L: H:
POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
sowiniec@gmail.com  
 


Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego
i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego zwraca się z prośbą do naszych Przyjaciół o wsparcie finansowe, dzięki któremu będziemy mogli lepiej realizować zadania statutowe.

Konto bankowe: Bank Śląski S.A.
34 1050 1445 1000 0012 0322 1674
Opracowanie w postaci publikacji elektronicznej, przedstawia śląską bibliografię druków ciągłych drugiego obiegu. Obszar obecnego województwa śląskiego pokrywa się w znacznej mierze z terenem działania trzech regionów NSZZ "Solidarność": Śląsko-Dąbrowskiego, Podbeskidzia i Częstochowy. Ten podział tworzy ramy, w których zgromadzono informacje o wszystkich drukach ciągłych drugiego obiegu wydawniczego opublikowanych na tym obszarze. Zdecydowaną większość czasopism stanowią druki "solidarnościowe", związane z działalnością niezależnego związku zawodowego, ale rejestracją objęto też wszystkie inne organizacje działające w latach 1980-1990 na tym terenie. Są więc druki niezależnych rolniczych związków zawodowych, studenckich (NZS), politycznych, młodzieżowych i alternatywnych.
Do wydawnictw ciągłych zostały zaliczone wszystkie czasopisma, biuletyny, serwisy, komunikaty (także strajkowe) i jednodniówki, które spełniały następujące kryteria:
– ukazywały się w okresie od 1976 r. do końca maja 1990 r., tj. do czasu zniesienia cenzury PRL;
– nosiły znamiona druku ciągłego – miały tytuł (Biuletyn Informacyjny, Serwis Informacyjny, Komunikat), numerację lub ciągłość oznaczoną datami;
– były sygnowane przez nielegalne w świetle prawodawstwa PRL organizacje, instytucje lub partie polityczne oraz osoby niezwiązane z żadnymi strukturami.
Wyjątkowo potraktowano NSZZ "Solidarność" oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów z okresu ich legalnej działalności od sierpnia 1980 do 13 grudnia 1981 r., które w pewnym okresie były zarejestrowane sądownie i działały oficjalnie. Były więc one z jednej strony legalne, ale z drugiej – zwalczane przez komunistyczne władze przy użyciu różnych form nacisku i represji.
sowiniec@gmail.com  
 DO GÓRY   

Czasopismo "Sowiniec"
Dane teleadresowe Fundacji
Czytelnia FCDCN
Archiwum fotograficzne (2161 fot.)
Katalog druków zwartych drugiego obiegu
   (6081 pozycji)

Katalog druków ciągłych drugiego obiegu
   (6615 pozycji)

Księgozbiór podręczny fundacji (3945 pozycji)
Indeks osobowy
Indeks przedmiotowy
Indeks tytułów


Obecna strona internetowa Fundacji,
utworzona 10 lat temu w wersji PHP 5.3, zawiera ok. 200 tys. rekordów w objętości bazy MySql 152 MB oraz 131 GB zajętego miejsca na serwerze. Pracujemy nad polepszeniem wizualizacji tej strony www do wersji PHP 8, co jest zadaniem złożonym
z uwagi na ryzyko utraty danych podczas ich konwersji, dlatego jej użytkowników prosimy
o wyrozumiałość estetyczną.Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
"Solidarność" - Komisje Zakładowe
1% dla Fundacji !
Przekaż zbiory


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm (445378)