L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwum fotograficzne \ Kolekcja Czesława Blicharskiego \ Album 2. Tarnopolskie świątynie
1 2 3 4 z 4


51.
Wnętrze kościoła O.O. Dominikanów widoczne z nawy głównej.


a2_047_1
 DO GÓRY   ID: 17780   A: pl         

52.
Wnętrze kościoła O.O. Dominikanów widoczne z nawy głównej.


a2_048_1
 DO GÓRY   ID: 17781   A: pl         

53.
Wnętrze kościoła O.O. Dominikanów.


a2_048v_1
 DO GÓRY   ID: 17782   A: pl         

54.
Kościół na tle stawu i jego kutkowieckiego brzegu. W prawym dolnym rogu widoczny fronton szkoły powszechnej im. J. Słowackiego, ongiś siedziby Niższej Szkoły realnej przy ul. Wałowej, za naszych czasów przemianowanej na ul. Brücknera. W lewym dolnym rogu widać dachy budynku więzienia. (Dar S. Delanowskiego, Kraków 1987 r.)


a2_049_1
 DO GÓRY   ID: 17783   A: pl         

55.
W nocy w świetle reflektorów.


a2_050_1
 DO GÓRY   ID: 17784   A: pl         

56.
Święty Wincenty z Ferrary patrzy ze swej wysokiej kolumny na Placu Dominikańskim na marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Sobieskiego. (Oba te place kiedyś były jedną wielką końską targowicą)


a2_051_1
 DO GÓRY   ID: 17785   A: pl         

57.
Piłsudski odwzajemnia się św. Wincentemu. (Dar H. Stolarz-Chałupkowej, Kraków 1985, ze zboiru T. Rudziewicza)


a2_051_2
 DO GÓRY   ID: 17786   A: pl         

58.
Przeor Konwentu O.O. Dominikanów w Tarnopolu 1930-1933. O. Czesław Kaniak zaginął w czasie II Wojny Światowej.


a2_052_1
 DO GÓRY   ID: 17787   A: pl         

59.
19-23 V 1932. pierwsza wystawa misyjna, urządzona staraniem "Stowarzyszenia Żywego Różańca Pań" w Tarnopolu ul. Kopernika 6. Siedzą, od lewej: przeor O. Czesław Kaniak, 2. przew. Zofia Vogel.


a2_053_1
 DO GÓRY   ID: 17788   A: pl         

60.
Członkowie T-wa Śpiew "bard". Siedzą, od lewej: 1.Rubin Antoni, 2. Sołtys Stanisław, 3. Błasiak Zygmunt, 4. o. Czesław Kaniak, 6. Czajkowski Józef, 7. Gajda Stanisław. Na murawie: Błasiak Antoni (junior). Stoją od lewej: 1. Rubin Antoni, 2. Biliński, 3. Kościów Tadeusz, 4. Lorenz ("Soca"), 5. Benedykt. (Dar Zygmunta Błasiaka, Bytom 1987)


a2_054_1
 DO GÓRY   ID: 17789   A: pl         

61.
W ogrodzie dominikańskim. 1. Mach, 2. b Matoga Jacek , 3. Kościów Tadeusz, 4. Urban Błasiak Zygmunt. (Dar Zygmunta Błasiaka, Bytom 1987)


a2_054_2
 DO GÓRY   ID: 17790   A: pl         

62.
Przeor i brat Zakonu Kaznodziejskiego. O. Madura Fabian i br. Matoga Jacek. (Dar Stanisława Kiszelki, Wrocław 1986 r.)


a2_055_1
 DO GÓRY   ID: 17791   A: pl         

63.
Milicja Mariańska przy kościele dominikańskim 1936 r. W ogrodzie dominikańskim. I rząd, stoją od lewej: 1..., 2. Jakobiszyn Zbigniew, 3. Łoś Jerzy, 4..., 5. Marchewka Wiktor (sztandarowy), 6. Ginalski Ignacy, 7. Gawlik, 8. Bojko Zbigniew, 9. Balicki Józef. II rząd, siedzą: 1. Jaroszewski Adolf, 2. o. dr Górnisiewicz Antonin, 3. o. przeor Madura Fabian, 4. o. Matula Angelik, 5. br. Matoga Jacek, 6. Sławski Bolesław. Siedzą na murawie: 1..., 2..., 3..., 4. Taradaj Aleksander. (Dar o. Szczepana (Adolfa) Jaroszewskiego, św. Anna, Przyrów 1986)


a2_056_1
 DO GÓRY   ID: 17792   A: pl         

64.
Stary i nowy przeor 1936. Od lewej: o. Madura Fabian i o. Pittner Bronisław. (Dar S. Kiszelki, Wrocław 1986 r.)


a2_057_1
 DO GÓRY   ID: 17793   A: pl         

65.
Bractwo Różańcowe przy kościele O.O. Dominikanów żegna o. Angelika Matulę (1938 r.). Zdjęcie zrobione pod lipą w ogrodzie klasztornym.Od lewej: 7. o. Matula, 8. Dziurzyńska, 9. Klimczuk, 10. Samardak.


a2_058_1
 DO GÓRY   ID: 17794   A: pl         

66.
Międzyszkolny chór, który śpiewał u Dominikanów w Tarnopolu. 28-go maja 1938 r. Od lewej stoją: 2. Szewczyk Marian, 3. Wołowicz J., 4. Heilpern Bolesław, 5. Wandzilak Stanisław, 6. Bielecki Zbigniew, 7. Wroński, 8. Jaroszewski, 9. Surówka, 12. Krzyworaczka, 13. Moskal, 14. Szewczyk. Siedzą: 1. Sosiński L., 2. Kościów, 3. o. dr Górnisiewicz Antonin, 4. Madura Fabian, 5. Matula Angelik, 6. br. Matoga Jacek, 7. Gołębiowski M., 8. Sławski B. (Dar M. Gołębiowskiego, Warszawa 1983)


a2_058_2
 DO GÓRY   ID: 17795   A: pl         

67.
Dziewczęta z PGŻ-tu na tle kościoła z początkiem roku 1939. (Dar E. Łabuckiej-Oszytko, Bytom 1987 r.)


a2_059_1
 DO GÓRY   ID: 17796   A: pl         

68.
Wypalona środkowa nawa z głównym ołtarzem. (Dar Zofii Szmiglewskiej-Kurczalskiej, Wrocław 1985 r.)


a2_061_1
 DO GÓRY   ID: 17797   A: pl         

69.
Z zapisu o. Mariana Łanochy w kronice konwentu dominikańskiego w Tarnopolu: "Listopad 1939. W Tarnopolu przebywałem jeszcze do listopada 1939. Starałem się o pozwolenie remontowania kościoła, przynajmniej o pokrycie sklepienia, w miejskim zarządzie sowieckim, lecz mi odmówiono, a posterunki dalej stały dookoła spalonego kościoła tak, że dostąpić nie było można...Stan kościoła zimą 1939/40.


a2_062_1
 DO GÓRY   ID: 17798   A: pl         

70.
Latem 1940 r. W lewym rogu zdjęcia pozostał tylko pusty trawnik tam, gdzie jeszcze tak niedawno stał pomnik J. Piłsudskiego, rozwalony przez bolszewików we wrześniu 1939 r. przy pomocy czołgów i dużych traktorów.


a2_063_1
 DO GÓRY   ID: 17799   A: pl         

71.
1940 r. (Dar Z. Szmilewskiej-Kurczalskiej, Wrocław 1985 r.)


a2_064_1
 DO GÓRY   ID: 17800   A: pl         

72.
(Dar E. Łabuckiej-Oszytko, Bytom 1987 r.)


a2_065_1
 DO GÓRY   ID: 17801   A: pl         

73.


a2_065_2
 DO GÓRY   ID: 17802   A: pl         

74.
Zniszczony główny ołtarz otwiera cykl autentycznych fotografii, na których o. Franciszek Przywara uchwycił swym aparatem (zresztą po "powrocie" sowietów przez nich skonfiskowanym) przejmujący obraz dewastacji wnętrz wspaniałego zabytku klasy "zerowej", kościoła zapisanego na zawsze w naszej pamięci, pamięci wygnańców z raju...


a2_066_1
 DO GÓRY   ID: 17803   A: pl         

75.
Zdjęcie zrobione przez reportera "Krakauer Zeitung" (nr 267, s. 5, 11 November 1942).


a2_067_1
 DO GÓRY   ID: 17804   A: pl         

76.
Przed tym ołtarzem, przy tych balaskach, które patrząc na tę kupę gruzów, możemy odtworzyć tylko w naszej pamięci, pamięci dostępujących łaski przebaczenia w chwili przyjęcia Pierwszej Komunii...


a2_068_1
 DO GÓRY   ID: 17805   A: pl         

77.
Strzaskane balaski wraz z resztkami ramy okiennej znad wejścia do zakrystii.


a2_069_1
 DO GÓRY   ID: 17806   A: pl         

78.
To, co skrzętna kamera o. Franciszka Przywary uchwyciła ze sklepienia lewej nawy, kierując obiektyw w stronę bocznego ołtarza w tejże nawie.


a2_070_1
 DO GÓRY   ID: 17807   A: pl         

79.
Ołtarz boczny w lewej nawie.


a2_071_1
 DO GÓRY   ID: 17808   A: pl         

80.
Miejsce po epitafium fundatora kościoła Józefa Potockiego.


a2_072_1
 DO GÓRY   ID: 17809   A: pl         

81.
Widok z głównej nawy na prawą boczną nawę (tył z chórem mniejszym).


a2_073_1
 DO GÓRY   ID: 17810   A: pl         

82.
W niedaleki Czortkowie, uciekający przed zbliżającymi się Niemcami, nie zapomnieli NKWD-owcy zmasakrować Dominikanów w dniu 2 VII 1941 r. A że nie był to wybuch niekontrolowanej nienawiści, świadczą dziesiątki mordów dokonanych w tym czasie na więźniach wielu więzień na Kresach Wschodnich. dzień wcześniej przez krwawą łaźnię przeszli więzieni w Tarnopolu. Pomordowani: przeor. o. Spyrłak Justyn, proboszcz Misiuta Jacek, Znamirowski Anatol o., br. Bojakowski Andrzej.


a2_074_1
 DO GÓRY   ID: 17811   A: pl         

83.
Mogiła czortkowskich Dominikanów. (Dar H. Stolarz-Chałupkowskiej, Kraków 1985 r.)


a2_076_1
 DO GÓRY   ID: 17812   A: pl         

84.
Po powrocie Dominikanów do Tarnopola. Przejmujący w swej wymowie Grób Boży w Wielkim Tygodniu 1942 r. Urządzony w miejscu zdemolowanego głównego ołtarza. tam, gdzie winno być tabernaculum, korona z drutu kolczastego. (Dar Stanisława Kilszelki, Wrocław 1986)


a2_079_1
 DO GÓRY   ID: 17813   A: pl         

85.
Gdy w lecie 1942 r. przystępowano do odbudowy...Dnia 7-go czerwca 1942. (Dar D. Pytel-Fleming, Warszawa 1987 r.)


a2_080_1
 DO GÓRY   ID: 17814   A: pl         

86.
Tu była kopuła...7 VI 1942 r. (Dar D. Pytel-Fleming, Warszawa 1983 r.)


a2_081_1
 DO GÓRY   ID: 17815   A: pl         

87.
7 VI 1942. (Dar D. Pytel-Fleming, Warszawa 1983 r.)


a2_082_1
 DO GÓRY   ID: 17816   A: pl         

88.
Danuta Pytel-Fleming. (Dar D. Pytel-Fleming, Warszawa 1983 r.)


a2_082_2
 DO GÓRY   ID: 17817   A: pl         

89.
Zagrobelanki pomagają przy odbudowie kościoła.


a2_083_1
 DO GÓRY   ID: 17818   A: pl         

90.
(Dar L. Marszałek-Stankiewicz, Gliwice 1981 r.)


a2_083_2
 DO GÓRY   ID: 17819   A: pl         

91.
Zagrobelanki pomagają przy odbudowie kościoła.


a2_084_1
 DO GÓRY   ID: 17820   A: pl         

92.
(Dar L. Marszałek-Stankiewicz, Gliwice 1981 r.)


a2_084_2
 DO GÓRY   ID: 17821   A: pl         

93.
Zagrobelanki pomagają przy odbudowie kościoła.


a2_085_1
 DO GÓRY   ID: 17822   A: pl         

94.
Zagrobelanki pomagają przy odbudowie kościoła.


a2_085_2
 DO GÓRY   ID: 17823   A: pl         

95.
Od prawej: 1. Papaszkiewicz Janina, 3. Chylińska Joanna, 6. Chyliński Władysław. (Dar L. Marszałek-Stankiewicz, Gliwice 1981 r.)


a2_085_3
 DO GÓRY   ID: 17824   A: pl         

96.
(Dar Joasi Burkiewicz-Kruszyńskiej, Bystrzyca Kłodzka 1979 r.)


a2_086_1
 DO GÓRY   ID: 17825   A: pl         

97.
Od lewej: 1. Staszewska Halina, 2. o. Trybalski Karol Z.K., 3. Reabourg Krysia, 4. Burkiewicz Joasia.


a2_086_2
 DO GÓRY   ID: 17826   A: pl         

98.
Tyle zostało z kościoła po oblężeniu Tarnopola w kwietniu 1944 r. (Dar O. Franciszka Przywary Z.K. Św. Anna k/Przyrowa 1986 r.)


a2_087_1
 DO GÓRY   ID: 17827   A: pl         

99.
Wielki Tydzień 1944 r. (Dar O. Franciszka Przywary Z.K. św. Anny k/Przyrowa 1986 r.)


a2_088_1
 DO GÓRY   ID: 17828   A: pl         

100.
Zdjęcia kościoła dominikańskiego przywiezione z zagranicy... (Dar Stanisławy i Mieczysława Augustyniaków, Jelenia Góra 1971 r.)


a2_089_1
 DO GÓRY   ID: 17829   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm