L: H:
POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
sowiniec@gmail.com  
 Uchała Sejmu z 8 XII br w sprawie ofiar stanu wojennego.


1. Apel 258 byłych opozycjonistów i represjonowanych przed 40. rocznicą stanu wojennego.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

3. Główne elementy projektu i analiza dotycząca liczby osób korzystających ze zmiany ustawy.Wystawa:
Partner główny:


Informujemy, że Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przygotowało publikację:

Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego
w Krakowie i Małopolsce 1976-1990


W związku z tym zwracamy się do redaktorów, drukarzy i kolporterów prasy drugiego obiegu o zapoznanie się z w/w publikacją oraz przekazywanie wszelkich uwag, uzupełnień i sprostowań dotyczących składów redakcji, zespołów drukujących oraz miejsc druku biuletynów, serwisów, komunikatów, gazetek i czasopism ukazujących się poza zasięgiem komunistycznej cenzury w Krakowie oraz Małopolsce określonej terenem trzech ówczesnych województw: krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego (również z okresu legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, NZS i związków rolniczych).

Wszelkie informacje prosimy przesyłać na adres: sowiniec@gmail.com
lub zgłaszać pod numer telefonu: 12-663-34-66 (od pon. do pt. w godz. 8-15)
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu:Fundacja CDCN
udostępnia swoje zbiory
w Gabinecie Wydawnictw Rzadkich, DŻS i Zbiorów Muzycznych
Biblioteki Jagiellońskiej – II piętro, pokój 2114


Czytelnia jest czynna:
pon., wt., czw., pt. w godz. 9.00 - 15.00,
środy w godz. 12.00 - 19.00,
sobota - nieczynne


Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
(wejście: ul. Oleandry 3, obowiązuje aktualna karta do BJ)

Od 1 stycznia 2017 adres biura: Kraków, ul. Syrokomli 21 – jest nieaktualny


W związku ze zmianą lokalu fundacji zmianie uległ też numer telefoniczny:
12 663-34-66
Zamówienia składać można drogą elektroniczną na adres: sowiniec@gmail.comFundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego powołana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Wojewodę Krakowskiego w 1998 r. w celu gromadzenia, zabezpieczania, opracowywania i udostępniania dokumentów dotyczących zmagań niepodległościowych Polaków w XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem opozycji antykomunistycznej w PRL, zwraca się z uprzejmą prośbą przekazywanie do naszych zbiorów wydawnictw niezależnego obiegu wydawniczego z lat 1976-1989 oraz wszelkich materiałów archiwalnych, ikonograficznych, fonograficznych, filmowych, rękopiśmiennych związanych z powyższym tematem.
Po opracowaniu zebrane dokumenty przekazane zostaną do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
Katalogi zebranych materiałów dostępne są w internetowym serwisie (www.sowiniec.com.pl lub www.solidar.pl), który jest na bieżąco uzupełniany.
Oryginalne materiały lub kserokopie oraz wersje zdigitalizowane wraz z opisem prosimy nadsyłać na adres: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22. Tel. 12 663-34-66, e-mail: fundcdcn@if.uj.edu.pl


sowiniec@gmail.com  
 DO GÓRY   

Czasopismo "Sowiniec"
Dane teleadresowe Fundacji
Czytelnia FCDCN
Archiwum fotograficzne (2161 fot.)
Katalog druków zwartych drugiego obiegu
   (6082 pozycji)

Katalog druków ciągłych drugiego obiegu
   (4406 pozycji)

Księgozbiór podręczny fundacji (3945 pozycji)
Indeks osobowy
Indeks przedmiotowy
Indeks tytułów
Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
"Solidarność" - Komisje Zakładowe
1% dla Fundacji !
Przekaż zbiory


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm (388467)