.
Akcje bojowe oraz ich uczestnicy z okresu okupacji na terenie b. gminy Luborzyca w 1939-1945 . – Kraków, 1971. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0586

Arch. 05 III nr 586
 DO GÓRY   ID: 15218   A:          

28.
Akt oskarżenia przeciwko Filipowi Robertowi Wessmann, Arno Ryszardowi Sehmisch : tłumczenie z niemieckiego. – Freiburg, 1964. – 124 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, w 4 egzemplarzach. - Tłumaczenie z języka niemieckiego
Nr 0276

Arch. 05 III nr 276
 DO GÓRY   ID: 14939   A:          

29.
Aleksandrowicz Jerzy
Wspomnienia żołnierskie (Działalność pod odcinka 1 A Obszar Kraków w okresie okupacji hitlerowskiej) / Jerzy Aleksandrowicz "Czyżyk". – Katowice. – 18 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
nr 0412

Arch. 05 III nr 412
 DO GÓRY   ID: 36052   A: ku         

30.
ALEKSANDROWICZ Julian
Opowiadanie dra Twardego / Julian Aleksandrowicz "Twardy". – [Kraków, po 1945]. – 114 k. ; 30 cm
Uwagi: Egzemplarz w dwóch kopiach, maszynopis. - W egz. A fotokopia zaświadczenia podpisanego przez por. "Graba" dowódcy "Bociana" z 2 X 1944 oraz odpis zaświadczenia dotyczącego przebiegu służby por. "Twardego". - ZWZ-AK, BCH


II wojna światowa (1939-1945), lekarze, kampania wrześniowa, getto krakowskie, Armia Krajowa, paniętniki
NR 0044

Arch. 05 III nr 44
 DO GÓRY   ID: 11718   A:          

31.
ALEKSANDROWICZ Kazimierz
Skrócony zarys działalności zgrupowania SZP - ZWZ - AK - SOB - RPPS - PAL "Huragana" - Aleksandrowicza Kazimierza b. dow. VI brygady X Okręgu PAL / Kazimierz Aleksandrowicz. – Radom, [po 1945]. – 32 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis w 5 egzemplarzach z załączonymi czterema zaświadczeniami i jedną fotografią
Nr 0261

Arch. 05 III nr 261
 DO GÓRY   ID: 14909   A:          

32.
AMBROZY Stanisław
O potwierdzenie stopnia wojskowego AK i odznaczeń / Stanisław Ambrozy. – Kraków, 1957. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0993

Arch. 05 III nr 993
 DO GÓRY   ID: 15635   A:          

33.
Andruszkiewicz Eugenia
Relacja Eugenii Andruszkiewicz - nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Jordanowie / Eugenia Andruszkiewicz ; wywiad przeprowadzili: Ewa Kosińska i Lesław Morawiecki. – Jordanów, 1970. – 3 k. ; 30 cm
Uwagi: 3 egz.: rkps i maszyn. z kopią
Nr 1738
 DO GÓRY   ID: 54105   A: ar         

34.
Ankieta o przynależności do Szarych Szeregów. – Kraków, 1982. – 4 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 1556

Arch. 05 III nr 1556
 DO GÓRY   ID: 16248   A: dk         

35.
ANONIM Z KRAKOWA
O pracy konspiracyjnej Stanisława Dubiela / Anonim z Krakowa. – Kraków, 1970. – 2 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0579

Arch. 05 III nr 579
 DO GÓRY   ID: 15213   A:          

36.
Apel do pracowników. – [B. m., 1944]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: reprodukcja
Nr 0654

Arch. 05 III nr 654
 DO GÓRY   ID: 15348   A:          

37.
APOSTOŁ-STANISZEWSKA Jadwiga
Oko w oko z konfidentem / Jadwiga Apostoł-Staniszewska "Wykrot". – Szczecin, [po 1945]. – 34 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0366

Arch. 05 III nr 366
 DO GÓRY   ID: 15051   A:          

38.
Armia Krajowa na terenie miasta Jaworzna : rys historyczny działalności Ruchu Oporu w latach 1939-1945 / Bogusław Pędzikiewicz "Drozd", Jan Białowieski "Janosik". – Jaworzno, 1971. – 23 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0530

Arch. 05 III nr 530
 DO GÓRY   ID: 15157   A:          

39.
Augustyniak F.
Relacja przeprowadzona z F. Augustyniakiem pseudonim "Klucz" / F. Augustyniak "Klucz" ; wywiad przeprowadzili: Maria Janik, Janusz Gerlach. – [S.l. : s.n.], 1968. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: 3 egz. - rkps i dwa masz.
Nr 1675
 DO GÓRY   ID: 54015   A: ar         

40.
AULICH Maria
Wspomnienia z pracy w szkolnictwie polskim w Czajau w Kazachstanie (ZSRR) / Maria Aulich. – Kraków, 1974. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0701

Arch. 05 III nr 701
 DO GÓRY   ID: 15411   A:          

41.
BACHULSKI Józef
Informacje o sobowtórze Hitlera / Józef Bachulski. – Nowy Targ, 1968. – 6 k. ; 30 cm
Uwagi: rękopis, dołączono wycinek z prasy niemieckiej oraz maszynopis pisma od ZBOWiD w Krakowie
Nr 0945

Arch. 05 III nr 945
 DO GÓRY   ID: 15755   A:          

42.
BAJER Jakub
Straszliwa pacyfikacja w Wiśniowej w poezji ludowej / Jakub Bajer. – Wiśniowa, 1974. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: rękopis, w 2 egzemplarzach (kopia maszynopis)
Nr 0677

Arch. 05 III nr 677
 DO GÓRY   ID: 15379   A:          

43.
BAJER Jakub
Straszliwa pacyfikacja w Wiśniowej / Jakub Bajer. – Wiśniowa, [po 1945]. – 11 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 1281

Arch. 05 III nr 1281
 DO GÓRY   ID: 16289   A: łm         

44.
BAJUR Janina
Praca kolportera prasy w AK / Janina Bajur "Wanda". – Kraków, [po 1945]. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis uzupełniany odręcznie
Nr 0716

Arch. 05 III nr 716
 DO GÓRY   ID: 15436   A:          

45.
Balalowa Katarzyna
Moje wspomnienia z okupacji niemieckiej od 1939 do 1945 roku / Katarzyna Balalowa. – Kraków, 1965. – 10 k. ; 30 cm
Uwagi: maszyn.
Nr 1711
 DO GÓRY   ID: 54078   A: ar         

46.
Balaryn Antoni
Wspomnienia / Antoni Balaryn. – Radomyśl Wielki, 1987. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis, dołączono odręczne indeksy
Nr 1492

Arch. 05 III nr 1492
 DO GÓRY   ID: 16057   A: dk         

47.
BALLENSTEDT (?)
Pozostały głównie tory. Ze wspomniń d-cy komp. sap. kol. 1939 r. / Ballenstedt(?) "Saper" . – [B. m., po 1945]. – 8 k., 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0235

Arch. 05 III nr 235
 DO GÓRY   ID: 14851   A:          

48.
BAŁOS Ludwik
I Bitwy Armii "Kraków". II Sojusze i sojusznicy Polski. III Kampania Wrześniowa 39 r. (w telegr. skrócie) / Ludwik Bałos. – [B. m., po 1945]. – 152 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis w 2 egzemplarzach
Nr 1157

Arch. 05 III nr 1157
 DO GÓRY   ID: 15907   A: łm         

49.
BAŁOS Ludwik
Komunikat o działaniach Grupy Operacyjnej "Boruta" w dn. 5-8 września 1939 r. oraz 2 i 3 Bryg. Górskiej (z G.O. "Jasło") / Ludwik Bałos. – [B. m., po 1945]. – 34 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis w dwóch egzemplarzach
Nr 1075

Arch. 05 III nr 1075
 DO GÓRY   ID: 15377   A:          

50.
BAŁUK Stefan
Aresztowania w Myślenicach / Stefan Bałuk. – Myślenice, 1961. – 1 k. ; 30 cm
Uwagi: maszynopis
Nr 0977

Arch. 05 III nr 977
 DO GÓRY   ID: 15820   A: dk         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm