L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Archiwum fotograficzne \ Kolekcja Czesława Blicharskiego \ Album 1. Spacerkiem po Tarnopolu
1 2 3 4 z 4


101.
Skręcając w lewo z ul. Konarskiego na wysokości Banku Polskiego, wchodziliśmy w ul. 29-go Listopada /dawna ul. Kościelna/, przy której z prawej strony, w sąsiedztwie "Pułkownikówki" wznosił się gmach Kasyna Oficerskiego, mieszczący również dowództwo XII Dywizji Piechoty.


a1_067_1
 DO GÓRY   ID: 17630   A: pl         

102.
Połączone place Sobieskiego i Dominikański. Na tym ostatnim wznosiła się statua św. Wincentego z Ferrary, dzielącego ze św. Teklą patronat nad Tarnopolem.


a1_067_2
 DO GÓRY   ID: 17631   A: pl         

103.
Perłą miasta był barokowy kościół O.O. Dominikanów fundowany przez Józefa Potockiego, zbudowany wraz z klasztorem w roku 1749, jeszcze w wolnej Polsce. Z prawej strony rozciąga się plac Dominikański. Widoczne jest w głębi drugie piętro i dach I-go gimnazjum, wznoszące się ponad pawilonem handlowym, zbudowanym przez zapobiegliwych Dominikanów z dawnych stajen i wozowni. na styku placu Dominikańskiego z placem Sobieskiego, które ongiś tworzyły jedną całość pod nazwą Targowicy końskiej.
Podolanie wznieśli pomnik Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, odsłonięty w XVII rocznicę odzyskania niepodległości, 11 XI 1935 r.


a1_068_1
 DO GÓRY   ID: 17632   A: pl         

104.
Barokowy kościół O.O. Dominikanów. (Dar Róży Weltz-Krug, Świdnica 1984 r.)


a1_069_1
 DO GÓRY   ID: 17633   A: pl         

105.


a1_069v_1
 DO GÓRY   ID: 17634   A: pl         

106.
Moment odsłonięcia pomnika w dniu 11 XI 1935 r. (Dar Mieczysława Widackiego, Rybnik 1985 r.)


a1_069v_2
 DO GÓRY   ID: 17635   A: pl         

107.
Pomnik Józefa Piłsudskiego. (Dar H. Stolarz-Chałupkowej /Kraków 1985 r./ ze zbioru T. Rudziewicza)


a1_070_1
 DO GÓRY   ID: 17636   A: pl         

108.
(Dar Zbigniewa Rusińskiego z Brzeżan, Rybnik 1989)


a1_070_2
 DO GÓRY   ID: 17637   A: pl         

109.
Od lewej: 1. Bauer Zbigniew, 2. Ołenyn Eugeniusz. (Dar Zbigniewa Bauera, Gostyń 1978)


a1_071_1
 DO GÓRY   ID: 17638   A: pl         

110.
Lipiec - 1936 r.


a1_071_2
 DO GÓRY   ID: 17639   A: pl         

111.
Pomnik J. Piłsudskiego. 1938 r.


a1_072_1
 DO GÓRY   ID: 17640   A: pl         

112.
Pomnik J. Piłsudskiego. Od prawej: 1. Czechowicz Barbara.


a1_072_2
 DO GÓRY   ID: 17641   A: pl         

113.
Pomnik J. Piłsudskiego.


a1_073_1
 DO GÓRY   ID: 17642   A: pl         

114.
Pomnik J. Piłsudskiego.


a1_073_2
 DO GÓRY   ID: 17643   A: pl         

115.
Pomnik J. Piłsudskiego.


a1_073_3
 DO GÓRY   ID: 17644   A: pl         

116.
Pomnik J. Piłsudskiego.


a1_073_4
 DO GÓRY   ID: 17645   A: pl         

117.
Kursanci Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. 1937 r. (Fotografował T. Kościów 1937 r. Dar T. Kościowa, Kościan-1978)


a1_074_1
 DO GÓRY   ID: 17646   A: pl         

118.
Pomnik J. Piłsudskiego.


a1_074_2
 DO GÓRY   ID: 17647   A: pl         

119.
Pomnik J. Piłsudskiego. (Dar R. Weltz-Krug, Świdnica-1984 r.)


a1_075_1
 DO GÓRY   ID: 17648   A: pl         

120.
Pomnik J. Piłsudskiego. To samo ujęcie. Tym razem w szacie zimowej, chociaż wciąż jeszcze /XI 1937/ trwała kalendarzowa jesień...


a1_075_2
 DO GÓRY   ID: 17649   A: pl         

121.
Pomnik J. Piłsudskiego oraz Kościół O.O. Dominikanów.


a1_076_1
 DO GÓRY   ID: 17650   A: pl         

122.
Pomnik J. Piłsudskiego. (Fotografował J. Wasiewicz, dar Jana Kruczkowskiego, Kraków 1978)


a1_076_2
 DO GÓRY   ID: 17651   A: pl         

123.
Pomnik J. Piłsudskiego.


a1_076_3
 DO GÓRY   ID: 17652   A: pl         

124.
Pomnik J. Piłsudskiego.


a1_077_1
 DO GÓRY   ID: 17653   A: pl         

125.
Zamek zbudowany w 1540 r. przez hetmana Jana Tarnowskiego. Wiele razy niszczony, ostatni raz spalony przez Rosjan w 1917 r. Odbudowany i następnie poświęcony dnia 12-go kwietnia 1931 r. Oddany 54 ppsk. (Fotografował Poddębski - 1929 r.Dar Mariana Gołębiowskiego, Warszawa 1982 r.)


a1_078_1
 DO GÓRY   ID: 17654   A: pl         

126.
Komitet budowy pomnika poległych żołnierzy 54 ppsk. wydał tę pocztówkę, na której św. Wincenty z Ferrary patrzy na "Pułkownikówkę"


a1_079_1
 DO GÓRY   ID: 17655   A: pl         

127.
Tak go potraktowała I-sza Woja Światowa. (Fotografował Laub w 1928 r.)


a1_080_1
 DO GÓRY   ID: 17656   A: pl         

128.
... a życie przywróciła mu praca żołnierzy 54 pułku piechoty strzelców kresowych XII Dywizji. (Dar Wiktora Frantza, Kraków 1978 r.)


a1_080_2
 DO GÓRY   ID: 17657   A: pl         

129.
Zamek od strony stawu. (Dar Wiktora Frantza, Kraków 1978 r.)


a1_081_1
 DO GÓRY   ID: 17658   A: pl         

130.
Brama wejściowa do zamku, w którym mieściła się Szkoła Podchorążych Piechoty. 1937 rok. (Dar Wiktora Bauera, Kraków 1979 r.)


a1_081_2
 DO GÓRY   ID: 17659   A: pl         

131.
Stare domy nad stawem, na podzamczu. (Rys. Karol Weinzieher 1937)


a1_082_1
 DO GÓRY   ID: 17660   A: pl         

132.
Cerkiew w Tarnopolu.


a1_083_1
 DO GÓRY   ID: 17661   A: pl         

133.
Wjazd do miasta - ulica Lwowska.


a1_083_2
 DO GÓRY   ID: 17662   A: pl         

134.
Dolina Seretu.


a1_083_3
 DO GÓRY   ID: 17663   A: pl         

135.
Ulica Tarnowskiego. Jeszcze w 1909 r. ubodzy mieszczanie tarnopolscy mieszkali w barakach, opuszczonych przez wojsko austriackie, zbudowanych na późniejszym boisku sportowym, za parkingiem.


a1_084_1
 DO GÓRY   ID: 17664   A: pl         

136.
Róg ul. Tarnowskiego 1914. (Dar H. Stolarz-Chałupkowej, /Kraków 1985/, ze zbioru T. Rudziewicza)


a1_084_2
 DO GÓRY   ID: 17665   A: pl         

137.
Pocztówka z przed I-szej Wojny Światowej.


a1_085_1
 DO GÓRY   ID: 17666   A: pl         

138.
Pocztówka z przed I-szej Wojny Światowej. (Dar H. Stolarz-Chałupkowej /Kraków 1985/ ze zbioru T. Rudziewicza)


a1_085_2
 DO GÓRY   ID: 17667   A: pl         

139.
Na Rynek wchodziło się ze wschodu ulicami Bogatą, Ruską i Perla.


a1_086_1
 DO GÓRY   ID: 17668   A: pl         

140.
Ulica Perla.


a1_086_2
 DO GÓRY   ID: 17669   A: pl         

141.
Ulica Ruska zmierza do Rynku...


a1_087_1
 DO GÓRY   ID: 17670   A: pl         

142.
Rynek. (Dar Zofii Szmilewskiej-Kurczalskiej, Wrocław 1985)


a1_087_2
 DO GÓRY   ID: 17671   A: pl         

143.
Rynek z charakterystycznymi sukiennicami. (Dar H. Stolarz-Chałupkowej /Kraków 1985/ ze zbioru T. Rudziewicza)


a1_088_1
 DO GÓRY   ID: 17672   A: pl         

144.
Rynek na początku wieku XX. (Dar H. Stolarz-Chałupkowej /Kraków 1985/ ze zbioru T. Rudziewicza)


a1_089_1
 DO GÓRY   ID: 17673   A: pl         

145.
Rynek tarnopolski. Centrum życia handlowego miasta. Dosłownie ostatnie spojrzenie-pożegnanie, zanotowane kamerą Zygmunta Kiszelki w sierpniu 1939 r. Potem przyszedł "holocaust", a po nim nostalgia... (Fotografował Z. Kiszelka. Dar Zygmunta Kiszelki, Opole 1978 r.)


a1_089_2
 DO GÓRY   ID: 17674   A: pl         

146.
Sprzedawcy sit na chodniku ul. Ruskiej, rok 1930 r. (Dar Joanny Chmiel-Broczyner, Kraków 1978 r.)


a1_090_1
 DO GÓRY   ID: 17675   A: pl         

147.
Getto tarnopolskie w okresie I-szej Wojny Światowej. (Fotografia rysunku wykonana przez austriackiego żołnierza)


a1_090_2
 DO GÓRY   ID: 17676   A: pl         

148.
Getto tarnopolskie w okresie I-szej Wojny Światowej. (Fotografia rysunku wykonana przez austriackiego żołnierza. Dar W. Bauera, Kraków 1979 r.)


a1_091_1
 DO GÓRY   ID: 17677   A: pl         

149.
Fotografia rysunku wykonana przez austriackiego żołnierza.(Dar W. Bauera, Kraków 1979 r.)


a1_091_2
 DO GÓRY   ID: 17678   A: pl         

150.
Tarnopolskie getto w 1934 r. (Dar W. Bauera, Kraków 1979 r.)


a1_092_1
 DO GÓRY   ID: 17679   A: pl         

WSTECZ
   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm