L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Opracowania / Projekty \ Brygada Świętokrzyska NSZ \ Noty biograficzne oficerów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 15


151.
Głowacz Józef "Ciemniowski", ur. 18 V 1907 w Kamieńcu Podolskim, por. art. ss. (1 I 1936), absolwent szkoły średniej (j. rosyjski, niemiecki) oraz Szkoły Podchorążych w Gródku Jagiellońskim (1929/30) i Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (1930-1932), od 22 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4002, od 9 II 1946 zca dca komp. 4002, 22 III 1946 przeniesiony do OZ (anulowano).
 DO GÓRY   ID: 26878   A: pl         

152.
Głowiński Zygmunt "Głowacz", ur. 3 IX 1907 w Wierzbicach pow. Lipno, ppor. rez. piech. (1 I 1933) z przydziałem do 14 pp. we Włocławku, z zawodu nauczyciel, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie (1929/30), przyjęty do służby w Ośrodku Fürstenfeldbruck, od 7 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4088.
 DO GÓRY   ID: 26879   A: pl         

153.
Gobryk Stanisław "Bohun", po wojnie Bohun Stanisław, ur. 27 IX 1912 w Koluszkach, z zawodu urzędnik kolejowych, absolwent szkoły średniej i 2 lat studiów prawniczych (j. niemiecki, francuski i słabo angielski) oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1930/31), od 24 XI 1945 dowódca I plutonu w kompanii 4014, 12 XII 1945 wyjazd służbowy, 19 I 1946 zwolniony ze służby (nieuczciwość).
 DO GÓRY   ID: 26880   A: pl         

154.
Godlewski Ryszard "Ożóg" po wojnie Ożóg Ryszard, ur. 11 V 1911 Dzierzbice p. Kutno, ppor. rez. piech. (1 I 1935), kpt. NSZ i OW, absolwent szkoły średniej oraz Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zamościu-Tomaszowie (1932/33), z zawodu urzędnik kolejowy, w czasie wojny m.in. p.o. szef Wydziału III Komendy Okręgu Warszawskiego NSZ, komendant dzielnicy NSZ Praga, uczestnik powstania warszawskiego (oficer taktyczny KG NSZ), po powstaniu w obozie jenieckim, od 12 VI 1945 w Brygadzie, tego samego dnia mianowany zastępcą dowódcy IV batalionu, po reorganizacji z 16 VIII 1945 r. dowódca samodzielnej kompanii nr 8, od 21 IX 1945 zastępca komendanta Ośrodka Zapasowego, od 26 IX 1945 dowódca grupy oficerskiej Ośrodka Zapasowego, od 3 X 1945 tymczasowy dowódca kompanii wartowniczej 4002, 31 XII 1945 przeniesiony z kompanii 4002 do dyspozycji mjr. "Aleksandra". Od 23 IV 1946 dca komp. (4028) 4104 i zca oficera łącznikowego 192 LSC.
 DO GÓRY   ID: 26881   A: pl         

155.
Gola Gerhard "Alojzy Mazurek", ur. 29 IV 1916 Królewska Huta, ppor. rez. art. (1 I 1938), z zawodu urzędnik, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki, angielski) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, 8 I 1946 przydzielony do komp. 4017, od 26 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4017, 30 IV 1946 zwolniony ze służby na własną prośbę w związku z powrotem do kraju.
 DO GÓRY   ID: 26882   A: pl         

156.
Golka Jan "Klemens" "Siedemski Klemens" "Wojciech Siedemski" pchor. /ppor., zastępca szefa (X 43), następnie szef (od VI 1944) Oddziału VI Komendy Okręgu V Kieleckiego NSZ.
 DO GÓRY   ID: 26883   A: pl         

157.
Gomolewski Feliks "Gąsiorowski", ur. 5 XI 1909 Poznań, ks. kpt., absolwent wyższych studiów teologicznych (j. niemiecki, francuski), od 7 XII 1945 kapelan Ośrodka Norymberga (Kitzingen), kapelan komp. 4231 Mannheim (1946-47).
 DO GÓRY   ID: 26884   A: pl         

158.
Gorczyński Mieczysław, w OW Gorczyński Edmund ppor., jesienią 1945 przybył do Brygady Świętokrzyskiej z I Zgrupowania POW Lubeka, 17 XI 1945 przydzielony do komp. 4001 (dowódca plutonu), 26 I 1946 przeniesiony do komp. 4002, przeniesienie anulowano 23 II 1946.
 DO GÓRY   ID: 26885   A: pl         

159.
Gostomski Witold "Nałęcz", "Wiktor", "Hubert" (- 16 IX 1944), ppor. rez. WP, mgr, /mjr NSZ, szef II Oddziału Sztabu Głównego ZJ, szef Wydz. II Sztabu Dowództwa NSZ (XII 1942 – XII 1943), 7 VIII 1944 dołączył do 204 pp. z grupą 25 ludzi, od 11 VIII 1944 szef wywiadu i prokurator sądu polowego Brygady, zastrzelony 16 IX 1944 w Krakowie na spotkaniu z "Tomem" w ramach rozgrywek wewnątrz NSZ (w Brygadzie głoszono, że padł w walce z Niemcami), pośmiertnie (20 XII 1944) odznaczony Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami.
 DO GÓRY   ID: 26886   A: pl         

160.
Götz [Goetz] Jan Feliks "Zawada", ur. 4 VI 1913 Nowe Miasto – Pomorze, ppor. rez. piech. (1 I 1937), wykształcenie średnie (j. niemiecki, angielski słabo), absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu (1934/35), w drugiej połowie listopada 1945 r. wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej z Samodzielnego Zgrupowania Pöhls POW Lubeka, w Brygadzie od 17 XI 1945 jako dca plutonu w komp. 4010, od 6 VI 1946 dca plutonu w komp. 4102.
 DO GÓRY   ID: 26887   A: pl         

161.
Górczyński Mieczysław ur. 22 I 1926 Pruszków – Warszawa, ppor. rez. piech., wykształcenie średnie (j. niemiecki), absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych rezerwy AK (I-VII 1944), w Brygadzie od 17 XI 1945 jako dca plutonu w komp. 4001, od 26 I 1946 dca plutonu w komp. 4002.
 DO GÓRY   ID: 26888   A: pl         

162.
Górski Antoni "Jacek", "Żyłowski", 25 IX 1921 Mirotki p. Stargard, ppor. (1 I 1946), absolwent konspiracyjnego liceum w Warszawie (1942) i 4 semestrów ekonomii politycznej na Ukrainian Free University w Monachium (1947-49), w czasie wojny od 1 III 1940 ZJ, IZZ-NSZ w Warszawie, szef ekspedycji drukarni "Szańca" (1939-42), KL (od 20 II 43), st. strz. (15 VI 42), kpr. pchor. (20 I 43), Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty NSZ w Warszawie (28 I – VII 43), plut. pchor. (28 VII 43), 4-miesięczny kurs wywiadu (1941), szef sekcji komórki likwidacyjnej NSZ – KZZ (20 I 43 – 28 VII 43), KL Oświęcim i Mauthausen (1943-45), następnie 2 Korpus i BS. W 1947 r. w ośrodku Monachium; Krzyż Zasługi z Mieczami (VII 42) za organizowanie kolportażu i drukowanie "Szańca” od 1939 r., KW (V 43).
 DO GÓRY   ID: 26890   A: pl         

163.
Górski Antoni Kleofas Światopełk "Jacek Żyłowski", ur. 25 IX 1921 Mirotki pow. Starogard, ppor. rez. piech., z zawodu student ekonomii politycznej, absolwent szkoły średniej (duża matura, j. niemiecki, włoski) i konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty NZS w Warszawie (1943), od 1 XI 40 w ZJ (kolporter i szef ekspedycji drukarni "Szańca"), członek ZJ – KZZ (do 28 VII 43), 31 VII 43 aresztowany i do 8 V 1945 więzień obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Mauthausen. W sierpniu 1945 zameldował się w dowództwie BS w Coburgu i został odkomenderowany do 2 Korpusu, gdzie do 1 IV 1946 służył w kompanii administracyjnej sztabu 2 Korpusu, a 1 V 1946 powrócił do Niemiec, od 1 V 1946 na stażu w komp. 4082, od 1 VI 1946 dowódca plutonu i oficer oświatowy w kompanii 4103, a następnie 4128. 5 XI 1947 zdemobilizowany.
 DO GÓRY   ID: 26889   A: pl         

164.
Górski Stanisław, ur. 12 III 1909 Holanda p. Mołodeczno, ppor. rez. piech. (1 III 1937), z zawodu agronom, absolwent szkoły średniej (j. rosyjski) i Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 13 DP w Równem (1933/34), od 18 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej. Otrzymał urlop dla zlikwidowania swoich spraw osobistych i nie powrócił, jesienią 1946 kpt. OW w Käfertalu.
 DO GÓRY   ID: 26891   A: pl         

