L: H:
POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Indeks osobowyPrzeszukano wg terminu: Chajewski Adam
Ilość: Hasło:
1 Chaim Aron
1 Chajewski Adam
1 Chajęcki Bronisław (1902-1953)
1 Chajn Leon (1910-1983)
1 chal
2 Chalecki Norbert
1 Chaliand Gérard (1934- )
1 Chalimoniuk Roman Aleksander (1943- )
1 Chalipow
1 Chalupová Zita
2 Chałasiński Józef (1904-1979)
1 Chałoński Michał (1943- )
2 Chałupka Piotr Edmund (1885-1964)
1 Chałupnik Roman
1 Chamek
1 Chamenia Jan (1911- )
1 Chamiec
2 Chamiec Krzysztof (1930-2001)
2 Champagny Jean Pierre
- Chandra Fernadno ( -1988)
1 Chapuis Bernard
« 60   « 40   « 20   « Wstecz   |   Dalej »   20 »   40 »   60 »  
Chałasiński Józef (1904-1979)
 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, członek wojskowej drużyny harcerskiej (1920), studiował matematykę w Uniwersytecie Poznańskim (1923/1924), absolwent socjologii Uniw. Poznańskiego (doktorat u F. Znanieckiego, 1927), adiunkt UP (1927-1931), docent w Katedrze Socjologii i Filozofii Kultury UP (1931-1935), pracownik Polskiego Instytutu Socjologicznego w Warszawie oraz docent Katedry Socjologii i Historii Kultury UW (1935-1939), dyrektor Państwowego Instytutu Socjologii Wsi (1936-1939), profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Socjologii w Wolnej Wszechnicy Polskiej (1937-1939), nauczyciel w szkole powszechnej w Dołce k. Sarn (1939-1940), pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (1940-1941), związany z podziemnym Polskim Instytutem Socjologicznym w Warszawie (1942-1944), współtwórca UŁ (1945), pracownik naukowy UŁ (1946-1966), profesor zwyczajny UŁ, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej UŁ, kierownik Katedry Historii Filozofii i Myśli Społecznej UŁ (1950-1959), kierownik I Katedry Socjologii UŁ (1959-1962), rektor UŁ (1949-1952), członek-korespondent PAU (1948-1952), członek rzeczywisty PAN (1952-1979), zastępca sekretarza naukowego PAN (1952-1958), kierownik Zakładu Socjologii i Historii Kultury PAN (1956-1958), kierownik Pracowni Zagadnień Społecznych i Kulturalnych Afryki Współczesnej PAN (1962-1974), sekretarz I. Wydziału PAN (1968-1971), Przewodniczący Komisji Badań nad Pamiętnikarstwem PAN (1968-), pracownik naukowy Instytutu Socjologii UW (1966-1974), kierownik Katedry Socjologii Kultury UW (1966-1968), wykładowca socjologii kultury w University of California w Berkeley (1958), redaktor czasopism naukowych: "Przegląd Socjologiczny" (1948-1979), "Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych" (1950-1956), "Myśl Filozoficzna" (1951-1957), "Nauka Polska" (1953-1957), "Kultura i Społeczeństwo" (1957-1966, 1970- 1979), ekspert w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu podczas wszystkich tzw. "procesów poznańskich" (1956).

2      treść


2      wszystkie opisy

DO GÓRY   


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm (293721)