165.
Grabda Stanisław August "Wir", "Olszyna", "Bem" (3 XII 1916 Podedworze k. Chmielnika – 15 IV 1953 więzienie w Kielcach), syn Jana, ziemianina, i Stanisławy z Musiałow, plut. pchor. WP, ppor. NSZ, absolwent Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Kielcach (1938) i Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Piechoty w Kielcach przy 4 pp. Leg., uczestnik kampanii wrześniowej, od wiosny 1940 r. w ZJ-NSZ, zastępca dowódcy ("Horskiego") i dowódca oddziału partyzanckiego NSZ w pow. stopnickim (1943-1944), od 9 VI 1944 w 204 pp., od 19 VI 1944 dowódca 4 kompanii 204 pp., 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia porucznika, od 11 VIII 1944 dca 1/204 pp., od 29 VIII 1944 dowódca kompani ochronnej przy dowództwie Brygady, dowódca kompanii 204 pp., uczestnik walki pod Cacowem (20 IX 1944), pod koniec listopada 1944 r. odłączył od BS ze swym oddziałem na skutek konfliktu z dowództwem (Wg S. Władyki oskarżył bezpodstawnie jednego z oficerów sztabowych o kradzież pieniędzy, a po skierowaniu sprawy do sadu wojskowego odszedł ze swą kompanią) i podporządkował się 106 DP AK, kontynuował działalność do 1947, m.in. organizując w rejonie Gdańska tzw. "bazy przetrwania" dla żołnierzy NSZ, ujęty i skazany na śmierć, został stracony (powieszony) w kieleckim więzieniu Odznaczony KW (27 VII 1944).
 DO GÓRY   ID: 26892   A: pl         

166.
Grabowski Leonard, ur. 14 X 1911 w Białymstoku, ppor. rez. piech. (1 I 1937), z zawodu technik, absolwent szkoły średniej (słabo j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 59 pp. (1933/34), od 1 XII 1945 dowódca plutonu w kompanii 4015, w lutym 1946 oficer kompanii 4008.
 DO GÓRY   ID: 26893   A: pl         

167.
Graczyk ppor., oficer II batalionu, po reorganizacji z 17 VIII 1945 oficer żandarmerii w kompanii kpt. "Ożoga", 26 IX 1945 przydzielony do dyspozycji dcy kompanii liniowej OZB.
 DO GÓRY   ID: 26894   A: pl         

168.
"Granit" (NN) ppor., od 13 X 1944 w Brygadzie (202 pp.), od 16 X 1944 zastępca dowódcy kompanii broni towarzyszącej i dowódca plutonu ckm w batalionie Legii Nadwiślańskiej (202 pp.), od 2 I 1945 r. dowódca plutonu ckm w Pułku Jasnogórskim, od 12 I 1945 r. dowódca kompanii ckm Pułku Legii Nadwiślańskiej, 27 I 1945 r. skazany przez sąd polowy Brygady na karę śmierci za dezercję.
 DO GÓRY   ID: 26815   A: pl         

169.
Grodziński Stanisław "Bilewicz" ("Bielewicz") po wojnie Bilewicz [Bielewicz] Stanisław, ur. 15 I 1907 Śrem, ppor. rez. piech., wykształcenie średnie (j. niemiecki, angielski słabo), absolwent Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie 1928/29, zatrudniony jako kontraktowy oficer PW i WF, w Brygadzie od 17 XI 1945 przydzielony jako dca plutonu do komp. 4012 (4103), 7 III 1946 nominacja na porucznika (na czas służby w kompaniach wartowniczych) i objęcie funkcji zastępcy dcy kompanii 4003, w 1947 r. zca dcy komp. 4012.
 DO GÓRY   ID: 26895   A: pl         

170.
Gross Witold, ur. 29 VIII 1914 Poznań, ppor. rez. piech., z zawodu fotograf-reporter, absolwent WSH (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 57 pp. w Poznaniu, od 1 VI 1946 dowódca plutonu w kompanii 4009.
 DO GÓRY   ID: 26896   A: pl         

171.
"Gryf", po wojnie Gryf Jacek, ur. 28 II 1922 w Poznaniu, ppor. czasu wojny 28 XII 1945), bez zawodu po wojnie kreślarz, syn Bernarda i Marii z Nowaków, ukończył 4 klasy gimnazjum w Poznaniu (1938), rok Liceum Mechanicznego w Poznaniu, matura na prywatnych kompletach w Krakowie, zweryfikowana w Monachium (duża matura, j. niemiecki), w czasie wojny w Krakowie, gdzie od 1942 w ZJ (wywiad, kontrwywiad, kolportaż), konspiracyjną Szkołę Podchorążych Piechoty NSZ w Krakowie (V – IX 1943), następnie adiutant i zastępca oficera organizacyjnego Okręgu NSZ Kraków, od 11 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, w plutonie CKM tam awans na kpr. pchor. (11 XI 1944), od 22 V 1945 w kancelarii O II, 28 XII 1945 przydzielony do dyspozycji mjr. Aleksandra (ekspozytura wywiadowcza Regensburg "En") i mianowany na porucznika, od 15 VI 1946 w Käfertalu.
 DO GÓRY   ID: 26816   A: pl         

172.
Gryl Konstanty "Naroczyński Władysław", ur. 29 I 1906 Dnewka, Rosja, por. piech. ss. (1 I 1935), wykształcenie średnie (j. niemiecki, francuski), absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (1929-1932), w czasie wojny m.in. w Oflagu II D Grossborn-Westfalenhof, do Brygady przybył w połowie listopada 1945 r. z I Zgrupowania POW Lubeka, w Brygadzie 17 XI 1945 przydział do komp. 4017, następnie w komp. 4000, a pod koniec grudnia jako zca dcy kompanii 4013 (Ośrodek Bamberg), 22 XII 1945 tygodniowy urlop do Lubeki (pewnie werbunek), 25 I 1946 tygodniowy urlop do Hamburga. 29 I 1946 otrzymał kolejny okolicznościowy urlop do Lubek, z którego chyba już nie powrócił.
 DO GÓRY   ID: 26897   A: pl         

173.
Grzybowski Stanisław "Litwiński", ur. 20 IV 1911 Piława-Warszawa, ppor. rez. piech.(1 I 1938), z zawodu student, absolwent szkoły średniej i jednego roku prawa (j. niemiecki, słabo angielski) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Siedlcach (1934/35), od 1 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 4 I 1946 dowódca plutonu w kompanii 4100, 31 I 1946 przeniesiony do komp. 4102, od 16 II 1946 w Ośrodku Fürstenfeldbruck, od 2 IV 1946 dowódca plutonu w kompanii 4086.
 DO GÓRY   ID: 26898   A: pl         

174.
Gularski Tadeusz "Jacyna", ur. 7 VI 1913 Warszawa, por., absolwent SGGW w Warszawie, inż. rolnik, uczestnik kampanii wrześniowej (13 p. k. al. Równe), od 20 IX 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 29 IX 1944 r. oficer 1 kompanii 202 pp., od 2 I 1945 zastępca, a następnie dowódca plutonu artylerii, od 9 VI 1945 r. dowódca baterii artylerii, 8 IX 1945 r. wyjechał służbowo i już nie powrócił.
 DO GÓRY   ID: 26899   A: pl         

175.
Gumowski Jacek Władysław "Jacek" (7 VII 1914 Kraków – 10 V 2003 Chicago) plut. pchor., ppor. NSZ, syn kustosza Muzeum Czapskich, od 1920 mieszkał w Poznaniu, następnie w zakupionym majątku Dębowiec k. Gniezna, z zawodu rolnik i kierowca samochodowy, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (26 VI 1935) [Wydziału Rolnego Uniwersytetu Poznańskiego], Wyższego Kursu Mechanicznego w Krakowie i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (20 IX 1934 – 28 VIII 1935), którą ukończył z wynikiem dobrym w stopniu kpr. pchor., a następnie został awansowany do stopnia plut. pchor. (16 IX 1935); kilkakrotne ćwiczenia w 69 pp., 26 VII 39 zmobilizowany, uczestnik kampanii wrześniowej (dca plutonu taczanek 69 pp. Gniezno), ranny pod Kutnem, od 28 IX do 29 XI 39 w niewoli, po ucieczce z niewoli pracował jako szofer w zarządzie drogowym w Rzeszowie, Krakowie i Kielcach, przez pewien czas w ZWZ (1941) Od V 42 w ZJ, w 1943 r. w oddz. Skolimów (AK), oficer do specjalnych poruczeń i dowódca oddziału Akcji Specjalnej w Okręgu Kieleckim NSZ, od 20 VII 1944 w 204 pp. Ziemi Kieleckiej, od 10 VIII 1944 w Brygadzie. Wg opinii kpt. "Gustawa": "Wzorowy żołnierz, bardzo pilny, oddający się pracy z poświęceniem, samodzielny, zdyscyplinowany" w związku z czym awans na ppor. w pełni uzasadniony. 21 VII 1944 r. awansowany do stopnia ppor., 20 I 1945 dołączył do Brygady wraz T. Piaseckim "Gustawem", od 15 II 1945 adiutant Pułku Poznańskiego, organizator kursów dla kierowców samochodowych (23 II 1945), od 18 IV 1945 oficer techniczny sztabu Brygady, od 26 VI 1945 oficer techniczny kolumny samochodowej, po reorganizacji z 17 VIII 1945 dowódca plutonu w kompanii nr 7 "Żura", 14 IX 1945 r. "wyjechał służbowo", najprawdopodobniej do 2 Korpusu. Po powrocie pod koniec 1945 r. ppor. i oficer do specjalnych zleceń. Wówczas prawdopodobnie podjął współpracę z wywiadem amerykańskim (CIC). Od 1 X 1945 oficer Zewnętrznym Ośrodku Gospodarczym.
 DO GÓRY   ID: 26900   A: pl         

176.
Gurtys Stanisław "Górski", ur. 10 XI 1887 Tymna pow. Kamieniec, kpt. rez. art., z zawodu lektor Uniwersytetu Poznańskiego (opl), absolwent studiów prawniczych (j. francuski, niemiecki), szkoły podchorążych w Saratowie (1916) Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu (1923), uczestnik walk o niepodległość (1919-20) w ramach 2 PAC i 4 DAC, ppor. (15 IX 19), por. (VII 20), kpt. (IV 21) od IX 23 w 9 PAC, od XII 28 w sztabie DOK VIII i VII (w międzyczasie szkoła gazowa i zbrojmistrzów), w VII 35 zwolniony ze służby, od IX 37 ponownie w służbie czynnej, od 1 IX 39 referent obrony plot w sztabie VII DOK Poznań, 22 IX 39 internowany na Węgrzech, 27 III 1945 przybył do Niemiec z Austrii, od 18 V 1946 na stażu w komp. 4082, od 6 VI 1946 w OC Käfertal, 5 VIII 1947 zwolniony do obozu cywilnego w Heilbronn.
 DO GÓRY   ID: 26901   A: pl         

177.
"Gustaw", po wojnie Gustaw Kryszkiewicz [Hryszkiewicz Teodor "Gustaw"] kpt., ur. 16 XII 1911 w Środzie, kpt., ukończył szkołę średnią i zaliczył dwa lata studiów uniwersyteckich (j. niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie (1931/32), od 11 VIII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, kierownik AS, od października 1944 oficer 3 kompanii 204 pp., od 2 I 1945 dowódca II batalionu Pułku Jasnogórskiego, skierowany na leczenie nie dołączył do Brygady przed wymarszem na zachód. Po dotarciu do Niemiec już po zakończeniu wojny został jesienią 1945 r. p.o. szefem O. IV i kierownikiem Zewnętrznego Ośrodka Gospodarczego w Obermanzig. 15 XI 1946 zwolniony ze służby. Od 11 VIII 1944 komendant Kwatery Głównej BS.
 DO GÓRY   ID: 26822   A: pl         

178.
Guzik Franciszek "Seweryn" kpt. /mjr, szef uzbrojenia Komendy Okręgu V Kieleckiego (X 43).
 DO GÓRY   ID: 26902   A: pl         

179.
Hajdas Antoni, ur. 16 V 1898 Swoszowice p. Radom, ppor. rez. piech. (1 IX 1931), z zawodu urzędnik państwowy, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu (1927/1928), od 8 II 1946 przydzielony do plutonu żandarmerii w Dowództwie I GKW, od 13 II 1946 dca posterunku żandarmerii w Ośrodku Norymberga, 30 IV 1946 przeniesiony do OC Käfertal, gdzie przebywał jeszcze w sierpniu 1946.
 DO GÓRY   ID: 26916   A: pl         

180.
"Hak", w OW Hakowski Henryk, plut. pchor. NSZ (1 V 1945), ppor. OW, kpr. pchor. w 2 komp. 202 pp, 1 V 1945 awans na plut. pchor., 3 IX 1945 przeniesiony do komp. 6, 16 IX 45 przeniesiony czasowo do komp. 1, od 21 IX 45 w komp. 4000, 15 X 45 odkomenderowany do plutonu wartowniczego w Ochenfurt, ppor. OW, dca plutonu w komp. 4207 wydawca i redaktor "Głosu Kompanii 4207" (1947, V 1948).
 DO GÓRY   ID: 26903   A: pl         

181.
Hauf [Hauff] kpt., wykładowca taktyki piechoty, organizacji armii niemieckiej, technicznego i taktycznego użycia broni na brygadowym kursie dla oficerów sztabowych i starszych (18 – 28 III 1945).
 DO GÓRY   ID: 26917   A: pl         

182.
Hedrych Zbigniew, ur. 5 VII 1910 w Łodzi, sierż., ppor. art. (18 I 1946), z zawodu technik kanalizacyjny, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, od 16 XI 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 11 XII 1945 zca dcy I plutonu w komp. 4014, 10 I 1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, 18 I 1946 awansowany (ze starszeństwem z 1 I 1946) do stopnia ppor. i przydzielony jako dca plutonu do komp. 4017, 14 II 1946 przeniesiony do komp. 4103 (przemianowanej następnie na komp. 4012), od 15 III 1946 dowódca plutonu w kompanii (4011) 4005.
 DO GÓRY   ID: 26918   A: pl         

183.
Hejn Witold "Zbigniew Horsztyński" po wojnie Horsztyński Zbigniew Witold, ur. 1 VIII 1916 w Piotrkowie Trybunalskim, ppor. sap. ss., wykształcenie średnie (j. niemiecki), absolwent Szkoły Podchorążych Saperów w Warszawie (1934-37), w Brygadzie od 18 X 1945, od 20 X 1945 na stażu w komp. 4002, od 30 X 1945 dca plutonu w kompanii 4001, 1 XII 1945 mianowany porucznikiem ("na czas pełnienia służby w kompaniach wartowniczych") i zastępcą dcy kompanii 4001, urlop zdrowotny na podstawie orzeczenia lekarskiego (8-27 IV 1946), z którego chyba już nie powrócił do służby.
 DO GÓRY   ID: 26919   A: pl         

184.
Hendzel Stanisław "Gruda", "Górski", "Olaf", "Olesza", po wojnie Gruda Stanisław, Gruda-Hendzel Stanisław (8 VIII 1908 Białystok – 31 I 1992 Clermont-Fd., Francja) s. Stanisława i Marii z Iłowskich, ppor. rez. sap. (1 I 1936), kpt. NSZ (VI 1944, ze starszeństwem 1 I 1944, awans potwierdzony przez Andersa), absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie (1928) i wydziału inżynierii Politechniki Warszawskiej (1938), j. rosyjski, z zawodu inżynier budownictwa lądowego, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów Modlin (1933/34), uczestnik kampanii wrześniowej, od X 1939 r. członek Związku Jaszczurczego w Warszawie (oficer do specjalnych zleceń i adiutant komendanta okręgu), od wiosny 1944 w dyspozycji Sztabu Głównego NSZ, a tuż przed powstaniem mianowany zastępcą szefa Oddziału Organizacyjnego, uczestnik powstania warszawskiego, a następnie w niewoli (4 X 1944 – 2 V 1945), w Brygadzie od 21 VII 1945 z przydziałem do dowództwa Brygady, od 21 VII 1945 szef saperów Brygady, od 17 VIII 1945 oficer do zleceń w sztabie Brygady, od 20 VIII 1945 p.o. komendant Kwatery Głównej BS, od 26 IX 1945 zca dcy OZB, od 20 X 1945 dca kompanii liniowej OZ, od 8 XI 1945 dowódca kompanii wartowniczej 4008, 22-28 XI 1945 pobyt w szpitalu, od 12 XII 1945 komendant Obozu Ćwiczebnego Brygady, od 13 II 1946 dca komp. 4009 Feldkirchen. Pod koniec 1946 r. zrezygnował ze służby w kompaniach wartowniczych, a od początku 1947 r. podejmuje pracę w Zjednoczeniu Polskim Strefy Amerykańskiej (m.in. kierownik Okręgu Bawarii Północnej i Wielkiej Hesji i skarbnik Zjednoczenia Polskiego w Strefie Amerykańskiej), zajmując się głównie szkolnictwem.
 DO GÓRY   ID: 26920   A: pl         

185.
Hoffman Lech "Robak", ur. 15 VIII 1923 w Ostrzeszowie – Ostrów Wielkopolski, ppor. NSZ, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i konspiracyjnej szkoły podchorążych NSZ "Las I" (1943), od 29 V 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 6 VI 1946 dowódca plutonu w kompanii 4010.
 DO GÓRY   ID: 26921   A: pl         

186.
Hofman Mieczysław, ur. 11 X 1918 Poznań, ppor. rez. łączn., z zawodu technik-mechanik, absolwent szkoły średniej (j. niemiecki) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu (1938/39), od 22 II 1946 w Winzer, od 28 V 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej, od 6 VI 1946 dowódca plutonu w kompanii 4092.
 DO GÓRY   ID: 26922   A: pl         

187.
Hübner Henryk "Jarański" [Tarański], ur. 7 IV 1912 w Łodzi, ppor. rez. piech. (1 I 1936), z zawodu księgowy, absolwent szkoły średniej, dwuletniego kursu handlowego i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tomaszowie Lubelskim (1933/34), od 1 V 1946 na stażu w komp. 4083, od 24 V 1946 dowódca plutonu w kompanii 4017.
 DO GÓRY   ID: 26923   A: pl         

188.
Iłłakowicz Jerzy Olgierd "Zawisza", "Michał Zawisza", "Jerzy Zawisza" (8 III 1908 Łaziska k. Puław – 13 I 1984 Floryda, pochowany w Wilmington, Delaware, USA), kpt. (11 XI 1944) mjr (11 XI 1945) NSZ czasu wojny, ojciec Kazimiery Iłłakowiczówny, z zawodu ekonomista, absolwent gim. Św. Stanisława Kostki w Warszawie (1927), wydziału rolnego uniwersytetu w Louvain (Belgia, 1929) i Wydziału Handlowo-Ekonomicznego w Lozannie (Szwajcaria, 1932) oraz 2 semestrów specjalizacji bankowej na London School of Economics (1930/31), dobra znajomość języka francuskiego, angielskiego i niemieckiego, szef Komisariatu Cywilnego przy KG ZJ (1 XII 39), Zca Szefa Komisariatu Cywilnego i Szef Wydz. Organizacyjnego Kom. Cyw. (1 VII 41), szef Wydziału Finansowego KG NSZ (1 IX 42), od 1 VI 43 członek prezydium Tymczasowej Rady Politycznej, od 1 VI 1944 szef Wydziału Politycznego KG NSZ, od 1 VII 1944 członek prezydium Komitetu Politycznego i delegat Komitetu na Okręg NSZ Częstochowa-Śląsk, od 1 X 1944 szef Wydziału Oświatowego KG NSZ i awans na kpt. czasu wojny, od 30 XII 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej, gdzie był kolejno: oficerem do specjalnych zleceń (30 XII 1944), oficerem łącznikowym przy V Korpusie USA (15 V 1945), XXII Korpusie USA (15 VI 1945), 70 Ord. Group (8 VIII 1945), 9 LSA (17 IX 1945) i 119 LSC (18 III 1946). Starszy Oficer Łącznikowy (polski dowódca) 7 LSA Continental Base Section (25 VI 1946), oficer łącznikowy 130 LSC, I Distr. (18 V 1947, 14 IV 48), oficer łącznikowy KW przy IRO w Heidelbergu (15 V 1948), dzięki czemu ułatwiał emigrację b. wartownikom, zwłaszcza do Kanady i Australii. działacz Organizacji Polskiej, Grupy Szańca, członek Prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej (1944), absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych NSZ w Częstochowie (1944), szef VI wydz. Komendy Głównej NSZ (X 1944 - I 1945), członek "zespołu sędziowskiego", który skazał na śmierć komendanta głównego NSZ "Kmicica" (1944), w maju 1945 wyjechał z kraju i dołączył do Brygady we Vszekerach, od 30 V 1945 oficer do specjalnych zleceń i inspektor Oddziału VI Brygady, od 18 VIII 1945 oficer łącznikowy Brygady z władzami amerykańskimi (dobrze znał j. angielski), następnie oficer łącznikowy oddziałów brygadowych przy 3 Armii USA, 17 XII 1945 awansowany do stopnia majora czasu wojny, oficer łącznikowy Brygady przy 3 Armii USA, od czerwca 1946 główny oficer łącznikowy oddziałów wartowniczych przy Continental Base Section w Ambergu.
 DO GÓRY   ID: 26924   A: pl         

189.
Imbirowicz Jan "Jacek" plut. pchor. /ppor. NSZ, dowódca oddziału NSZ w Lubartowskim (1943), współpracującego z Legią Nadwiślańską "Zęba".
 DO GÓRY   ID: 26925   A: pl         

190.
Jagielski Józef "Niebieski", "Ryszard", "Karcz" kpt. NSZ, dowódca placówki NSZ w Wilkołazie, 14 VI 1944 wydalony z szeregów NSZ-AK "za robienie dywersji szeregach NSZ[-AK] (usiłowanie robienia rozłamu)".
 DO GÓRY   ID: 26926   A: pl         

191.
Jagodziński Apolinary, ur. 6 IV 1920 Milanówek pow. Warszawa, ppor., zawodowy wojskowy, absolwent Korpusu Kadetów nr 2 w Rawiczu (1938) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Art. we Włodzimierzu Wołyńskim (1938), kpr. pchor. (1 VI 39), obrońca Modlina (tam awans na plut. (28 IX 39), od 29 IX 39 w niewoli, po uwolnieniu zca dcy kompanii 3 Polskiego Batalionu Ochotniczego w Friedrichshafen w strefie francuskiej, ogniomistrz pchor. (3 I 1946, PMW), ppor. (4 IV 1946 PMW przy USFET), dca plutonu w komp. 4095 (24 IV 1946 – 1 X 1947). Po zwolnieniu w obozie cywilnym w Altenstadt.
 DO GÓRY   ID: 26927   A: pl         

192.
Jakimowicz Wojciech "Boryna" (20 II 1911 Częstochowa – 14 I 1945 Pogwizdów) ppor. NSZ, architekt, artysta grafik, ppor. NSZ, oficer z kompanii "Boppa", Syn Konstantego (1879-1960), inż. architekta, i Stanisławy Marii z Wywijanków, absolwent Gimnazjum im. S. Staszica i Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie (matura 1930) i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1931-1939, dyplom w 1943), w czasach szkolnych członek XVI Warszawskie Drużyny Harcerskiej, autor projektu wnętrza polskiego pawilonu na Wystawie Światowej w Paryżu (1937), redaktor naczelny czasopisma "Młoda Architektura". Od jesieni 1939 członek ZJ, więzień Oświęcimia (1940-1941), pracownik Wydziału Kultury Służby Cywilnej Narodu (1942-1944), absolwent Szkoły Podchorążych NSZ w Warszawie (1943), po wybuchu powstania i nieudanej próbie dołączenia do walczących oddziałów wyjeżdża w kieleckie i wstępuje do BŚ. Poległ 14 I 1945 pod Pogwizdowem w starciu z Niemcami (czasami: Jachimowicz).
 DO GÓRY   ID: 26928   A: pl         

193.
Jakubowska Irena "Wyrzykowska", 28 III 1906 Łódź, żona Stefana, strz., szkoła powszechna, od 13 I 1944 w Brygadzie Świętokrzyskiej.
 DO GÓRY   ID: 26929   A: pl         

194.
Jakubowski Stefan Marian Ignacy "Wyrzykowski", po wojnie Wyrzykowski Stefan, ur. 2 II 1905 Rawa Mazowiecka, sierż. (25 X 29), st. sierż. (10 IX 39), ppor. OW (1 X 1946), absolwent 4-letniej Szkoły Elektrotechnicznej w Łodzi (j. rosyjski, niemiecki) i szkoły podoficerskiej przy 35 pp. w Brześciu nad Bugiem (1926), z zawodu ślusarz-mechanik, uczestnik kampanii wrześniowej w 1 p. łącz. w Zegrzu, następnie w niewoli sowieckiej (22 IX – 26 XI 39) i niemieckiej (28 XI – n20 XII 39), od 1 I 40 w konspiracji, aresztowany i osadzony w Radogoszczy (20 III 40 – 28 X 42), od II 43 w NSZ w Stopnicy, następnie BS, chor. (1 X 1944), a po ukończeniu kursu oficerskiego w Käfertalu ppor. (1 X 1946), w 1947 r. dca plut. w komp. 4086, a od 23 III 1947 oficer sekcji łącznikowej przy komp. 1196. Przewodniczący koła SZBS nr 410 w obozie DP Gablingen k. Augsburga (1948).
 DO GÓRY   ID: 26930   A: pl         

195.
"Jan" (NN) por., od 2 I 1945 r. oficer Informacji Pułku Świętokrzyskiego, 16 I 1945 r. wysłany za linię frontu niemiecko-sowieckiego celem nawiązania łączności z dowództwem NSZ.
 DO GÓRY   ID: 26904   A: pl         

196.
Janicki Andrzej "Babicki", "Żuliński" (30 VIII 1920-) plut. pchor. WP, ppor. NSZ, 25 III 1946 mianowany przez Naczelnego Wodza ppor. rez. łączności z dniem 1 X 1944.
 DO GÓRY   ID: 26931   A: pl         

197.
Janicki Jerzy "Czarny", po wojnie Czarny Jerzy ur. 1 I 1922 Warszawa, ppor., ukończył szkołę średnią (j. francuski, niemiecki), absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych NSZ w Warszawie (1943), plut. pchor., od 12 II 1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej, 16 II 1945 przydzielony do Filii II, 8 IV 1945 wyjechała w raz mjr. "Jaxą" w "sprawach służbowych" (do 25 IV 1945), 1 V 1945 awans na sierż. pchor., 14 IX 1945 oddelegowany "na kurs specjalny" (tj. do 2 Korpusu), skąd powrócił pod koniec 1945 r., 18 I 1946 przydział do komp. 4013, 18 III 1946 nominacja na ppor. piech. czasu wojny i przydział do OZ, następnie w Ośrodku Erlangen, od 27 III 1946 dowódca plutonu w komp. 4013, 6 IV 1946 przeniesiony do komp. 4104, od 21 IV 1946 dca V plutonu w komp. 4018.
 DO GÓRY   ID: 26932   A: pl         

198.
Janikowski Wacław "Wilk" (26 V 1916 Kielce – 6 XII 1973 Chicago) ogn. pchor., kpt. NSZ, żołnierz kampanii wrześniowej (3 PAC) w czasie której został awansowany przez gen. Rómmla na ppor. rez. piech. (nominację potwierdzono 19 VII 1946 od dnia 25 IX 19349), ppor. NSZ, od listopada 1942 od lipca 1944 dowódca pow. Pińczów, 7 V 1944 dowódca oddziału partyzanckiego NSZ, w połowie czerwca dołączył ze swym oddziałem do formującego się 204 pp., od 19 VI 1944 r. adiutant dowództwa 204 pp., 1 VII 1944 r. awansowany do stopnia kapitana, dowódca akcji na areszt niemiecki w Jędrzejowie (27/28 VII) i w czasie potyczki koło Krasocina (7 VIII), od 11 VIII 1944 obrońca w sądzie polowym BŚ i dca I/204 pp., dca oddziału NSZ w potyczce pod Radoszycami (1 IX 1944), od 29 VIII 1944 szef Oddziału III Brygady "ze specjalnym poruczeniem przygotowania przyszłej jednostki artyleryjskiej", od jesieni 1945 r. w 2 Korpusie (jeszcze VII 1946).
 DO GÓRY   ID: 26933   A: pl         

199.
Jankowski Bronisław "Andrzej", "Bryła" kpt., mjr dca grupy operacyjnej Komendy Okręgu V Kieleckiego (X 43).
 DO GÓRY   ID: 26934   A: pl         

200.
Jankowski Kazimierz, ppor. od 5 I 1946 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do zadań specjalnych, od 5 I 1946 w grupie mjr. "Aleksandra", od 15 VI 1946 oficer informacji przy 157 LSC.
 DO GÓRY   ID: 26935   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm